Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2011
453 s. : 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7007-360-5 (váz.)
angličtina, slovenština
Část. přeloženo z angličtiny a slovenštiny
Obsahuje bibliografii na s. 407-423, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Vydavatel: Filozofický ústav Akademie věd ČR
000227883
Obsah // Předmluva: Machiavelli v současné politické teorii a naše diskuse... 13 // Milan Znoj a Jan Biba // 1. Paradoxní působivost Machiavelliho díla ... 13 // 2. Machiavelovský republikanismus v cambridžském podání... 21 // 3. Od liberalismu přes republikanismus ? demokracii... 30 // I. Machiavelovský republikanismus // Republikanismus mezi negativním liberalismem a demokratickým populismem... 41 // Milan Znoj // 1. Negativní liberalismus... 45 // 2. Morální úsudek jako podmínka svobody... 49 // 3. Sociální podmínka svobody... 56 // 4. Politická podmínka svobody... 61 // 5. Republikánská svoboda jako nedominance... 67 // 6. Novořímská a novoaténská tradice aneb zastupitelská // a participační demokracie... 71 // Idea negativní svobody: machiavelovská a moderní perspektiva... 77 // Quentin Skinner // 1. [Otázka po politické svobodě]... 77 // 2. [Historie idejí versus philosophia perennis]... 83 // 3. [Novořímská republikánská teorie svobody a občanství]... 89 // 7 // 95 // 4. {Touha grandiu dominovat a občanské ctnosti]... // 5. [Politická svoboda jako podmínka svobody individuální // a Machiavelliho pojetí virtu)... 101 // 6. (Machiavelliho spojení negativní svobody // s veřejnými povinnostmi)... 107 // Machiavelli proti republikanismu. O „guicciardiniovských momentech" cambridžské školy... 111 // John P. McCormick // 1. Machiavelli, republikanismus a demokracie... 117 // 2. „Cambridžská škola" a interpretace
Machiavelliho // republikanismu... 120 // Závěr... 145 // Benátský mýtus liberální demokracie: Guicciardini a zrod demokratického elitismu... 147 // Jan Biba // 1. Florencie jako Benátky na Arnu... 149 // 2. Guicciardiniho kritika republikanismu... 153 // 3. Benátský mýtus liberální demokracie... 165 // Závěr... 175 // II. Obrana lidu // Touha mladých grandiu utlačovat a obhajoba lidových republik... 179 // John R McCormick // 1. Machiavelli a florentští patricijové, staří a mladí... 183 // 2. Vzdělávání mladých ořř/moř/ú o jejich přirozenosti... 190 // 3. Dialog bez závěru o „strážci svobody"... 197 // 4. Přitažlivost impéria a diskreditace aristokratické republiky.204 // 5. Populistická republika: imperiálni nebo toliko válečnická?...211 // Závěr... 215 // 8 // Machiavelliho populistický republikanismus a perverzita demokracie... 219 // Jan Biba // 1. Teze perverzity v demokratické teorii... 222 // 2. Machiavelliho populistický republikanismus... 228 // 3. Vzpoura ciompi\ako příklad obtížného zrodu rovnosti... 247 // Místo závěru: Za neperverzní demokracii!... 259 // Lež v politice a romantický republikanismus u Machiavelliho... 263 // Evžen Martínek // 1. Omylnost a selhávání lidu v republice... 267 // 2. Manipulace ze strany politických elit... 272 // 3. Další varianty politické lži: šíření pomluv a porušení politických // dohod... 274 // Závěr... 278 // Machiavelli a omezení konfliktu...
281 // Juraj Laššuth // 1. Machiavelliho imperiálni republika a problém agónu... 283 // 2. Autorita náboženství... 288 // 3. Diktátor, veřejné soudy a vojsko... 317 // Závěr... 324 // III. MEZINÁRODNÍ PROSTOR // Světový stát proti republice? Dante, Machiavelli a Wendt... 327 // Ondřej Slačálek // 1. Kontext a argumentace... 329 // 2. Čas a účel... 333 // 3. Urozenost, lid a forma vlády... 338 // 4. Moc a náboženství... 341 // 5. Násilí a tělesná participace... 345 // 9 // 6. Dvě pojetí říše... 348 // 7. Návrat světového státu?... 350 // Závěr... 354 // Ztracený poklad amerického federalismo. // Nad knihami Daniela Deudneyho a Hannah Arendtové... 357 // Pavel Barša // 1. Realismus versus liberalismus... 359 // 2. Reinterpretace republikanismu... 361 // 3. Negarchie... 363 // 4. Unie... 366 // 5. Suverenita občanů, nebo národa?... 368 // 6. Falešný protiklad republikanismu a liberalismu... 370 // 7. Konstituovaná moc versus přirozená vůle... 372 // 8. Slib vzájemnosti, nikoliv poslušnosti... 373 // 9. Překročení, nikoliv ochrana přirozenosti... 375 // 10. Solidarita zvolená, nikoliv zděděná... 377 // 11. Absolutno imanentní, nikoliv transcendentní... 378 // 12. Rození versus vyrábění... 380 // 13. Unionistické paradigma... 381 // Globalizace a problém nadnárodních elit... 385 // Joseph D. Lewandowski // 1. Co je to globalizace?... 387 // 2. Globalizace, stratifikace a nedůvěra... 393 // 3. Nadnárodní
elity a sociální kapitál elit... 398 // 4. Lze nadnárodní elity kontrolovat?...402 // Bibliografie...407 // 1. Primární literatura...407 // 2. Klasické texty... 408 // 3. Literatura ? republikanismu a Machiavellimu...409 // 4. Literatura ? demokracii...416 // 5. Další literatura...421 // 10 // Redakční poznámky... 425 // Citace z Machiavelliho děl...4...425 // Autorská práva ? textu a překladům ...426 // Poděkování...427 // Užívané zkratky...427 // Summary... 429 // Jmenný rej’stŕfk... 439 // Věcný rejstřík...445 // 11
cnb002258299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC