Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.2) Půjčeno:36x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2011
300 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-2000-8 (brož.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno pro odborníky z oblasti podpory zdraví a sociálních intervencí, učitelům a studentům sociálních věd, pedagogiky, fyzioterapie, medicíny a kinantropologie
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000227914
Obsah // Slovo úvodem 9 // Předmluva 10 // 1. Zdravotní benefity pohybové aktivnosti a behaviorální intervence // (L. Dobrý, I. Čechovská) 14 // 1.1 Úvod 14 // 1.2 Potřeba základního pojmosloví 15 // 1.3 Zdravotní benefity pohybové aktivnosti 18 // 1.4 Doporučení a směrnice pohybové aktivnosti 26 // 1.5 Zdravotní benefity pohybové aktivnosti a změny pojetí tělesně výchovy 39 // 1.6 Behaviorální intervence zaměřené na zvyšování pohybové aktivnosti 45 // 1.7 Závěry 52 // Literatura 53 // 2. Behaviorální intervence: plánování, implementace, evaluace // (J. Hcndl) 61 // 2.1 Úvod 61 // 2.2 Typy intervencí na podporu pohybové aktivnosti 63 // 2.3 Poznatky o účinnosti intervencí 67 // 2.4 Jak ovlivňují teorie přípravu intervence a její evaluaci 75 // 2.5 Teorie a znalosti pro tvorbu intervenčních programů 81 // 2.6 Hodnocení významu jednotlivých teorií 105 // 2.7 Metody ovlivňování determinant pohybové aktivnosti 110 // 2.8 Metodologie plánování intervenčních akcí 118 // 2.9 Plánování programů pro děti a mládež 137 // 2.10 Úkoly výzkumu na úrovni programů 146 // 2.11 Úkoly výzkumu na úrovni politik 151 // 2.12 Závěry 157 // Literatura 158 // 3. Pohybová aktivita a obezita v ČR ve 21. století // (M. Matoulek, Š. Svačina, J. Lajka) 164 // 3.1 Úvod 164 // 3.2 Plán statistického šetření 164 // 3.3 Výsledky statistického šetření 165 // 3.4 Závéry 169 // Literatura 171 // 4. Hodnocení
tělesného zatížení v reálných podmínkách // (V. Bunc) 172 // 4.1 Úvod 172 // 4.2 Zásady pohybové intervence 173 // 4.3 Přístupy k hodnocení pohybové intervence 176 // 4.4 Závěry 183 // Literatura 184 // 5. Podpora zdraví v adekvátních pohybových režimech // (M. Krejčí) 186 // 5.1 Úvod 186 // 5.2 Zdraví a výchova, transformace „Seif“ 188 // 5.3 Sociální podpora 192 // 5.4 Pohybová nedostatečnost, adekvátní pohybové aktivity 193 // 5.5 Pohybový režim pro redukci hmotnosti 196 // 5.6 Výsledky studie zaměřené na snižování nadváhy 200 // 5.7 Výsledky studie zaměřené na pohybové aktivity ve volném čase 201 // 5.8 Závěry 204 // Literatura 205 // 6. Využití internetového systému Indares pro výzkumné účely // (F. Chmelík, K. Frömel, F. Křen) 207 // 6.1 Úvod 207 // 6.2 Internet v podpoře pohybové aktivity 207 // 6.3 Online aplikace pro podporu pohybové aktivity 209 // 6.4 Systém indares 209 // 6.5 Využití systému Indares a výsledky v mezinárodním kontextu 211 // 6.6 Zavedení systému Indares ve škole 212 // 6.7 Závěry 216 // Literatura 216 // 7 Veřejná politika a evaluační výzkum v podpore pohybové aktivity // (M- Kalman, Z. Hamřík, J. Pavelka) 218 // 7.1 Úvod 218 // 7 2 Podpora pohybové aktivity jako veřejně politický problém 220 // 7.3 Příklady projektů a kampaní podpory pohybové aktivity 224 // 7.4 Evaluace projektů a evaluační výzkum v podpoře pohybové aktivity 227 // 7.5 Závěry
238 // Literatura 238 // 8 Interakce výživy a pohybových aktivit v prevenci nemocí hromadného výskytu // (Š. Svačina, J. Hendl) 241 // 8.1 Úvod 241 // 8.2 Výživa a výskyt závažných onemocnění 241 // 8.3 Interakce výživy a pohybových aktivit v prevenci obezity 245 // 8.4 Interakce výživy a pohybových aktivit v prevenci cukrovky 248 // 8.5 Interakce výživy a pohybových aktivit v prevenci kardiovaskulárních chorob 252 // 8.6 Interakce výživy a pohybových aktivit v prevenci // nádorových onemocnění 253 // 8.7 Systematické přehledy o kombinovaných intervencích 257 // 8.8 Závěry 264 // Literatura 264 // Summary 266 // Příloha 270 // Výkladový slovníček (anglicko-český) 281 // Rejstřík 293 // Profesní profily autorů 296
cnb002238321

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC