Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2011
237 s. ; 22 cm

ISBN 978-80-7429-185-2 (váz.)
Světová náboženství
němčina
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 219-222 a rejstříky
000202134
OBSAH // Předmluva... 11 // Úvod... 13 // I. Historický přehled... 17 // A. PALESTINA V OBDOBÍ TANAITÚ... 19 // 1. Židovská válka a zničení Chrámu... 19 // 2. Povstání Bar Kochby... 23 // 3. Uša a Bejt Še’arim: ustálení poměrů... 25 // B. PALESTINA V DOBÉ AMORAITÚ... 28 // 1. Krize římské říše ve 3. století... 28 // 2. Přijetí křesťanství v římské říši: následky v Palestině. 30 // 3. lulianus a obnova Chrámu... 32 // 4. Židovská legislativa křesťanských císařů... 34 // 5. Perská invaze a dobytí Araby... 36 // C. BABYLONIE DO NADVLÁDY ARABŮ... 38 // 1. Počátky babylonské diaspory... 38 // 2. Babylonie v období amoraitů... 40 // D. DOBA GAONŮ... 44 // 1. Babylonie... 44 // 2. Palestina... 47 // II. Organizace rabínského judaismu... 51 // A. ŽIDOVSKÁ SAMOSPRÁVA V PALESTINĚ... 53 // 1. Patriarcha... 53 // 2. Otázka sanhedrinu... 59 // 3. Správa obcí a soudní moc... 62 // 7 // B. ŽIDOVSKÁ SAMOSPRÁVA V BABYLONU... 65 // 1. Exilarcha... 65 // 2. Židovská soudní moc... 69 // C. RABÍN ... 71 // 1. Počátky rabinátu... 71 // 2. Jak se stát rabínem... 72 // 3. Povinnosti a hospodářská situace rabína... 75 // 4. Vliv rabínů... 77 // D. SYNAGOGA... 79 // 1. Počátky... 79 // 2. Architektura... 82 // 3. Synagogální úřady... 85 // 4. Bohoslužba... 85 // 5. Kázání... 89 // 6. Synagoga jako centrum obce... 91 // 7. Rabíni a synagoga... 92 // E. Školství... 94 // 1. Základní školství... 94
// 2. Rabínské školy v Palestině... 99 // 3. Rabínské akademie v Babylonii... 102 // 4. Rabínské vzdělávání dospělých v Babylonii... 105 // III. Náboženský svět rabínů... 109 // A. ZJEVENÍ ZE SINAJE... 111 // B. RABÍNSKÁ HERMENEUTIKA... 116 // C. HALACHA...122 // 1. Darování Tóry na Sinaji...122 // 2. Vývoj halachy... 125 // 3. Rozsah náboženského práva... 127 // 4. Zdůvodnění a zhodnocení přikázání... 130 // 8 // 5. Dobrovolné znesnadnění halachy...134 // 6. Skutečný význam halachy... 136 // 7. Radost ze Zákona... 138 // D. HAGADA... 140 // 1. Podstata, rozsah a význam hagady... 140 // 2. Hagada a dějiny... 144 // E. MYSTIKA... 148 // 1. Ma’ase be-rešit...150 // 2. Ma’ase merkava... 152 // IV. Kulturní rámec... 157 // A. ŽIDOVSTVÍ A HELÉNISMUS... 159 // 1. Rabíni a řečtina... 159 // 2. Rabíni a řecká moudrost... 163 // 3. Homérská exegeze a rabínské výklady Písma... 167 // B. ÍRÁNSKÉ VLIVY // V BABYLONSKÉM ŽIDOVSTVÍ?... 171 // C. ŽIDOVSTVÍ A KŘESŤANSTVÍ... 173 // 1. Historický vývoj... 173 // 2. Židovská tradice u církevních otců... 176 // 3. Patristická polemika proti Židům... 179 // 4. Reakce rabínů... 181 // D. RABÍNI A GNÓZE... 187 // E. RANÉ ŽIDOVSKÉ UMĚNÍ... 191 // 1. Překonání zákazu zobrazení... 191 // 2. Přejímání pohanských motivů... 192 // 3. Biblické scény... 195 // 4. Židovské výtvarné motivy...199 // 5. Konec židovského výtvarného umění...200
// 9 // F. POD ISLÁMSKOU NADVLÁDOU...203 // 1. Vliv judaismu na islám...203 // 2. Židovská reakce na arabskou nadvládu...206 // 3. Karaité: ohrožení rabínského dědictví...209 // 4. „Kanonizace“ rabínské tradice...212 // Přehled událostí...216 // Redakční poznámka... 218 // Bibliografie... 219 // Zkratky a zdrojové texty...223 // Rejstřík osobních jmen... 225 // Rejstřík místních názvů...228 // Rejstřík vybraných pojmů...230 // Rejstřík spisů...232 // ? // / // i // ? // * // J // í // 10
cnb002264827

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC