Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2011
827 s. barev. il., mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1918-9 (váz.)
čeština
Obsahuje bibliografii na s. 737-800 a rejstřík
Část. souběžný anglický text, anglická resumé, latinské názvosloví
000202018
Obsah // Contents // Úvod k tretímu dílu Vegetace Ceské republiky // Introduction to the third volume of Vegetation of the Czech Republic (M. Chytrý)...13 // Vymezení vegetacních jednotek a jejich interpretace // Delimitation and interpretation of vegetation units (M. Chytrý)...19 // Summary (M. Chytrý)...31 // Vegetace volne plovoucích vodních rostlin // Vegetation of free floating aquatic plants (K. šumberová)...43 // Inda VA. Lemnetea...43 // Svaz VAA. Lemnion minoris...46 // VAA01. Lemnetum trisulcae...47 // VAA02. Lemnetum minoris...49 // VAA03. Lemnetum minori-turioniferae...52 // VAA04. Lemno-Spirodeletum polyrhizae...54 // VAA05. Lemnetum gibbae...57 // VAA06. Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae...61 // VAA07. Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae...64 // VAA08. Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis...67 // VAA09. Lemno minoris-Riccietum fluitantis...69 // VAA10. Riccietum rhenanae...72 // VAA11. Ricciocarpetum natantis...74 // Svaz VAB. Utricularion vulgaris...80 // VAB0 . Lemno-Utricularietum...80 // VAB02. Utricularietum australis...83 // Svaz VAC. Hydrochahtion morsus-ranae...86 // VAC01. Hydrocharitetum morsus-ranae...87 // VAC02. Stratiotetum aloidis...89 // VAC03. Ceratophylletum demersi...93 // VAC04. Potamo-Ceratophylletum submersi...96 // Vegetace vodních rostlin zakorenených ve dne // Vegetation of aquatic plants rooted in the bottom (K. šumberová)...100 // Trída VB. Potametea...101 // Svaz VBA. Nymphaeion albae...105 // VBA01. Nymphaeo albae-Nupharetum
luteae...107 // VBA02. Nymphaeetum albae...111 // VBA03. Nymphaeetum candidae...114 // VBA04. Nupharetum pumilae...118 // VBA05. Trapetum natantis...121 // Obsah // VBA06. Nymphoidetum peltatae... // VBA07. Potamo natantis-Polygonetum natantis... // Svaz VBB. Potamion... // VBB01. Potametum natantis... // VBB02. Potametum graminei... // VBB03. Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii... // VBB04. Potametum lucentis... // VBB05. Potametum pedonati... // VBB06. Elodeetum canadensis... // VBB07. Potamo pectinati-Myriophylletum spicati... // VBB08. Myriophylletum vedicillati... // VBB09. Potametum tenuifolii... // VBB 10. Groenlandietum densae... // VBB11. Potametum denso-nodosi... // VBB12. Potametum praelongi... // VBB 13. Potametum zizii... // VBB14. Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae... // VBB15. Potametum trichoidis... // VBB 16. Najadetum marinae... // VBB17. Najadetum minoris... // VBB 18. Potametum crispi... // VBB 19. Potametum crispo-obtusifolii... // VBB20. Potametum pectinati... // VBB21. Potametum pusilli... // VBB22. Potametum acutifolii... // VBB23. Potametum friesii... // Svaz VBC. Batrachion fluitantis... // VBC01. Ranunculetum fluitantis... // VBC02. Myriophylletum alternifloh... // VBC03. Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis... // Svaz VBD. Ranunculion aquatilis... // VBD01. Ranunculetum aquatilis... // VBD02. Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli... // VBD03. Potamo pedoliati-Ranunculetum circinati... // VBD04. Batrachietum rionii... // VBD05.
Ranunculetum baudotii... // VBD06. Hottonietum palustris... // VBD07. Callitrichetum hermaphroditicae... // Vegetace parožnatek // Vegetation of stoneworts (?. Šumberová. R. Hrivnák. J. Rydlo
cnb002220107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC