Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Malvern, 2011
142 s. : barev. il. ; 29 cm

ISBN 978-80-87580-02-8 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy
000227849
OBSAH // PRELUDIUM / 5 K metodě výkladu / 8 Historický úvod /10 // Několik slov o obecných vyjadřovacích prostředcích /15 // O prostoru /15 Zlatá opona / 16 Světy /16 // peras a APEiRON neboli o oblacích a půdě /17 // Andělé /18 // Struktury /18 // Čas /19 // Barvy /19 // Trojitost stupňů / 20 Tři a čtyři / 20 O realismu / 20 // VÝKLAD OBRAZŮ / 23 I. Zvěstování / Annuntiatio / 25 IL Narození / Nativitas (L 2,1—20) / 29 // III. Klanění králů / Adoratio / 35 // IV. Olivetská hora / Getsemanae / 39 // V. Ukřižování / Crucifixio / 47 // Dodatek: O znamení kříže / 54 // VI. Oplakávání / Pietas, Thrénos / 57 // VIL Zmrtvýchvstání / Resurrectio, Anastasis / 63 Vili. Nanebevstoupení / Ascensio, Analépsis / 73 IX. Seslání Ducha svátého / Letnice, Pentecostes / 77 // 141 // OD OBRAZŮ SKUTEČNOSTI KE SKUTEČNOSTI OBRAZŮ AUTOR-BIOGRAFICKÝ DOSLOV ? POCTĚ MISTRA / 85 My/85 // Od neskutečnosti ke skutečnosti / 86 Setkání s mistrem — místo a děj / 87 Disipace a informace / 87 Kámen úrazu — živelnost /91 Učitel a učedník / 96 // Gramatické světy / 96 Světy lidí a bezsvětí přírody /100 Vedení a následování /101 // Initium iniciace /101 Elementární zasvěcení /103 // Svatyně v bezsvětí /103 // Moudrost zakoušení aneb o chuti a poznání /111 Communio /115 // Skutečnost obrazů a obrazy skutečnosti /117 // Závěrem: o úctě ? podobám skutečnosti a zázraku události /133 // Poděkování/139
142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC