Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:19x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
240 s. : barev. il. ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 
   Obsah 

objednat
ISBN 978-80-247-1004-4 (váz.)
ISBN 978-80-247-9167-8 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000202099
1 Kůže a kardiopulmonální nemoci -- (Petra Cetkovská) -- 1.1 Nespecifické kožní projevy srdečních -- a plicních nemocí -- 1.1.1 Změny barvy kůže -- 1.1.2 Hemoragie, purpura -- 1.1.3 Otok -- 1.1.4 Změny pocení -- 1.1.5 Změny na prstech -- 1.1.6 Jiné kožní změny -- 1.2 Vrozené nemoci se současným kožním -- a kardiopulmonálním postižením -- 1.2.1 Genetické neuroektodermální srdeční nemoci -- 1.2.2 Vrozené nemoci pojivové -- tkáně -- 1.2.3 Jiné vrozené nemoci -- 1.3 Nemoci s multisystémovým postižením a intersticiální plicní procesy -- 1.3.1 Sarkoidóza -- 1.3.2 Jiné infiltrativní a metabolické nemoci -- 1.3.3 Autoimunitní a zánětlivé nemoci -- 1.4 Kožní změny související s léčbou kardiopulmonálních nemocí -- 1.4.1 Chirurgické zákroky -- 1.4.2 Lékové reakce -- Literatura -- 2 Kožní změny při chorobách periferních tepen, kapilár, žil a lymfatických cév -- (Jiří Štork) ---
2.1 Kožní změny při chorobách periferních tepen -- 2.1.1 Ischemická choroba končetin -- 2.1.2 Vaskulitidy -- 2.1.3 Funkční poruchy cév -- 2.1.4 Teleangiektazie -- 2.1.5 Purpura pigmentosa chronica -- 2.1.6 Vaskulární névy -- 2.2 Kožní změny chorob periferních -- žil -- 2.2.1 Trombophlebitis superfícialis -- 2.2.2 Thrombophlebitis profunda -- 2.2.3 Varixy dolních končetin -- 2.2.4 Chronická žilní insuficience -- 2.2.5 Ulcus cruris venosum -- 2.3 Lymphoedema -- Literatura -- 3 Kožní změny doprovázející nemoci trávicího traktu, jater a slinivky -- (Karel Pizinger) -- 3.1 Nespecifické kožní změny -- 3.1.1 Pruritus -- 3.1.2 Žloutenka a jiné dyschromie -- 3.1.3 Změny na nehtech a vlasech -- 3.1.4 Cévní změny -- 3.1.5 Poruchy koagulace -- 3.1.6 Poruchy imunity -- 3.2 Nemoci se současným postižením kůže a trávicí trubice -- 3.2.1 Zánětlivá střevní onemocnění -- 3.2.2 Nemoci související s krvácením do trávicího traktu ---
3.2.3 Nemoci související s nádory střev -- 3.2.4 Bulózní dermatózy a jiné nemoci -- 3.3 Kožní změny provázející nemoci jater -- 3.3.1 Kožní změny u infekčního postižení jater -- 3.3.2 Metabolické postižení jater -- 3.3.3 Hereditární jaterní poruchy -- 3.4 Kožní nálezy provázející nemoci -- pankreatu -- 3.4.1 Panniculitis pancreatica -- 3.5 Kožní nálezy provázející terapii nemocí gastrointestinálního traktu, jater -- a pankreatu -- Literatura -- 4 Kožní projevy nemocí metabolizmu -- a výživy (Karel Pizinger) -- 4.1 Nemoci výživy -- 4.1.1 Obezita -- 4.1.2 Malnutrice -- 4.1.3 Metabolický syndrom -- 4.2 Diabetes mellitus -- 4.2.1 Kožní nemoci neznámé patogene-ze často provázející diabetes mellitus -- 4.2.2 Kožní onemocnění u diabetiků na podkladě cévní, neurologické, metabolické a imunologické poruchy -- 4.3 Poruchy metabolizmu lipidů -- 4.3.1 Xantomy -- 4.4 Poruchy z nedostatku vitaminů a stopových prvků ---
4.4.1 Vitamin A -- 4.4.2 Vitamin D -- 4.4.3 Vitamin C -- 4.4.4 Vitaminy B -- 4.4.5 Biotin vitamin H -- 4.4.6 Zinek -- 4.5 Poruchy metabolizmu vápníku -- 4.5.1 Kožní kalcifikace -- 4.5.2 Kožní osifikace -- 4.6 Metabolizmus aminokyselin -- 4.6.1 Tyrozinemie -- 4.6.2 Fenylketonurie -- 4.6.3 Alkaptonurie -- 4.7 Porfyrie -- 4.7.1 Porphyria cutanea tarda -- 4.7.2 Protoporfyrie erytropoetická -- 4.7.3 Porfyrie akutní intermitentní -- 4.7.4 Porphyria variegata a hereditární koproporfyrie -- 4.8 Mucinózy -- 4.8.1 Primární kožní dermální mucinózy -- 4.8.2 Kožní mucinózy bez vztahu -- k interním nemocem -- 4.8.3 Sekundární mucinózy -- 4.9 Amyloidosis -- 4.9.1 Systémové amyloidózy -- 4.9.2 Primární kožní amyloidóza -- 4.9.3 Sekundární kožní amyloidózy 4.10Kožní nálezy provázející terapii metabo -- lických chorob -- Literatura -- 5 Kožní manifestace nemocí žláz s vnitřní sekrecí (Petra Cetkovská) -- 5.1 Kožní změny u nemocí štítné ---
žlázy -- 5.1.1 Hypertyreóza -- 5.1.2 Hypotyreóza -- 5.1.3 Jiné kožní nálezy související -- se štítnou žlázou -- 5.2 Kožní změny při nemoci příštítných tělísek -- 5.2.1 Hyperparatyreóza -- 5.2.2 Hypoparatyreóza -- 5.3 Kožní nálezy při chorobách kůry nadledvin -- 5.3.1 Cushingův syndrom -- 5.3.2 Addisonova choroba -- 5.3.3 Kongenitální adrenální hyper-plazie -- 5.4 Choroby dřeně nadledvin -- 5.4.1 Feochromocytom -- 5.5 Kožní nálezy související se změnami hladin androgenů -- 5.5.1 Nadprodukce androgenů hyper-androgenní syndrom -- 5.5.2 Deficit androgenů -- 5.5.3 Nadbytek estrogenů -- 5.5.4 Deficit estrogenů -- 5.6 Kožní změny při chorobách hypo -- fýzy -- 5.6.1 Akromegalie a gigantizmus -- 5.6.2 Insuficience adenohypofýzy -- 5.6.3 Prolaktinom a hyperprolaktine-mie -- 5.6.4 Cushingova choroba -- 5.7 Mnohočetné endokrinní syndromy -- 5.7.1 Autoimunitní polyglandulární -- syndrom -- 5.7.2 Mnohočetné endokrinní neoplazie ---
(MEN) -- Literatura -- 6 Kožní změny u chorob ledvin -- (Petra Cetkovská) -- 6.1 Kožní projevy u pacientů s chronickým selháním ledvin léčených hemodia-lýzou -- 6.1.1 Nespecifické změny -- 6.1.2 Specifické dermatózy -- 6.2 Renokutánní syndromy -- 6.2.1 Hereditární nemoci -- 6.2.2 Autoimunitní multisystémové choroby -- 6.2.3 Jiné -- 6.3 Kožní komplikace po jiné léčbě nemocí ledvin -- Literatura -- 7 Kožní projevy revmatických a autoimunitně podmíněných onemocnění -- (Jiří Štork, Petra Cetkovská) -- 7.1 Skupina revmatoidní artritidy -- 7.1.1 Revmatoidní artritida -- 7.1.2 Juvenilní idiopatická artritida -- 7. 2 Difuzní onemocnění pojiva -- 7.2.1 Lupus erythematosus -- 7.2.2 Sclerodermia -- 7.2.3 Dermatomyositis -- 7.2.4 Antifosfolipidový syndrom -- 7.2.5 Sjögrenův syndrom -- 7.3 Vaskulitidy -- 7.3.1 Vaskulitida malých cév -- 7.3.2 Polyarteriitis nodosa -- 7.3.3 Kawasakiho syndrom -- 7.3.4 Obrovskobuněčná arteriitida ---
7.3.5 Takayasuova arteriitis -- 7.3.6 Pyoderma gangrenosum -- 7.3.7 Beh9etova choroba -- 7.3.8 Recidivující polychondritida -- 7.4 Spondylartritidy -- 7.4.1 Reaktivní artritida -- 7.4.2 Psoriatická artritida -- 7.4.3 Spondylartritidy provázející chronické zánětlivé střevní nemoci -- 7.5 Dna -- 7.6 Infekční artritidy -- 7.6.1 Arthritis gonorrhoica -- 7.6.2 Lymeská borelióza -- 7.7 Revmatická horečka -- 7.8 Kožní nežádoucí projevy revmatologických léčiv -- Literatura -- 8 Kožní změny při nemocech nervové soustavy (Karel Pizinger) 8.1 Neurokutánní choroby -- 8.1.1 Neurofibromatóza -- 8.1.2 Tuberózní skleróza -- 8.1.3 Ataxia teleangiectatica -- 8.1.4 Hypomelanosis -- 8.1.5 Sturgeův-Weberův syndrom 8.1.6 Névoidní bazocelulární syndrom -- 8.2 Kožní nemoci s neurologickými komplikacemi -- 8.2.1 Postherpetická neuralgie -- 8.2.2 Neuropatický vřed -- 8.2.3 Neurosyphilis -- 8.2.4 Melkerssonův-Rosenthalův syndrom -- 8.2.5 Lymeská choroba ---
8.3 Neurologické nemoci s kožními nálezy -- 8.3.1 Periferní neuropatie -- 8.3.2 Trigeminální trofický syndrom -- 8.3.3 Komplexní regionální bolestivý syndrom -- 8.3.4 Chronická a akutní kožní -- bolest -- 8.3.5 Spinální dysrafizmus -- 8.3.6 Jiná postižení míchy -- 8.3.7 Poruchy autonomní inervace -- 8.3.8 Syndrom neklidných nohou -- 8.3.9 Syndrom pálení nohou -- 8.4 Kožní nálezy provázející neurologickou terapii -- Literatura -- 9 Kožní změny u hematologických a hematologicko-onkologických nemocných -- (Petra Cetkovská) -- 9.1 Obecné kožní projevy hematologických chorob -- 9.1.1 Změny barvy kůže -- 9.1.2 Krvácení do kůže a projevy koagulopatie -- 9.1.3 Pruritus -- 9.1.4 Ulcerace -- 9.2 Specifické projevy vyvolané maligními hematologickými nemocemi -- 9.2.1 Akutní leukemie -- 9.2.2 Chronická myeloidní leukemie -- 9.2.3 Myeloproliferativní onemocnění s negativním Filadelfským chromozomem 9.2 A Chronická lymfocytární ---
leukemie -- 9.2.5 Nehodgkinské lymfomy -- 9.2.6 Hodgkinův lymfogranulom -- 9.2.7 Mnohočetný myelom -- 9.2.8 Waldenströmova makroglobuli-nemie -- 9.2.9 Mastocytózy -- 9.2.10 Castlemanova choroba -- 9.2.11 Histiocytózy -- 9.2.12 Primární kožní lymfomy -- 9.3 Paraneoplastické syndromy vyvolané základním hematologickým onemocněním -- 9.3.1 Neutrofilní dermatózy -- 9.3.2 Vezikulobulózní nemoci -- 9.3.3 Jiné paraneoplazie -- 9.4 Kožní změny způsobené terapií hemato-logicko-onkologických nemocí -- 9.4.1 Kožní projevy vyvolané nežádoucími účinky chemoterapie -- 9.4.2 Kožní projevy po jiné terapii hematologicko-onkologických chorob -- Literatura -- 10 Kožní projevy onkologických nemocí -- (Karel Pizinger) -- 10.1 Nespecifické změny -- 10.1.1 Pruritus -- 10.1.2 Ikterus -- 10.1.3 Melanosis -- 10.1.4 Záchvatovité zčervenání -- 10.1.5 Erytém palmární -- 10.2 Paraneoplastické syndromy -- 10.2.1 Obligátní paraneoplazie ---
10.2.2 Fakultativní paraneoplazie -- 10.3 Histiocytózy -- 10.3.1 Histiocytóza z Langerhansových buněk -- 10.3.2 Histiocytóza z non-Langerhan-sových buněk -- 10.3.3 Ostatní histiocytární poruchy -- 10.4 Genodermatózy s výskytem -- nádorů -- 10.4.1 Birtův-Hoggové-Dubé -- syndrom -- 10.5 Syndromy s hormonální sekrecí -- 10.5.1 Karcinoid -- 10.5.2 Glukagonový syndrom -- 10.6 Kožní metastázy -- 10.6.1 Maligní melanom -- 10.6.2 Karcinom prsu -- 10.6.3 Karcinom tlustého střeva -- 10.6.4 Karcinom ledviny -- 10.6.5 Karcinom plic -- 10.6.6 Karcinom trávicího traktu -- 10.6.7 Karcinom dutiny ústní -- 10.6.8 Ostatní nádory -- 10.7 Kožní komplikace při terapii nádorů -- Literatura -- 11 Kožní komplikace u pacientů po transplantacích (Petra Cetkovská) -- 11.1 Kožní nádory po transplantacích -- 11.2 Kožní infekce při imunosupresi po transplantacích -- 11.2.1 Běžné infekce atypicky disemi-nované -- 11.2.2 Primární infekce kůže ---
11.2.3 Diseminované metastatické infekce -- 11.3 Nemoc z reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) -- 11.3.1
(OCoLC)664091618
cnb002109310

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC