Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011
508 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7308-378-6 (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova ; váz.)
ISBN 978-80-7422-134-7 (NLN ; váz.)
České dějiny ; sv. 2
Obsahuje bibliografii na s. 478-503, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000227868
Předmluva ...9 // Úvod ...12 // 1. Metodologická východiska práce ...24 // 1. Věda jako předmět zkoumání ...25 // Ideální věda ...25 // Sociální studium vědy ...29 // 2. Sociální výzkum historiografie ...37 // Sociální zakotvení historikovy práce ...37 // Co je historie? ...42 // Výzkum stranického dějepisectví padesátých a šedesátých let ...47 // 2. Historiografie jako součást politiky. // Zakladatelské období stranického dějepisectví v Československu ...56 // 1. Vznik stranické historiografie ...58 // Nové dějepisectví - nová instituce ...61 // Strana a její aparát - sociální zázemí stranické historiografie ...65 // 2. Formování paměti revoluce. // Stranické výstavy a muzea ...72 // Stranické výstavy: „Výstava dějin revolučních bojů" // - „Třicet let KSČ" - „Výstavka darů Klementa Gottwalda" ...76 Stranická muzea ...88 // 3. Psaní dějin v době vrcholného stalinismu ...98 // Historické myšlení stalinismu ...99 // Prehistorie stranické historiografie v Československu ...112 // Psaní o minulosti v zakladatelském období stranické historiografie ...120 // 4. Vytváření kánonu a dohlížecí činnost ...139 // Závadná literatura a stranická historiografie ...139 // Archiv a vytváření nových informačních zdrojů ...143 // Stranická historiografie jako kontrolor diskurzu ...146 // 3. Vytváření paradigmatu stranických dějin ...153 // 1. „Zvědečtěním" proti „kultu osobnosti" ...154 // Kritika stranické historiografie v polovině padesátých let ...156 Rok 1956 - XX. sjezd a „zvědečtění" ...158 // Počátky destalinizace v Ústavu dějin KSČ ...169 // 2. Institucionální stabilizace. // Ústav dějin KSČ jako badatelské centrum ...176 // Vývoj Ústavu dějin KSČ ve druhé polovině 50. let ...177 // Struktura stranického dějepisectví po roce 1956 ...187 //
3. Vznik paradigmatu stranických dějin a vytváření podmínek pro jeho budoucí kritiku ...200 Učebnice dějin KSČ ...201 // Další publikační činnost stranické historiografie ...229 // 4. Reformní historiografie. Kritické dějepisectví // na straně reformního komunismu ...253 // 1. Institucionální a sociální vývoj stranické historiografie v šedesátých letech ...257 // Institucionální zakotvení reformní historiografie ...258 // Organizace historického výzkumu ...269 // Sociální zázemí reformní historiografie ...307 // 2. Kritika paradigmatu stranických dějin v první polovině šedesátých let ...317 // „Kritické poznámky" Karla Kreibicha ...317 // Interní a neveřejná kritika. Kritické hlasy uvnitř stranické historiografie ...325 // Veřejná kritika stranické historiografie padesátých let ...335 // 3. Hledání „československé cesty k socialismu". Historická tvorba reformního dějepisectví ...344 // Od Šmerala ke Švermovi. Tradice „demokratického socialismu" v meziválečném komunismu ...347 // Odboj a revoluce. Protifašistický odboj jako počátek „československé cesty k socialismu" ...376 // Problémy budování socialismu v Československu. Poválečný vývoj z perspektivy reformní historiografie ...405 // 4. Historici a politika - historici v politice. Reformní historiografie jako součást československé reformy ...429 // Vznik reformní historiografie a konflikty s vedením KSČ ...430 // Reformní historiografie a pražské jaro 1968 ...438 // Nástup „normalizace" a likvidace reformního dějepisectví ...444 // Závěr ...463 // Resumé ...470 // Summary ...472 // Seznam pramenů a literatury ...476 // Seznam zkratek ...478 // Rejstřík ...504
cnb002266950

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC