Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2011
166 s. : barev. il., mapy ; 30 cm

ISBN 978-80-7375-537-9 (brož.)
Obálkový podnázev: rozvoj venkova 1 (rural development) : výstup projektu Interní grantové agentury AF MENDELU
Na obálce nad názvem: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 155-158, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000202259
Obsah // 1. Úvod...5 // 2. Teorie a metodologie...6 // 2.1. Teoretická východiska...6 // 2.2. Cíle a hypotézy ...7 // 2.3. Metodologie...8 // 2.4. Vymezení jihomoravského venkova...8 // 2.5. Charakteristika a postavení jihomoravského venkova v rámci Česka...9 // 2.6. Jihomoravský kraj v rámci Evropy...10 // 3. Zhodnocení přírodních předpokladů pro rozvoj JM venkova a jeho diferenciace včetně // aspektů ochrany přírody...13 // 3.1. Analýza vybraných charakteristik primární struktury krajiny a souvisejících // aspektů sekundární struktury krajiny Jihomoravského kraje...13 // 3.2. Ochrana přírody a krajiny...21 // 3.3. Využití půdy...22 // 3.4. Vybrané krajinotvorné činnosti...23 // 3.5. Krajinná typologie...24 // 3.6. Limity a konflikty rozvoje...24 // 3.7. Závěr...25 // 4. Zhodnocení a diferenciace osídlení jihomoravského venkova...26 // 4.1. Charakteristika sídelní sítě jižní Moravy...26 // 4.2. Struktura venkovského obyvatelstva Jihomoravského kraje...29 // 4.3. Demografický vývoj jihomoravského venkova...31 // 4.4. Jihomoravská malá města jako motory rozvoje venkova...33 // 4.5. Případová studie Tišnov...34 // 5. Suburbanizovaný venkov...40 // 5.1. Projevy suburbanizace v okolí Brna...40 // 5.2. Případové studie Česká, Lelekovice, Podolí, Velatice...41 // 5.3. Suburbanizované malé město: případová studie Modříce...46 // 6. Venkov jihomoravských úvalů...54 // 6.1. Charakteristika vnitrozemských
částí Hodonínska, Břeclavska a Znojemska ...54 // 6.2. Jihomoravské úvaly...55 // 6.3. Případová studie Velké Pavlovice...56 // 6.4. Mikroregion Modré hory...64 // 7. Venkov jihomoravské vnitřní periferie...72 // 7.1. Charakteristika a zvláštnosti vnitřní periferie...72 // 7.2. Případová studie Olešnicko...72 // 8. Pohraniční venkov...86 // 8.1. Charakteristika jihomoravského pohraničí...86 // 8.2. Případová studie Vranov nad Dyjí...91 // 9. Zvláštnosti mikroregionů po těžbě nerostů...103 // 9.1. Vliv těžby a jejího ukončení na venkovské mikroregiony...103 // 9.2. Těžba ropy - případová studie Dambořice...109 // 10. Význam živého folklóru a kultury vína pro rozvoj venkova...113 // 10.1. Kultura vína na jižní Moravě...113 // 10.2. Přežívající jihomoravský foíkíór...115 // 10.3. Případová studie Kyjovsko...116 // 10.4. Vliv folklóru a kultury vína na rozvoj jihomoravského venkova...119 // 11. Obnovitelné energetické zdroje a krajina jihomoravského venkova...121 // 11.1. Význam obnovitelných zdrojů energie pro energetiku a rozvoj Jihomoravského // venkova 122 // 11.2. Biomasa...123 // 11.3. Větrné a solární elektrárny a jejich vliv na krajinu...125 // 11.4. Solární elektrárny...128 // 11.5. Vodní elektrárny v Jihomoravském kraji...130 // 12. Jihomoravský venkov a problematika ukládání odpadů...133 // 12.1. Způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v Jihomoravském kraji
133 // 13. Jihomoravský kraj a brownfieldy...141 // 14. Spolupráce: význam sdružení obcí, místních akčních skupin a euroregionů, územně plánovací dokumentace...144 // 14.1. Státně správní struktura: obce s rozšířenou působností a pověřené obecní // úřady 144 // 14.2. Samosprávná struktura: mikroregionální sdružení...145 // 14.3. Místní akční skupiny LEADER+...145 // 14.4. Euroregion Pomoraví...146 // 15. Závěrečné poznámky...148 // 15.1. Silné a slabé stránky jihomoravského venkova, příležitosti a ohrožení...148 // 15.2. Výzvy a strategie pro jihomoravský venkov...149 // 15.3. Závěr...150 // Summary...152 // Literatura...155 // Seznam map...159 // Seznam obrázků...160 // Seznam tabulek...162 // Rejstřík...163
(OCoLC)768557704
cnb002226234

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC