Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
České Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011
751 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány, faksim., erby ; 32 cm

objednat
ISBN 978-80-85033-31-1 (váz.)
Kniha byla vydána v rámci aktivit Rožmberského roku a u příležitosti výstavy ..., Valdštejnská jízdárna v Praze, 18.5.-21.8.2011
1750 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 673-715, bibliografické odkazy a rejstřík
000202221
Obsah // ROŽMBERKOVÉ MEZI LEGENDOU A SKUTEČNOSTÍ // Jaroslav Pánek 18 // Genealogická tabulka 20 // SPOLEČENSKÉ PROSTŘEDÍ // ROŽMBERKOVÉ V ČESKÉM STÁTĚ A STAVOVSKÉ SPOLEČNOSTI // Páni z Rožmberka - nástin historie rodu // Jaroslav Pánek - Robert Simůnek - Vratislav Vaniček 24 // Vok I. z Rožmberka (+ 1262) // Vratislav Vaniček 28 // 1.1-11: Darovací listina českého krále Václava 1; Glorifikace pět istého výročí založeni kláštera Vyšší Brod; Pečeť Vítka mladšího z Prčice a Blankenberka; Velká pečeť Petra II. z Rožmberka jako pražského kanovníka kapituly Všech svátých na Pražském hradě; Listina českého krále Karla IV povolující vystavět hrad Dívčí kámen; Popravčí kniha pánu z Rožmberka; Větší pečeť Oldřicha II. z Rožmberka; Žádost zlatokorunského opata Gerharda o navráceni klášterních statků; Velká pečeť vratislavského biskupa Jošta II. z Rožmberka; Potvrzeni Jana II. z Rožmberka o vyplaceni klenotů // českokrumlovského kostela sv. Víta; Osobní hlavní pečeť Jošta III z Rožmberka 30-35 // Petr I. z Rožmberka (+ 1347) // Robert Siniůnek 36 // Oldřich II. z Rožmberka (1403-1462) // Robert Simůnek 44 // Rožmberská falza // Karel Maráz 48 // II1-3: Kované dveře 1; Kované dveře 2; Visací zámek v podobě hradu 52-53 // III. 1-20: Rožmberské antependium; Kasule se znaky Jana z Rožmberka ajeho choti Elišky z Halsu; Kasule (dorsálničást); Ostatkový křiž 1; Ciborium;
Monstrance 1; Ostatkový křiž 2; Monstrance 2; Kasule; Pouzdro na pontifikálni střevíce; Mešní kalich 1; Monstrance 3; Mešní kalich s paténou; Mešní kalich 2; Mešní kalich 3; Souprava liturgického textilu 1; Souprava liturgického textilu 2; Stolní krucifix 1; Stolní krucifix 2; Chrámové lavice z kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích // 56-65 // Vilém z Rožmberka (1535-1592) // Jaroslav Pánek 72 // IVI: Popis slavnosti propůjčeni Rádu zlatého rouna 74-77 // Petr Vok z Rožmberka (1539-1611) // Jaroslav Pánek 90 // IV.2: Zlomek tzv. pokutních register Petra Voka z Rožmberka 93 // Rožmberský jezdec // Jiří Kuthan - Petr Pavelec 94 // IV.3 f: Druhý typ jezdecké pečeti Viléma z Rožmberka; Jezdecká pečeť Petra Voka z Rožmberka // 96-97 // Rožmberské pečeti // Karel Maráz 98 // Testament posledního Rožmberka // Anna Kubíková 104 // IV.5-7: Pohřební štít Petra Voka z Rožmberka; Pohřební prapory Petra Voka z Rožmberka; Úmrtní medaile Petra Voka z Rožmberka 106-107 // ÚZEMNÍ VÝVOJ ROŽMBERSKÉHO DOMINIA // Ales Stejskal - Robert Simůnek 108 // VI—5: Mezník/nároží oltářni menzy s rožmberskými erby; Hlavice božích muk z Kamenné; Vrchol kašny s rožmberskými erby; Almužní sloupek z Loučovic; Mezník z rožmberského panství // 116-117 // ADMINISTRATIVA A KANCELÁŘ // Struktury a systém rožmberské teritoriální správy ve středověku // Robert Simůnek 118 // Rožmberská teritoriální správa
v raném novověku. Stavovská příslušnost, sociální status a sociální mobilita úředníků v letech 1550-1616 // Aleš Stejskal 122 // MĚŠŤANÉ A PODDANÍ, ŘEMESLA A CECHY, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA // Jaroslav Čechura // 128 // VI. 1-10 Pečetidlo města Český Krumlov 1; Pečetidlo města Český Krumlov 2; Listina českého krále Vladislava 11. udělující Kaplici mílové právo na provozováni řemesel; Osvobozeni Horního Dvořiště od odúmrti, povoleni týdenních trhů a užíváni růže na městské pečeti; Listina českého krále Vladislava II. udělující Rožmberku právo týdenního trhu a mílové právo; Soudní pečetidlo města Český Krumlov; Pečetidlo města Borovany s vyobrazením městského znaku; Listina Viléma z Rožmberka stanovující práva cechu kameníků, zedníků a tesařů na všech rožmberských panstvích; Privilegium Petra Voka z Rožmberka pro městys Vyšší Brod; Urbářpanství Český Krumlov // 136-139 // VI. 11-19 Truhlice; Petr z Rožmberka:Pergkwerch Ordnung; Carl Benjamin Heintze: Sammlung von Nachrichten über die Königliche freie Bergstadt Reichenstein in topographischer, bergbaulicher, historicher und statistischer Beziehung; Jan Pilštnycer: Socha Spravedlnosti z městské kašny v Prachaticích; Obraz literátského bratrstva z Prachatic; Sedlčanský graduál; L ist Jakuba Krčina z Jelčan Petru Vokovi z Rožmberka o budováni Nové řeky propojující Lužnici s Nežárkou; Veduta Českého Krumlova
od jihu; Jindřich de Veerle: Veduta města Netolic s letohrádkem Kratochvíle // 140-145 // ROŽMBERSKÉ RYBNÍKÁŘSTVÍ NA TŘEBOŇSKU // Václav Rameš 146 // VI.20-23: Šalamoun Gottfried Job: Mapa třeboňského panství; Model rybničního požeráku s čápovou rourou 1; Model rybničního požeráku s čápovou rourou 2; Model čapu s nůžkami a s profilem hráze 154-155 // MINCOVNÍ ČINNOST PÁNŮ Z ROŽMBERKA V15. A16. STOLETÍ // Petr Vorel 156 // 141.1-34: Početní peníz Bohunky z Rožmberka; Početní peníz Jakuba Krčina z Jelčan; Dukát Rudolfa II; Dvoudukát Viléma z Rožmberka; Návrh rožmberských dukátů; Medaile Leonarda IV. z Harrachu; Početní peníz Matyáše Fucha z Puchýřová a Anny Avostaliové de Sala; Medaile Viléma z Rožmberka ? založenijezuitské koleje v Českém Krumlově; Tolar Viléma z Rožmberka; Tolar Rudolfa II.; Medaile Viléma z Rožmberka; Medaile Buriana Trčky z Lípy; Početní peníz Viléma z Rožmberka; Početní peníz Viléma z Rožmberka a Polyxeny z Pernštejna 1; Početní peníz Viléma z Rožmberka a Polyxeny z Pernštejna 2; Početní peníz krumlovské kanceláře; Dukát Petra Voka z Rožmberka; Zlatník Silvestr: Jezdecká pečeť Petra Voka z Rožmberka (bronz); Bonifác Riedel: Rudofovská výtěžková medaile; Početní peníz Petra Voka z Rožmberka a Kateřiny z Ludanic; Zlatník Sebastián:Početni peníz Petra Voka z Rožmberka; Početní peníz Petra Voka z Rožmberka; Hranáč Petra Voka z Rožmberka;
Herzig van Bein: Velká pečeť Jana Jiřího ze Švamberka; Tolar paarovský; Tolar orsiniovský; Katalog numismatické sbírky biskupa Valdštejna; Medaile Petra Kulhavého z Rožmberka; Razidlo falešného početního peníze Viléma z Rožmberka a Polyxeny z Pernštejna; Falešný početní peníz Viléma z Rožmberka a Polyxeny z Pernštejna; Razidlo falešného početního peníze Viléma z Rožmberka; Falešný početní peníz Viléma z Rožmberka; Falešný početní peníz Petra Voka z Rožmberka; Gregor Schleis: Medaile Viléma z Rožmberka 162-171 // VIH.1-4: Hliněná nádoba na taveni zlatého a stříbrného amalgámu; Model četkového čerpadla; Model důlního vrátku; Model větráni v dolech 172-173 // FINANCE POSLEDNÍCH ROŽMBERKU // Aleš Stejskal 174 // Rožmberkové a pivovarnictví // Jarrn ila Hansová 178 // SÍDELNÍ Sít, // REZIDENCE A VEĽMOŽSKÝ DVŮR // ROŽMBERSKÉ HRADY // Tomáš Dur dík 182 // Českokrumlovský zámek za posledních Rožmberků // Anna Kubíková 196 // Kachle s motivem pětilisté růže. Příklad rodové a městské reprezentace ve středověku a raném novověku // Vladimír Brych 198 // IX. 1-24: Kachel s pétilistou růži a andělem; Kachel s pěti listou rúži a orlici; Kachel se dvěma rozetami v kruhových polích; Kachel s pétilistou růži v alianci erbů; Kachel s pétilistou rúži ve znaku Českého Krumlova; Kachel se Samsonem; Kachel se šermířem; Kachel s pétilistou rúži 1; Kachel s pétilistou růži
2; Kachel s pétilistou rúži 3; Kachel s portrétem Marie Uherské; Kachel s motivem Samsona a lva 1; Kachel s motivem alegorie sily; Kachel s motivem Samsona a lva 2; Kachel s motivem Jana Husa; Kachel s motivem ženy s vlajícími vlasy (Ester?); Kachel s motivem zápasících děti 1; Kachel s motivem zápasících děti 2; Kachel se zoomorfním motivem a nápisem; Kachels erotickou scénou 1; Kachels erotickou scénou 2; Nástavcový kachels vegetabilním motivem; Římsový kachels vejcovcem a kanelurou; Kachel s motivem Zuzany v lázni 202-208 // Palác pánů z Rožmberka na Pražském hradě // Petr Chotěbor 209 // X. 1: Pohled na Rožmberský palác od jihu 212 // Soubor barokních plánů Rožmberského paláce (Petr Chotěbor - Michal Sula); X.2-22: Tomáš Haffenecker: Jižní průčelí; Tomáš Haffenecker: Návrh zahrady, půdorys; Johanu Heinrich Dienebier: Podélný řez; Johann Heinrich Dienebier: Severní průčelí; Tomáš Haffenecker: Půdorys v úrovni nádvoří; Tomáš Haffenecker: Půdorys prvního patra; Johann Heinrich Dienebier: Soutka k sousednímu Lobkovickému paláci, návrh stavebních úprav - půdorysy a řez; Johann Heinrich Dienebier: Část severního průčelí s části průčelí Lobkovického paláce -pohled, původní a navržený stav; Johann Heinrich Dienebier: Příčný řez s pohledem do východní arkády při nádvoří; Johann Heinrich Dienebier: Příčný řez s pohledem na nádvorní arkádové průčelí; Johann Heinrich
Dienebier: Půdorys v úrovni zahrady s návrhem dostavby nového křidla; Tomáš Haffenecker: Příčný řez východním křídlem; Model Rožmberského paláce před přestavbou na Ustav šlechtičen; Zlomek dříku sloupu s torum patky; Zlomek dříku sloupu; Zlomek vlysu portálu zdobeného reliéfním kvitem a listy; Zlomek volutové hlavice sloupu 1; Zlomek volutové hlavice sloupu 2; Zlomek volutové hlavice sloupu 3; Dlaždice ve tvaru šestiúhelníku; Odlitek konzoly // z klenby vstupn i sloupové haly 213-217 // Zámek Třeboň // Ludmila Ourodová-Hronková 218 // „Zdravé povětří na Winterbergu“. ? vlivu rožmberské tradice na stavební podobu panského sídla Vimperk v raném novověku // Vlastislav Ouroda 220 // MĚSTA A MĚSTEČKA JAKO OPĚRNÉ BODY PANSTVÍ ROŽMBERKŮ // Vladislav Razím 222 // ROŽMBERSKÉ KLÁŠTERY A NEKROPOLE // Robert Šimůnek 234 // XI. 1-2: Rožmberský epitaf; Jan (Honza) Doni: Modlící se Vilém z Rožmberka 240-241 // Lokalizace a nedestruktivní průzkum rožmberské hrobky v cisterciáckém klášteře Vyšší Brod // Zuzana Thomová 242 // ROŽMBERSKÝ REZIDENČNÍ DVŮR // Robert Šimůnek - Aleš Stejskal 246 // VZDĚLANOSTNÍ A KULTURNÍ PROFIL ROŽMBERSKÉHO DVORA // Literatura a literární kultura spjatá s rodem Rožmberků // Václav Bok 250 // XII. 1—3: Erbovní privilegium českého krále Vladislava II pro Václava z Rovného; Pii II. papae // (Aeneae Silvii) Epistolae, Pamphili Carmen de amore. Alani ab
Insulis Carmen de fortuna; Johannes Marius Philelphus: Novum epistolarium 254-255 // XIII. 1-6: Gotická vitraj - Smrt Panny Marie; Gotická vitraj - sv. Barbora; Gotická vitraj // — sv. Ondřej; Renesanční vitraj - starozákonní a alegorický výjev se znakem; Renesanční vitraj // - vítězství Lásky nad světskou moci; Okenní terč s motivem pelikána 264-265 // Básnické zpracování orsiniovské fikce. Dramatická báseň Rosa Rosensis od Jacoba Cantera Jakub Simek 266 // Rožmberský historiograf Václav Břežan Jaroslav Pánek 270 // XIV. 1-4: Václav Břežan: Rozrod Oldřicha II. z Rožmberka; Václav Břežan: Koncept Historie rožmberské; Bartoloměj Paprocký z Hlohol a z Paprocké Vůle: Diadochos id est Sucessio: Jinák Posloupnost knížat a králův českých, biskupův i arcibiskupův pražských a všech třech stavův slavného království českého, tj. panského, rytířského a městského; Egidius Sadeler: Ex libris knihovny Petra Voka z Rožmberka 272-273 // Rožmberská knihovna Lenka Veselá 274 // Vzdělávání Rožmberků a školstvá v jejich dominiu Martin Holý - Robert Šimůnek 280 // Alchymie, astrologie a poznávání přírody v prostředí posledních pánů z Rožmberka Ivo Purš 286 // XV1-26: John Dee: Monas hieroglyphica; Bavor mladší Rodovský z Hustiřan: Secreta Aristotelis, Kniha Lidskeych Cznosti a mnoheych Nauczeni, kterak se Králové, Knizata ? pani w szuem pa nona ni Opatrowati magi ku Pocztiwosti;Jaroš Griemiller
z Třebska: Rosarium philosophorum sive pretiosissimum donum Dei, to jest Ruoženná zahrada filozofská nebo nej dráždi dar Boží... z latinského jazyka v českej přeložená; Antonius Michael: Misteria naturae misteriorum cum thesauro totius mundi; Karl Widemann: Varia alchemica; Adam Zalužanskýze Zalužan: Methodi Herbariae libri tres; Martin Ruland ml: Propugnaculum chymiatriae Das ist Beantwortung und beschützung der Alchymistischen Artzneyen; Oswald Groll: Basilica chymica... additus est... // Tractatus novus de signaturis internis rerum; Nicolaus Niger Hapelius, Venceslaus Lavinius: Cheiragogia Heliana; Eduard Kelly: Tractatus Duo ...de Lapide Philosophorum; Horoskop - per aspera ad astra; Retorta - destilační nádoba 1; Věneček - podložka pod destilační nádobu; Retorta - destilační nádoba 2; Alembik - skleněný destilační nástavec; Retorta - destilační nádoba 3; Pelikán - destilační nádoba; Aludel - sublimační nástavec; Tégl; Kelímkové kleště; Ruční měch; Keramický kelímek s poklicí 1; Keramický kelímek s poklici 2; Keramický kelímek s poklici 3; Destilační pec; Košík s dřevěným uhlím 294-301 // Rožmberkové a hudba // Martin Horyna 302 // Rožmberská muzika (Martin Horyna); XVI.1-5: Inventarium musicum; Tenorový pumort; Vzdušnicová šalmaj velkobasová; Velkobasový (subbasový) smyčcový nástroj houslového typu, tzv. rožmberská basa; Regál z třeboňského panství 306-307 // Slavnosti na rožmberském
dvoře // Anna Kubíková 308 // Rytířská klání a turnaje (Zuzana Vaverková); XVII. 1-48: Kroužkový závěs ? basinetu; Jezdecká púlzbroj; Ostruhy; Hákovnice; Plná - maxm i lián ská “ zbroj; Jedenapúlručni meč; Přilba s odklápěcím hledím; Turnajová maska na koně - fronton; ’Turnajové sedlo; Jezdecká púlzbroj; Púlzbroj pěšího žoldnéře; Meč končíř; Halapartňa 1; Halapartňa dvorské gardy císaře Ferdinanda I. Habsburského; Halapartňa dvorské gardy Ferdinanda arcivévody rakouského; Runka; Bojové vidle 1; Luntové kopí; Bojové vidle 2; Partyzána dvorská; Halapartňa 2; Halapartňa 3; Halapartňa trabantská; Přilba morion; Honosná přilba typu Jturmhaub"; Límec k plátové zbroji; Udidlo pákové; Štít s lucernou k rytířským divadelním hrám; Turnajový štít; Meč; Kuše hradební; Temermi štítek; Honosná koňská maska - fronton; Koňský náhubek; Dělová hlaveň 1; Dělová hlaveň 2; Tři halapartny dvorské gardy Petra Voka; Vojenská prachovnice; Puška s kolečkovým zámkem; Párová pistole s kolečkovým zámkem; Pistole s kolečkovým zámkem 1; Pistole s kolečkovým zámkem 2; Georg Ze Uner?: Karabina s kolečkovým zámkem; Klič ke kolečkovému zámku; Furketa (podpěra muškety); Honosný kord; Kord 1; Sandri Scacchi: Kord 2; Pozůstatky rožmberského výzbrojního programu (Zuzana Vaverková) 310-323 // XVIII. l f: Listina biskupa a papežského legáta Ursa de Orsini; Vladislavské zřízeni zemské;
Listina českého a uherského krále Vladislava II; Zasedáni většího zemského soudu v Praze za účasti Rudolfa II. v roce 1593 324-325 // RODOVÉ TRADICE PÁNŮ Z ROŽMBERKA // Robert Šimůnek 326 // XIX. 1-3: List Perchty Rožmberské z Lichtenštejna otci 1; List Perchty Rožmberské z Lichtenštejna // otci 2; Portrét Perchty z Rožmberka 330-331 // XX. 1: Dělení růži 332-335 // ROŽMBERSKÉ KULTURNÍ PROSTŘEDÍ V RANÉM NOVOVĚKU // Eliška Fučíková 336 // XXI. 1: Kreslený inventář stříbra Polyxeny z Lobkovic 342-347 // České sklo renesanční doby a Rožmberkové (Jan Schöttner); XXI.2-22: Miska; Láhev; Pohár 1; Vázička ve tvaru amfory; Flakon; Pohár s víkem; Žertovná láhev ve tvaru medvěda; Podnos na noze; Džbánek s malovaným výjevem z bajky o lišce a husách; Čiše s malovaným výjevem hráčů karet a triktraku; Pohárek s malovanými ptáky; Čiše s alegorickou postavou Caritas a se znakem Žerotinú; Pohár 2; Čiše s malovaným výjevem Ukřižováni; Čiše se znaky Zdeňka z Valdštejna na Brinici a Sádku a Magdaleny ValdŠtejnové rozené z Ihurnu; Džbán 1; Cukřenka v podobě lastury na nožce ve tvaru mušle; Pohár 3; Džbán 2; Podnos na noze; Caspar Lehman dle Jana Sadelera: Pohár, tzv. Lehmanova čiše (kopie) 348-356 // Nádoby z drahých kovu (Petra Matějovičová); XXI.23-39: Eucharius Riher z Vratislavi: Nautilus; Svatební dvojitý pohár 1; Svatební dvojitý pohár 2; Pohár, tzv. picí roh; Hanss Weinodt:
Pohár ve tvaru ananasu s víkem; Martin Rehlein: Pohár 1; Mistr LB: Holba 1; Pohár s víkem (vilkum); Christoph Stimmel: Pohár s pštrosím vejcem; Georg/Jorg Růhl/Ruelst.: Láhev ve tvaru koroptve; Pohár ve tvaru vinného hroznu; Mísa 1; Holba 2; Pohár 2; Podnos; Miska 357-362 // Nádoby z cínu (Michal Stříbrný); XXI.40-47: Brikci z Cinperka: Stolní zvonek; Konvice s odklápěcím víkem a výpusti; Holba cechovní; Korbel; Dekorativní mísa s postavou Marse; Holba cechu chvalšinských tkalců; Konvice s víkem; Caspar Enderlein dle Francoise Briota: Misa s alegorii // Střídmosti 363-365 // Majolika (Jiří Fronek); XXI.48-68: Misa s motivem kojící Madony; Váza; Talíř - Koupel Diany v moři; Talíř - Leda s labuti; Holba 1; Korbel; Váza lékárenská (boccia); Tři džbány; Džbán 1; Džbán 2; Džbán 3; Pohárek na vino; Talíř s biblickou scénou; Šál; Křestní mísa; Holba 2; Holba s cínovým víkem; Albarelo; Džbán 4; Láhev šestiboká; Holba 3 366-371 // VÝTVARNÁ UMĚNÍ // V ROŽMBERSKÉM DOMINIU___ // ARCHITEKTURA // Architektura v rožmberské doméně do počátku 15. století // Jiří Kuthan 374 // Kostel sv. Víta v Českém Krumlově a architektura kolem roku 1400 na rožmberském panstvá // Roman Lavička 386 // Pozdně gotická sakrální architektura v rožmberském dominiu // Roman Lavička 391 // Sakrální architektura v době posledních Rožmberku // Ondřej Jakubec 410 // Rožmberské mauzoleum v českokrumlovském chrámu
sv. V ita // Zlata Gersdorfová -Anna Kubíková 416 // XXII. 1-6: Dobový opis smlouvy na dostavbu kostela sv. Vita v Českem Krumlově; List Petra IV. z Rožmberka pro Hanse Getzingera; Smlouva o vystavěni věže kostela v Mladosovieich; Tomáš Brejšek: Model věže českokrumlovského zámku; Dekoratívni maškarou z komína zámku Český Krumlov; Dlaždice ze zlatého sálu zámku Kratochvíle 418-419 // Profánní architektura posledních Rožmberků // Ivan Prokop Muchka 420 // ZAHRADY // Sylva Dobalová -Jiří Olšan 426 // MALÍŘSTVÍ // Středověké nástěnné malby // v rezidenčních městech Rožmberku a Českém Krumlově // Petr Pavelec 430 // Další rožmberské lokality s dochovanými nástěnnými malbami // Petr Pavelec - Zuzana Všetečková 444 // Středověká desková malba v rožmberském dominiu // Roman Lavička 454 // XXIII. 1-5: Votívni oltář z Hýrova; Oltář sv. Jana Křtitele z kostela sv. Jana Křtitele v Zátoni; Křidla oltáře ze Zátoné; Assumpta ze Zátoně; Vitraje ze Zátoně-sv. Ondřej Jako patron Silvestra Tergera a Stětí sv. Jana Křtitele 462-465 // Mistr Třeboňského oltáře // Jan Royt 472 // XXIV. 1-3: Madona mezi sv. Bartolomějem a sv. Markétou (tzv. Protivinská deska); Mistr Třeboňského oltáře: Adorace Páně Hlubocká; Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista /Sv. Jakub Mladší, sv. Bartoloměj, sv. Filip 478-481 // Závěsné malířství v rezidencích posledních Rožmberků // Blanka
Kubíková 482 // XXV1-10: Mistr pánu z Rožmberka: Portrét Viléma z Rožmberka; Mistr pánů z Rožmberka: Portrét Petra Voka z Rožmberka; Mistr pánů z Rožmberka: Portrét Evy z Rožmberka; Portrét Anny Marie Rožmberské, markraběnky Bádenské; Lucas van Valckenborch - okruh: Portrét Jana z Pernštejna; Portrét Viléma z Rožmberka s Řádem zlatého rouna; Zesnulý Vilém z Rožmberka na katafalku; Bartoloměj Beránek-Jelínek?: Portrét Petra Voka z Rožmberka; Petr Vok z Rožmberka s Řádem lebky a privilegiem pro městys Vyšší Brod 1; Petr Vok z Rožmberka s Řádem lebky a privilegiem pro městys Vyšší Brod 2 490-495 // Rožmberkové a knižní malba // Milada Studničková 496 // XX14.1-12: sv. Tomáš Akvinský: Catena aurea in quatuor Evangelia, t. 2. Expositio in Lucam; Lectionarium (lectiones ab adventu usque ad pascha); Necrologium, calendarium, martyrologium; Bartholomaeus de Urbino: Milleloquium sancti Augustini, prima pars; Gallus de Aula Regia (Havel ze Zbraslavi)?: Malogranatum, liber III; sv. Tomáš Akvinský: Summa theologiae, pars tertia; Breviarium secundum rubricam Pragensis ecclesiae (Breviář Benedikta z Valdštejna); Petrus de Crescentiis: Ruralia commoda; Missale Pragense; Jacob Canter: Rosa Rosensis; Francesco Petrarca, překlad Řehoř Hrubý z Jelení: Kniehy dvoje o lékařství proti Štěstí a Neštěstí; Řehoř Hrubý z Jeleni (překlad): Knihy druhé zivjotuow Otczuow swatych 504-511 // XXVII. 1-36: Tympanon s reliéfem
Boží pravice ze Zlaté Koruny; Sv. Bartoloměj z Horní Drkot né; Kristus (sv. Apoštol?) z Lince; Sv. Pavel z Budapešti; Madona mezi sv. Kateřinou a sv. Markétou ze Zlaté Koruny; Pieta z minoritského kláštera v Českém Krumlově; Mistr Madony ze Žebráku: Ukřižovaný z Třeboně; Sv. Mikuláš z Rožmberka; Sv. Kateřina ze sv. Tomáše (ze Slavkova); Sv. Barbora ze sv. Tomáše (z* Slavkova); Ukřižovaný z minoritského kláštera v Českém Krumlově; Ukřižovaný z Třeboně; Mistr Krumlovské madony - okruh: Madona z Vimperka; Mistr Krumlovské madony - okruh: Madona z minoritského kláštera v Českém Krumlově; Madona ze Suchdolu; Madona ze Svérázu; Madona Zlatokorunská; Madona Vyšebrodská; Madona z Třeboně; Vzkříšený Kristus z Třeboně; Archa z Majdaleny; Sv. Máří Magdalena z Majdaleny; Ukřižovaný z Boletic; Portatile z Boletic; Sv. Wolfgang z minoritského kláštera v Českém Krumlově; Madona z minoritského kláštera v Českém Krumlově; Ukřižovaný z minoritského kláštera v Českém Krumlově; Sv. Markéta ze Zlaté Koruny; Pieta z Borovan; Sv. Anna samatřetiz Fefrů; Sv.Jan Křtitel z Fefrů; Sv. Jakub z Fefrů; Smrt Panny Marie z Vyššího Brodu; Hans Leinberger - okruh: oltář z Trhových Svimi - Madona; Oltář z Trhových Svinů - oboustranné malované desky; Oltář z Trhových Svinů - oboustranné deskové obrazy 512-529 // SOCHAŘSTVÍ // Gotické sochařství na rožmberském dominiu // Roman Lavička 530
// XXVII.37-43: Madona z kaple sv. Jana Nepomuckého v Kájově; Madona z Kájova; Dvířka sanktuáře z Kájova; Odpustkové desky z Kájova; Svatý panovník (sv. Vít či Sv. Zikmund) z Mezipotočí; Oltář dvanácti apoštolů z Kájova; Reliéf Smrti Panny Marie z Kájova 544-547 // XXV1I.44-48: Jan Konvář (Cantarista) z Nového Města pražského: křtitelnice; Mistr Oplakáváni ze Žebráku: Stigmatizace sv. Františka; Mistr Oplakáváni ze Žebráku: Sv. Máři Magdalena z Čakova; Oplakáváni z Korkusovy Huti; Sv. Pantaleon z Prachatic 552-553 // Renesanční sochařství v rožmberském dominiu // Jan Chlíbec 554 // SGRAFITA // „Vo všelijakém rýsování“ v rožmberském dominiu // Petr Pavelec 564 // INTERIÉRY ROŽMBERSKÝCH SÍDEL A UMĚLECKÉ ŘEMESLO // Interiéry rožmberských rezidencí v 16. století // Ludmila Ourodová-Hronková 574 // Hodinářství (Dana Stehlíková); XXVIII. 1-7: Hodinky s rytinou krajiny s hradem; Hodinky s Arma Christi; Hodinky 1; Hodinky 2; Věžové stolní hodiny 1; Nicolas Plantari: Věžové stolní hodiny 2; Stolní hodiny 5 84—587 // Renesanční interiéry letohrádku Kratochvíle // Zuzana Vaverková 588 // XXIX. 1-6: Kuše 1 s německým napínákem; Kuse 2; Lovecká prachovnice 1; Předkládaci lovecký // příbor; Kulovnice; Lovecká prachovnice 2 592-593 // XXX. 1-11: Pohár; Flámská tapiserie Únos Sabinek; Lucas van Valckenborch: Hostina; Pololetní // partikulář Matyáše Fucha z Puchýřová; Inventář
rožmberské a švamberské kunstkomory na zámku Třeboň; Svícen kostelního typu; Pár jantarových svícnů; Ženský pás 1; Ženský pás s pomandrem; Ženský pás 2; Pánský kabátek - „doublet " neboli „warns 594-597 // Odívání na dvoře posledních Rožmberků // Milena Hajná 598 // Krajky a výšivky (Markéta Grill-Janatová - Eva Uchalová); XXXI. 1-9: Pokrývka (křestní rouška?); Vyšívaný lem; Krajkový lem typu „buratto"; Pruh krajky 1; Krajkový lem; Pokrývka; Povlak polštáře; Pruh krajky 2; Fragment tkaniny s aplikaci 602-603 // Renesanční šperky (Petra Matějovičová); XXXII.1-18 Prsten 1; Prsten 2; Prsten 3; Prsten 4; Křížek pektorální s diamanty; Křížek s korpusem; Přívěsek - flakónek; Skládací prsten ve tvaru armilárni sféry; Pomandr (Granátové jablíčko); Prsten 5; Prsten 6; Přívěsek s korunovaným orlem; Závěs; Medailon s hlavou Krista Salvátora; Závěs s pelikánem; Závěs s psíkem; Prsten 7; Prsten 8 604-609 // XXXIII. 1-5: Schránka na listiny; Hrací kazeta na šachy, mlýnek a trik-trak; Soubor hracích kamenů; Hans von Aachen - kopie: Imperiálni alegorie: Návrat Zlatého věku ve znamení Panny; Hans von Aachen - kopie: Alegorie Miru. Blahobytu a Uměni 610-611 // Zlatnici a řezáči drahých kamenů v kontaktech s posledními Rožmberky (Beket Bukovinská); XXX11I. 6-7: Giovanni Castrucci - dílna: Krajina s pohledem na Český Krumlov?; Kabinet zdobený florentskou mozaikou „in pietra dura" 612-613
// Rožmberská kunstkomora // Eliška Fučíková 614 // Astronomie, zeměměřictví a měřicí přístroje (Antonín Švejda); XXXIV. 1-18: Sluneční hodiny rovníkové; Hans Ducher: Astronomické kompendium; Sluneční hodiny vodorovné s měsíčními hodinami; Mapa hvězdné oblohy; Erasmus Habermel?: krokvice; Erasmus Habermel: sluneční a hvězdné hodiny; Erasmus Habermel?: úhloměr; Erasmus Habermel?: kružidlo se čtvrtkruhem; Erasmus Habermel?: redukční kružidlo; Odpichovaci kružidlo 1; Odpichovaci kružidlo 2; Erasmus Habermel?: Sluneční hodiny vodorovné; Jacob Kamer: Sluneční hodiny diptychové; Odmérka na střelný prach; Zaměřovači přistroj na dělo (dělostřelecký kvadrant) 1; Zaměřovači přistroj na dělo (dělostřelecký kvadrant) 2; Erasmus Habermel: Víceúčelový dělostřelecký přistroj; Zaměřovači přistroj na dělo 3 616—623 // OD TRADICE ? ODKAZU___ // ROŽMBERKOVÉ VE ŠLECHTICKÉ PAMĚTI // „De Rosenbergiis Bohemis plura sunt controversa.“ // Rožmberkové ve šlechtické paměti 17. století // Petr Maťa 626 // Schwarzenbergové v 19. století - dědicové Rožmberků? // Zdeněk Bezecný 632 // XXXV. 1: Friedrich Strobel: Portrét Polyxeny Rožmberské z Pernštejna 635 // ROŽMBERKOVÉ V UMĚNÍ MODERNÍ DOBY // Rožmberské fantazie v literární a divadelní „paměti“ 19. a 20. století // Martin Gáži 636 // Petr Vok z Rožmberka na stříbrném plátně. // Film jako odraz i zdroj historické paměti
// Marie Š. Koldinská 645 // ROŽMBERSKÁ SÍDLA V MODERNÍ DOBĚ // Prezentace rožmberských sídel po druhé světové válce // Marek Krejčí // Novodobé instalace bývalých rožmberských zámků // L udin ila Ourodová-Hronková // „Renesance renesance“ na zámku Kratochvíle // Zuzana Vaverková // 650 // 652 // 658 // VÝSTAVA // VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA PRAHA, 18. 5. - 21. 8.2011 // KONCEPCE A PŘÍPRAVA VÝSTAVY // Petr Pavelec - Roman Lavička - Eliška Fučíková 666 // BIBLIOGRAFIE // Robert Šimůnek s redakčním kruhem // Seznam zkratek užitých v poznámkovém aparátu a bibliografii 673 // Soupisové práce, specializovaná lexika 674 // Edice a materiálové soubory // ? rožmberským dějinám (vě. starých tisků) 675 // Dílo Václava Březana 676 // Rožmberkové v odborné literatuře 677 // Ostatní citovaná literatura a prameny 699 // Seznam fotografií 716 // Značky autorů hesel // [AK] Anna Kubíková [LOH] Ludmila Ourodová-Hronková // [AŠ] Antonín Švejda [LS] Lubomír Sršeň // [BČ] Blanka Čechová [LTH] Lukáš Tulach Hejny // [BB] Beket Bukovinská [MaR] Marie Ryantová // [BK] Blanka Kubíková [MGJ] Markéta GrillJanatová // [DS] Dana Stehlíková [MH] Martin Horyna // [EF] Eliška Fučíková [MM] Martin Musil // [EU] Eva Uchalová [MR] Magdalena Rudovská // [IL] Irena Laboutková [MS] Milada Studničková // [IP] Ivo Purš [MS/] ! 1 // [IS] Ivan Slavík [MSu] Martina Sudová // [JCh] Jan Chlíbec [MŠ] Michal Sula
// [JF] Jiří Fomín [NJ] Nora Jelínková // [JFc] Jiří Franc [PB] Peter Balog // [JFk] Jan Frolík . [PCS] Petr Chotěbor // [JFr] Jiří Fronek [PM] Petra Matějovičová // [JK] Jan Klípa [PP] Petr Pavelec // [JKš] Jaroslava Kašparová [RK] Radko Kynčl // [JKu] Jaroslav Kubíček [RL] Roman Lavička // [JKd] Jana Kunešová [RŠ] Robert Šimůnek // [JP] Josef Příplata [ŠCh] Štěpánka Chlumská // [JPs] Jan Palas [TCh] Tomáš Chvátal // [JS] Jaroslav Sojka [TK] Tomáš Kleisner // [JSch] Jan Schöttner [VB] Vladimír Brych // [??] Kateřina Cichrová [ZH] Zuzana Holečková // [KH] Kateřina Hrušková [ZV] Zuzana Vaverková // [KM] Karel Maráz [ZVš] Zuzana Všetečková
(OCoLC)768559929
cnb002237747

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC