Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2011
562 s. ; 20 cm

ISBN 978-80-7007-362-9 (váz.)
Filosofie a sociální vědy ; sv. 40
Obsahuje bibliografii na s. 473-510, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a čínské resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
000227857
Obsah // Úvod 9 // I. Založení kritické teorie // 1. Sociální kritika 25 // 1.1 Interní sociálni kritika 26 // 1.2 Trichotomie kritika, vysvětlení, // normativita 33 // 1.3 Externí sociální kritika 51 // 2. Kritické metody 62 // 2.1 Transdisciplinární prístupy 62 // 2.2 Realismus společenského vývoje 66 // 2.3 Struktury, aktéři a procesy v dějinách 80 // II. Vývoj kritické teorie // 3. Program kritické teorie 99 // 3.1 Horkheimerovy základy 102 // 3.2 Marcusovy základy 114 // 3.3 Adornova a Horkheimerova // redefinice 125 // 4. Kritická paradigmata 138 // 4.1 Práce a erós 138 // 4.2 Komunikace a uznání 144 // 4.3 Konkrétní uznání a globalizace 150 // 5 // III. Meze liberální svobody // 5. Deficity nacionálni svobody 171 // 5.1 Nedostatky veřejného rozumu 174 // 5.2 Problémy individualismu // a instrumentálního rozumu 188 // 5.3 Nedostatky přerozdělování 196 // 5.4 Marginalizace přerozdělování // a problém vlastnictví 206 // 6. Deficity mezinárodní svobody 226 // 6.1 Neadekvátní vztah mezi jedincem // a pospolitostí 227 // 6.2 Komparace principů spravedlnosti 235 // 6.3 Nedostatky mezinárodní redistribuce 239 // 6.4 Neudržitelnost mezinárodního // uspořádání 245 // IV. Zkušenost uznání // 7. Dilemata lokálního uznání 259 // 7.1 Krystalizace uznání 259 // 7.2 Od soukromé sféry ke sféře veřejné 268 // 7.3 Politická veřejnost 279 // 7.4 Uznání rovnosti a diference 293 // 8. Dilemata transnacionálního
uznání 308 // 8.1 Mezistátní uznání 311 // 8.2 Překonávání mezistátního uznání 318 // 8.3 Transnacionální uznání 327 // 8.4 Makroregionální integrace 333 // V. Globální perspektivy uznání // 9. Interkulturní uznání: // kulturní a politická spravedlnost 355 // 9.1 Interkulturní a civilizační dialog 358 // 9.2 Univerzalismus lidských práv 372 // 9.3 Společný hodnotový rámec 382 // 9.4 „Magna charta“ pro celé lidstvo 398 // 6 // 10. Extrateritoriální a globální uznání: // sociální a bezpečnostní spravedlnost 404 // 10.1 Rozpoznání zneuznaných subjektů 405 // 10.2 Extrateritoriální uznání // hospodářských a sociálních práv 414 // 10.3 Regulace transnacionální // ekonomiky 421 // 10.4 Otázky globálního státu 433 // Závěr. Ke kritické teorii globální spravedlnosti 453 // Seznam literatury 473 // Summary 511 // ÄH 527 // Ediční poznámka 537 // Jmenný rejstřík 539 // Věcný rejstřík 549 // 7
cnb002340264

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC