Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:12x 
BK
Biografie
1. české vyd.
Praha : Karolinum, 2011
348 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

ISBN 978-80-246-1862-3 (brož.)
angličtina
Obsahuje bibliografie na s. [325]-331, bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000205017
OBSAH // PŘEDMLUVA // 9 // Poděkování ...12 // Poděkování ? českému vydání...13 // Technická poznámka...13 // I/ MATHESIŮV PROJEKT...15 // 2/ JAZYKOVĚDEC JE FUTURISTA: RUSKÁ LÉTA // ROMANA JAKOBSONA...21 // Vědecké počátky - dialektologie a folklór...21 // Počátky avantgardy - sbohem slovům ... a víc folklóru...29 // Rané metodologie...41 // Ideál syntézy...41 // Relativismus a věda bez hodnotících soudů...43 // Antipsychologismus a husserlianismus...46 // Radikalismus... 52 // 3/ „JINÉ POMĚRY": MOSKVA, SANKT-PETERBURG A REVOLUCE...61 // Moskevská tradice...61 // Společnosti a kroužky: Moskevská dialektologická komise...61 // Realistický přístup ? jazyku... // Moskevský lingvistický kroužek: počátky a rané cíle // Petrohradská avantgarda... // OPOJAZ: artisté na visuté hrazdě... // OPOJAZ: zájem o teorii... // Osobnosti: Alexej Alexandrovič šachmatov .. .. // Osobnosti: Jan Baudouin de Courtenay... // Po roce 1917... // Moskva: superkroužek... // Lingvisté a revoluce... // 4/ VILÉM MATHESIUS: HLEDÁNÍ NOVÉ LINGVISTIKY Mathcsiova raná léta... // Normální věda...92 // Počáteční témata: lingvistický realismus, jazyková optimalizace...96 // cocoaD’j-j’vjCTiOiO’iCTi // -~J — — ??? // Proti Tainovi a determinismu... // Tendence ... // Mathcsiův ahistorismus a Masarykův realismus... // 5/ INTERMEZZO: JAKOBSON A MATHESIUS // NA POČÁTKU DVACÁTÝCH LET... // Jakobson v Praze v letech 1920-1925 ...
Počáteční období... // Smčrcm ? fonologii: Základy českého verse... // Jakobsonova koncepce jazyka podle eseje v Pásmu (1925) Odkaz Masarykova realismu a Mathcsiův aktivismus... // 6/ REPUBLIKA VĚDCŮ: MEZIKULTURNÍ INTEGRACE // V POVÁLEČNÉ PRAZE... // Praha ruská a ukrajinská: místa a osobnosti... // Místa setkávání... // Osobnosti: Sergej Karcevskij... // Osobnosti: Pjotr Bogatyrjov... // Osobnosti: Dmytro Čyževskyj... // Osobnosti: Nikolaj Durnovo... // Osobnosti: další ruští a ukrajinští badatelé... // Nčmccká Praha... // Slavistc na Nčmecké univerzité... // Jakobson a Německá univerzita... // Kroužek a Rudolf Carnap... // Napětí... ’ // Český podíl... ’ " // Osobnosti: Bohumil Trnka... // Osobnosti: Bohuslav Havránek... // Osobnosti: Jan Mukařovský... // Osobnosti: Miloš Wcingart... // Osobnosti: Jan Rypka... // Republika vědců... // .98 // .99 // 104 // 107 // 107 // 107 // 112 // 117 // 119 // .124 // .125 // .125 // .128 // .130 // .133 // .134 // .136 // .138 // .138 // .140 // .141 // .143 // 144 // 145 // 147 // 148 // 150 // 151 // 152 // 7/ MAGIE SPOLEČNÉHO JAZYKA... // Hledání sdílených témat... // Kouzlo sdílených témat... // Synchronic a diachronic... // Antipsychologismus... // Jazyk jako sociální konvence... // Jazykový aktivismus, teleologie, volontéobscure // Jazykový kontakt a konvergence... // Nové pojetí fenologické struktury... // 154 // 154 // 157 // 157 // 159 // 160 161 // 164 // 165
// Fonologie jako soukromý diskurs...166 // Nové pojetí systému...166 // Odvaha ? syntéze...172 // 8/ UN’ORGANIZZAZIONE COMBATTIVA...175 // Skupinová dynamika...175 // Kroužek se stmeluje...175 // Dochází ke střetům...177 // Ideál kolektivní práce...180 // Kolektivní prohlášení, kolektivní akce...183 // Kolektivní texty, 1928-1930...183 // Kolektivní akce - debata o purismu (1932)... 185 // 9/ RÉTORIKA MODERNITY: IDEÁLY VĚDY A SPOLEČNOSTI // SE PŘEKRÝVAJÍ...188 // Jakobsonův ideologický slovník...188 // Diskurs o minulosti a budoucnosti...189 // Diskurs o dialektické syntéze...192 // Dialektické paralely od Čyžcvského po Nezvala...194 // Souputníci a vizionáři...199 // Bedřich Václavek...199 // Josef Ludvík Fischer...200 // Poslední manifest: program Slova a slovesnosti...203 // 10/ RUSKÉ PŘEDSTAVY CELKU: TRUBECKOJ, SPRACHBUND // A EURASIE...206 // Ruská léta N. S. Trubeckého...207 // Začátky...207 // Raná metodologie...209 // Relativismus a kulturní autonomie...211 // Jádro véci: „divá tvář asiatského barbarství“...211 // Evropa a lidstvo...214 // Hlavní teze: kulturní relativismus...216 // Relativismus versus klasifikace v jazykovčdč...218 // Jazyk a Eurasie...220 // Eurasijství - Tataři, Turci a další divoši...220 // První kroky ? curasijskc lingvistice: „Výšiny a propasti // ruské kultury“ (1921)...224 // „Babylónská včž a zmatení jazyků“ (1923)...226 // Zalíbení v symetrii...228
Teorie jazykové konvergence: předchůdci a následovníci...230 // „Indoevropský problém“ (1936) a svoboda bádání...234 // I I/ SPOJITÉ NÁDOBY: ROMAN JAKOBSON // A ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ AVANTGARDA... // První kontakty - radikální časopisy vc dvacátých letech...238 // Avantgarda a funkcionalismus... 240 // První konflikty - diskuse o neutilitární povaze umční... 240 // Předměty odpovídající svému účelu: poznámka o jasném rozdělení funkcí ... 243 // „Slova, slova, slova“: Teigova reakce na Jakobsonovy teorie...246 // Básníci, spisovatelé, vědci... 249 // Závěrečné konflikty - aparátčíci v předvečer války... 253 // ...a hlubší význam... 258 // 12/ DVA EPILOGY... // Dopad druhé světové války... // Epilog s trhlinou: Seifertovo poselství vs. Trubeckého pragmatismus // Epilog s mnoha trhlinami: dočasný konec... // 1945: náznaky naděje... // 1948: mechanismy anticipace... // 1948: obrana a přizpůsobení... // Žádné velké finále - jen lingvisté ve společnosti... // 261 // 261 // 262 // 268 // 268 // 270 // 272 // 278 // DOKUMENTÁRNÍ PŘÍLOHA... // Stanovy spolku „Pražský linguistický kroužek“ // Prameny a literatura // 283 // POST SCRIPTUM 2010: // Autor pořádá interview sám se sebou // Literatura ? Pražskému lingvistickému kroužku 1995-2010: Výběrová bibliografie... // Rejstřík // 332
(OCoLC)768556478
cnb002200017

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC