Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2003
xiii, 296 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7226-763-9 (váz.)
Business books
Praxe manažera
angličtina
Překlad z angličtiny
Obsahuje rejstřík
000202208
Předmluva xv // Kapitola 1 - ÚVOD 1 // Co se v této kapitole naučíte 1 // Klíčové pojmy 1 // Úvod 2 // Studium organizačního chování 2 // Organizační chování a podnikatelské prostředí 3 // Struktura a principy této publikace 6 // Přehled publikace 6 // Případové studie a příklady // Tři témata: změna, konflikt a komunikace // Kapitola 2 - POHLED NA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE // Co se v této kapitole naučíte 11 // Klíčové pojmy 11 // Úvod 12 // Individuální chování a osobnost 13 // Teorie osobnosti 14 // Osobnost v organizaci 18 // Vnímání a jeho procesy 20 // Teorie atribucl (přisuzovaných významů chováni) 23 // Postoje a hodnoty 25 // Postoje 25 // Změna na individuální úrovni: změna postojů 28 // Hodnoty 28 // Proces učení u jednotlivců v organizaci 30 // Styly učeni 31 // Proces rozhodování 33 // Komunikace, změna a konflikt 35 // Johariho okno: využití komunikace ke změně vnímání 35 // Psychologické smlouvy: povedou organizační změny k vyššímu počtu konfliktů? 37 // Kapitola 3 - MOTIVACE V PRÁCI 41 // Co se v této kapitole naučíte 41 // Klíčové pojmy 41 // Úvod 42 // Myšlenkové školy 43 // Teorie obsahu a procesu, tradice behaviorismu a kognitivního přístupu 43 // Teorie očekávání: rámec pro analýzu motivace na pracovišti 44 // Porterův a Lawlerův model očekávání 47 // Teorie potřeb 49 // Hierarchie potřeb 49 // Mcclellandova teorie potřeby dosahování cílů 52 // Vnitřní a vnější odměny 55 // Motivace a odpovídající hodnocení 58 // Změna, motivace a psychologická smlouva 59 // Motivace a konflikt 60 // Motivace a komunikace 62 // Soudobé teorie motivace 62 // Motivace a struktura práce 64 // Hackmanův a Oldhamův model charakteristiky práce 66 // Kapitola 4 - SKUPINY A TÝMY 69 // Co se v této kapitole naučíte 69 // Klíčové pojmy 69 // Úvod 70 // Proč se slučovat do skupin? 71 //
Bezpečí a ochrana 72 // Spojenectví a postavení 72 // Moc 72 // Skupiny a týmy 73 // Skupiny 73 // Týmy 74 // Samořízené týmy 75 // Skupiny uvnitř skupin 77 // Formální a neformální skupiny a týmy 78 // Formální skupiny 78 // Neformální skupiny 79 // Stupně vývoje skupiny a týmu 80 // Bass a Ryterband 81 // Woodcock 81 // Tuckman 82 // Role a rutina 84 // Skupinové normy 84 // Skupinové role 85 // Belbinovy týmové role 85 // Budování a údržba efektivních týmů 87 // Soudržnost a výkon skupiny 89 // Konformita a skupinové myšleni 90 // Komunikace a konflikt 92 // Vnitroskupinové chování a konflikt 93 // Meziskupinové chováni a konflikt 94 // Skupiny a změna 95 // Vliv technologie 95 // Globální týmová práce 96 // Kapitola 5 - ORGANIZAČNÍ TEORIE 105 // Co se v této kapitole naučíte 105 // Klíčové pojmy 105 // Úvod 106 // Globální organizační teorie 107 // Technicko-logický přístup 108 Byrokracie 108 // Klasická teorie 109 // Vědecké řízeni 110 // Sociologicko-lidský přístup 114 // Teorie lidských vztahů 114 // Teorie systémů 115 // Kontingenční teorie (teorie nahodilosti) 117 // Kontingenčnl faktor: prostředí obchodu 118 // Kontingenční faktor: technologie 119 // Kontingenčnl faktor: velikost organizace 119 // Kontingence (nahodilost): kritika a závěry 120 // Současné nazírání 121 // Rámce a náhledy 121 // Organizační analýza: současná témata 124 // Kapitola 6 - ŘÍZENÍ A VEDENÍ 129 // Co se v této kapitole naučíte 129 // Klíčové pojmy 129 // [vod 130 // Od Taylora k Mintzbergovi 130 // Frederick Taylor 130 // Henry Gayol 131 // Peter Drucker 132 // Henry Mintzberg 133 // Co odlišuje vedení od řízení 134 // Vedení: teorie myšlení 136 // Teorie povahových rysů 136 // Behaviorálnl teorie (teorie chování) 137 // Situační teorie 141 // Vnitřní podnikatelé (zlepsovatelé) a podnikatelé 145 // Jiná forma vedení 146 //
Formy vedení 146 // Vedení a změna 148 // Pluralistické vedení 148 // Transformační vedení 150 // Vedení a změna: závěry 151 // Vedení a komunikace 154 // Vedení a konflikt 154 // Kapitola 7 - STRUKTURA V ORGANIZACÍCH 157 // Co se v této kapitole naučíte 157 // Klíčové pojmy 157 // [vod 158 // Definice organizační struktury 158 // Struktura a slovní zásoba 159 // Centralizace 159 // Diferenciace 160 // Integrace 160 // Specializace 160 // Formalizace 160 // Rozsah řízení 160 // Byrokracie 160 // Strukturální typy 161 // Multifunkční struktury 161 // Multidivizní struktury 163 // Maticové struktury 164 // Vlivy na strukturu 167 // Strategie a struktura 167 // Technologie a struktura 168 // Velikost a struktura 170 // Obchodní prostředí 170 // Shrnutí vlivu na strukturu 172 // Kritika nahodilosti 173 // Organizace jako systém 173 // Současné vlivy na strukturu 175 // Flexibilní práce 175 // Vzdělaný management 179 // Síť struktur 181 // Komunity praktických činností 182 // Struktura a nadnárodní podnik 184 // Struktura a konkurence - důkaz výzkumu 185 // Kapitola 8 - ORGANIZAČNÍ MOC, POLITIKA A KONFLIKT 191 // Co se v této kapitole naučíte 191 // Klíčové pojmy 191 // Úvod 192 // Politické hledisko 192 // Organizační moc 195 // Zdroje moci 195 // Bezmocnost 200 // Posílení moci 201 // Organizační politika 204 // Oblasti politické činnosti 204 // Organizační konflikt 205 // Snaha o zvládnutí konfliktu 207 // Moc a komunikace 210 // Moc a organizační změna 211 // Kapitola 9 - FIREMNÍ KULTURA 215 // Co se v této kapitole naučíte 215 // Klíčové pojmy 215 // Úvod 216 // Firemní kultura v kontextu 216 // Firemní kultura: definice a debata 219 // Firemní kultura a změna 225 // Kulturní změna 226 // Organizační učeni a změna 231 // Kultura, konflikt a komunikace 231 // Konflikt mezi subkulturami 232 //
Kapitola 10 - VLIV NÁRODNÍ KULTURY NA ORGANIZAČNÍ CHOVÁNÍ 237 // Co se v této kapitole naučíte 237 // Klíčové pojmy 238 // Úvod 238 // Národní kultura 239 // Pohledy na kulturu 241 // Kluckhohn a Strodtbeck 241 // Nancy Adler 242 // André Laurent 243 // Geert Hofstede 245 // Fons Trompenaars 250 // Kulturní šok a kulturní posun 252 // Organizační chování a národní kultura 254 // Konvergence nebo divergence? 254 // Kulturní chování a chování jednotlivce 255 // Kultura a motivace 256 // Kultura a vedeni 258 // Kultura a struktura 259 // Změna ve východní evropě zeo // Jihokorejský chaebol 261 // Změna, konflikt a komunikace 263 // Změna a národní kultura: případ pružné pracovní činnosti 264 // PŘÍPADOVÉ STUDIE 267 // Případ 1 268 // Motivované týmy: mezikulturní případ 268 // Scania, Angers (San) 268 // Filozofie ř9zen9 a skupinový tým 268 // Pracovní skupina 269 // Osvědčily se skupinové týmy? 270 // Týmová spolupráce na všech úrovních a ve všech vztazích 270 // Individualismus a důvěra 271 // Důsledky kulturních rozdllů a podobnosti 272 // Závěr 274
(OCoLC)53513570
cnb001256406

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC