Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.08.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Praha : FHS UK, 2011
102 s. ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-87398-14-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 91-96 a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
000227867
Obsah // I Úvod 7 // II Pojmová rozmazanost a kulturní rozmanitost pojetí supervize 11 // III Kultura organizace a supervize jako reflektovaná zkušenost // publikujících supervizorů 19 // 1 Od trojúhelníku ke čtyřúhelníku 20 // 2 Reflexe toho, jak na sebe působí organizační kultury a supervize 22 // 2.1 Typy kultury a supervize 22 // 2.2 Supervize jako prostor neformálního učeni 24 // 2.3 Supervize a zpracování emocí a vztahů v organizaci 24 // 2.4 Supervize jako zdroj zpětné vazby a zpracování změn 25 // 2.5 Supervize jako zprostředkování mezi subkulturami 26 // 2.6 Shrnutí reflexí z literatury 2 7 // IV Výzkumy supervize v organizaci 29 // 1 Bariéry výzkumu 30 // 2 Kvalitativní výzkum dopadů supervize v organizaci 32 // 3 Explorační výzkum supervize poradců v organizaci J. Towlera 34 // 4 Proces organizačního rozvoje v domově stáří s podporou supervize 36 // V Teoreticko-metodologický rámec studií 41 // 1 Praxeologické funkční hledisko 42 // 2 Vymezení pole zkoumání 44 // 3 Jak se díváme na kulturu organizace a kulturu supervize 46 // 3.7 Ke kultuře organizace 46 // 3.2 Ke kultuře supen/ize 48 // VI Dotýkání kultur v týmové supervizi 51 // Analýza kazuistiky týmové supervize // VII Analýza dokumentů ze supervize organizace // 1 Kontext výzkumu // 2 Zdroje dat a jejich dílčí zpracování // 3 Zachycené zmény a jejich interpretace // 4 Shrnutí výzkumných zjištění // Vlil Akční výzkum organizační
kultury VŠ pracoviště // 1 Teoretické zázemí konceptu organizační kultury // 2 Důvod pro zkoumání organizační kultury // 3 Zvolené metody zkoumání organizační kultury // 3.1 Pozorování // 3.2 Polostrukturované rozhovory // 3.3 Hodnocení dotazníkem (modifikovaná verze OCAI) // 4 Typ organizační kultury // 5 Rozdíl mezi současnou a preferovanou situací // 6 Síla organizační kultury 85 // 7 Srovnání výsledné kultury s kulturou jiných univerzit 86 // 8 Závěr 86 // IX Shrnutí poznatků o kultuře supervize a organizace 87 // Použité zdroje 91 // Rejstřík 97 // Summary 99 // Autorky 101
cnb002268808

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC