Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2003
2 sv. (236 s., s. 238-505) : il. ; 21 cm

ISBN 80-246-0763-8 (sv. 1 ; brož.)
ISBN 80-246-0764-6 (sv. 2 ; brož.)
ISBN 80-246-0765-4 (soubor ; brož.)
Biomedicínská statistika ; 3
500 výt.
Terminologický anglicko-český slovník
Obsahuje bibliografii na s. [477]-499 a rejstřík
000202316
Obsah // Svazek 1 // Předmluva 9 // 1 Principy epidemiologie 13 // 1.1 Epidemiologie a statistika 13 // 1.2 Zaměření epidemiologie 17 // 2 Epidemiologické studie 21 // 2.1 Typy epidemiologických studií 21 // 2.2 Kroky při realizaci epidemiologických studií 26 // 2.2.1 Cíle studie 29 // 2.2.2 Cílová populace 30 // 2.2.3 Metody sběru dat 32 // 2.2.4 Rozsah náhodného výběru 33 // 2.2.5 Pilotní studie 34 // 2.2.6 Soulad s protokolem studie 35 // 2.2.7 Úplnost odpovědí 38 // 2.2.8 Sumarizace a čistění dat 41 // 2.2.9 Statistická analýza, interpretace a publikace výsledků 41 // 2.3 Náhodné a systematické chyby v epidemiologických studiích 43 // 2.4 Zkreslení a jeho typy 45 // 2.4.1 Výběrové zkreslení 46 // 2.4.2 Informační zkreslení 53 // 2.4.3 Publikační zkreslení 58 // 2.5 Vliv zavádějícího faktoru 58 // OBSAH // 2.5.1 Zavádějící faktory 58 // 2.5.2 Způsoby kontroly vlivu zavádějících faktorů 63 // 2.5.3 Faktory jiné než zavádějící 65 // 2.5.4 Vyhodnocování přítomnosti zavádějících faktorů 69 // 3 Měření frekvence 75 // 3.1 Předmět sledování 75 // 3.2 Populace 78 // 3.2.1 Velikost populace 79 // 3.3 Ukazatele frekvence 82 // 3.3.1 Ukazatele extenzity, intenzity a indexy 83 // 3.3.2 Hrubé a standardizované ukazatele 88 // 3.3.3 Intervaly spolehlivosti 90 // 3.4 Ukazatele nemocnosti 93 // 3.4.1 Prevalence 93 // 3.4.2 Incidence 98 // 3.4.3 Vztah mezi prevalencí a incidencí 101 // 3.4.4 Kumulativní incidence 103 // 3.5 Ukazatele úmrtnosti 107 // 3.5.1 Úmrtnost 107 // 3.5.2 Smrtnost 112 // 3.5.3 Úmrtností tabulka 112 // 3.6 Ukazatele plodnosti 120 // 3.7 Standardizace ukazatelů 123 // 3.7.1 Přímá standardizace 124 // 3.7.2 Nepřímá standardizace 135 // 3.7.3 Výhody a nevýhody přímé a nepřímé standardizace 143 // 3.8 Metody porovnávání ukazatelů 147 // 4 Měření asociace 153 // 4.1 Asociace a kauzalita 153 //
4.2 Relativní riziko a poměr šancí 161 // 4.2.1 Riziko a relativní riziko 162 // 4.2.2 Relativní riziko v kohortových studiích s osobočasem 170 // 4.2.3 Šance a poměr šancí 175 // 4.3 Atributivní riziko a další míry asociace 189 // OBSAH // 4.3.1 Asociace mezi rizikovým faktorem a onemocněním 189 // 4.3.2 Asociace mezi protektivním faktorem a onemocněním 199 // 4.3.3 Variabilita ukazatelů a intervaly spolehlivosti 202 // 4.4 Míry asociace pro stratifikovaná data 205 // 4.4.1 Mantelovy-Haenszelovy sumární míry // asociace 205 // 4.4.2 Jiné postupy hodnocení stratifikovaných // dat 223 // 4.4.3 Odhad relativního rizika ve strukturálně // vyvážených studiích případů a kontrol 224 // 4.5 Test trendu 228 // Svazek 2 // 5 Základní epidemiologické studie 237 // 5.1 Průřezové studie 237 // 5.2 Kohortové studie 243 // 5.2.1 Úvod 243 // 5.2.2 Typy kohortových studií 245 // 5.2.3 Definice kohort 247 // 5.2.4 Zjišťování expozice, zavádějících faktorů a // následku 252 // 5.2.5 Sledování kohort 254 // 5.2.6 Úskalí při realizaci kohortových studií 256 // 5.2.7 Analýza a interpretace 258 // 5.3 Studie případů a kontrol 260 // 5.3.1 Úvod 260 // 5.3.2 Definice případů 261 // 5.3.3 Výběr kontrol 262 // 5.3.4 Strukturální vyvažování případů a kontrol 264 // 5.3.5 Speciální typy studií případů a kontrol 265 // 5.3.6 Úskalí při realizaci studií případů a kontrol 272 // 5.3.7 Analýza a interpretace 273 // 5.4 Porovnání jednotlivých typů analytických studii 273 // 5.5 Intervenční studie 280 // OBSAH // 5.5.1 Úvod 280 // 5.5.2 Formulace hypotézy 281 // 5.5.3 Design intervenční studie 282 // 5.5.4 Etické aspekty intervenční studie 284 // 5.5.5 Interpretace výsledků 285 // 5.5.6 Kroky při realizaci intervenční studie 287 // 5.5.7 Randomizační metody 288 // 5.5.8 Alternativní formy intervenčních studií 295 //
5.5.9 Terénní kontrolované studie 297 // 5.6 Rozsah výběru a síla testu 299 // 5.6.1 Volba rozsahu výběru к zajištění požadované síly testu 303 // 5.6.2 Zjištění síly testu při daném rozsahu // výběru 313 // 5.6.3 Volba rozsahu výběru к zajištění požadované přesnosti 315 // 5.6.4 Rozsah výběru a síla testu v jiných situacích 317 6 Další epidemiologické postupy 319 // 6.1 Surveillance 319 // 6.1.1 Sběr dat 321 // 6.1.2 Statistická analýza 322 // 6.1.3 Výstup 323 // 6.1.4 Příklady 325 // 6.2 Ekologické studie 330 // 6.3 Skríning 337 // 6.3.1 Odhad pravděpodobnosti výskytu onemocnění 339 // 6.3.2 Měření přesnosti diagnostických testů 341 // 6.3.3 Role senzitivity a specificity při odhadu prevalence 344 // 6.3.4 Role senzitivity, specificity a prevalence při skríningu 346 // 6.4 Meta-analýza 349 // 7 Regresní modely v epidemiologii 353 // 7.1 Mnohonásobná lineární regrese 353 // 7.2 Logistická regrese 362 // OBSAH // 7.3 Podmíněná logistická regrese 370 // 7.4 Poissonova regrese 374 // 7.5 Analýza přežívání 378 // 8 Příklady epidemiologických studií 391 // 8.1 Ischemická choroba srdeční 391 // 8.1.1 Příklady epidemiologických studií ICHS 394 // 8.1.2 Framinghamská studie 397 // 8.1.3 Studie MONICA 401 // 8.1.4 WHO studie 408 // 8.1.5 Studie britských lékařů 411 // 8.2 Nádorová onemocnění 413 // 8.2.1 Příklady epidemiologických studii nádorových onemocnění 416 // 8.2.2 Studie britských lékařů 419 // 8.2.3 Česká kohortová studie horníků 423 // 8.2.4 Studie rakoviny prsu v čínské provincii Shandong 427 // 8.2.5 Studie karcinomu ledvin v americkém státě Washington 431 // 8.2.6 Onkologický registr 434 // 8.3 Obezita, diabetes mellitus a metabolický syndrom 437 // 8.3.1 Příklady epidemiologických studii obezity, diabetů a metabolického syndromu 439 //
88.3.2 Prospektivní studie diabetů ve Velké Británii (UKPDS) 446 // 8.3.3 Česká průřezová dotazníková studie 448 // 8.3.4 Studie diabetů v rámci evropského projektu EURODIAB 449 // Anglicko-český terminologický slovník 453 // Literatura 477 // Rejstřík // 501
(OCoLC)56870298
cnb001308096

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC