Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.2) Půjčeno:111x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2011
168 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1997-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 157-168 a bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000227908
Obsah // ÚVOD 9 // 1. STÁRNUTÍ A STÁŘI 13 // 1.1 Stárnutí - vymezení pojmů 13 // 1.1.1 Příčiny stárnutí 15 // 1.2 Stáří - základní pojmy 16 // 1.3 Demografie stáří 18 // 1.3.1 Demografický vývoj v Evropě a v ČR 18 // 1.3.2 Projekce populačního vývoje v ČR 23 // 1.3.3 Demografický vývoj z hlediska geriatrie 23 // 1.4 Zdravotní a psychosociální aspekty stárnutí 26 // 1.4.1 Zdravotní stav ve stáří 26 // 1.4.2 Psychologické aspekty stárnutí 30 // 1.4.3 Sociologické aspekty stárnutí 34 // 1.4.4 Charakteristiky seniorské populace 36 // 1.4.5 Rizikové faktory v životě senioru 37 // 1.4.6 Úspěšné stárnutí 40 // 1.5 Potřeby seniorů 41 // 2. KVALITA ŽIVOTA VE STÁŘÍ 45 // 2.1 Kvalita života - vymezení pojmu 45 // 2.2 Kvalita života seniorů 48 // 2.2.1 Měření kvality života u seniorů 50 // 2.2.2 Měření kvality života u geriatrických pacientů 53 // 3. SMYSL ŽIVOTA 55 // 3.1 Přehled některých přístupů k fenomému smyslu života 56 // 3.2 Definice smyslu života 58 // 3.2.1 Bezesmyslnost - existenciálni frustrace 61 // .y // 3.3 Zdroje smyslu života - triáda hodnot 62 // 3.3.1 Hodnoty tvůrčí 64 // 3.3.2 Hodnoty prožitkové 64 // 3.3.3 Hodnoty postoje 65 // 4. LOGOTERAPIE 66 // 4.1 Základní pojmy v logotcrapii 67 // 4.1.1 Sebetranscendence a sebedistance 67 // 4.1.2 Svoboda a odpovědnost 69 // 4.2 Naplňování smyslu života v čase 71 // 4.3 Logoterapeutické techniky 72 // 4.3.1 Paradoxní intence 73 // 4.3.2 Dereflexe 73 // 4.3.3 Zmčna postoje 74 // 4.4 Tragická triáda logoterapie 75 // 4.4.1 Utrpení . 76 // 4.4.2 Vina 79 // 4.4.3 Umírání a smrt 80 // 4.4.4 Vyrovnání se smrtí 81 // 5. SMYSL ŽIVOTA VE STÁŘÍ 86 // 5.1 Význam životního smyslu ve stáří 87 // 5.2 Faktory podporující smysl života u seniorů 88 // 5.3 Gerotranscendence 90 // 5.4 Spiritualita, religiozita a smysl života ve stáří 91 // 5.4.1 Spiritualita a religiozita - základní pojmy 92//
5.4.2 Význam spirituality a religiozity pro seniory 93 // 5.4.3 Vztah spirituality, religiozity a smyslu života ve stáří 94 // 5.5 Smysl života jako významný salutogenní faktor. 97 // 6. VYUŽITÍ LOGOTERAPEUTICKÝCH PRINCIPŮ PŘI PRÁCI SE SENIORY 100 // 6.1 Optimismus minulosti 101 // 6.2 Realizace tvůrčích a prožitkových hodnot v pokročilém stáří 102 // 6.3 Uskutečňování postojových hodnot ve stáří 104 // 6.3.1 Pozitivní postoj jako obrat ke smysluplnému 106 // 7. SMYSL ŽIVOTA JAKO PŘEDMĚT VÝZKUMU 107 // 7.1 Instrumenty měření smysluplnosti života 107 // 7.2 Výzkumy zaměřené na zkoumání smyslu v životě 111 // 8. DEPRESE 115 // 8.1 Deprese ve stáří 115 // 8.2 Výskyt deprese u seniorů 117 // 9. DEPRESE A SMYSL ŽIVOTA 119 // 10. SMYSLUPLNOST ŽIVOTA U ČESKÝCH SENIORŮ 121 // 10.1 Metoda 122 // 10.1.1 Instrumenty 122 // 10.1.2 Pilotní studie 124 // 10.1.3 Význam pilotní studie 128 // 10.1.4 Analýza dat 128 // 10.2 Přehled výsledků . 129// 10.2.1 Výsledky měření úrovně smysluplnosti života 130 // 10.2.2 Výsledky měření depresivity 137 // 10.2.3 Analýza vztahu smysluplnosti života a depresivity 141 // 10.2.4 Analýza kvartilu Q4 142 // 10.2.5 Prediktory smysluplnosti života ve stáří 144 // 10.3 Diskuze 145 // 10.4 Význam studie a aplikace výsledků pro praxi 147 // ZÁVĚR 150 // PŘÍLOHY 151 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 157
cnb002234687

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC