Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

šlechtic podnikatelem podnikatel šlechticem (@@20121003-14:31:47@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2.4) Půjčeno:19x 
BK
Referát, resumé
1. vyd.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě ; Katowice : Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2011
559 s. : il., mapy, portréty, faksim., erby, geneal. tabulky ; 25 cm

ISBN 978-80-7368-936-0 (Ostravská univerzita ; váz.)
ISBN 978-83-932082-0-3 (Uniwersytet Śląski ; váz.)
Nobilitas in historia moderna ; tomus 5
čeština
Obsahuje bibliografii na s. 421-478, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. polský a slovenský text, část. souběžný polský text, německá resumé
000227966
Obsah - Spis treści // 9 Úvodem k pátému svazku ediční řady Nobtlitas in historia moderna // 11 Wprowadzenie do piątego tomu serii wydawniczej Nobilitas in historia moderna // PROLOG // 17 Jiří Brňovják (Ostrava) : Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska v 15.-20. století. Vstupní zamyšlení nad základními pojmy // 35 Jarosław Kuczer (Zielona Góra) : Ewolucja tytulatury arystokracji śląskiej w XVI-XVIII wieku. Zarys problemu // 53 Jiří Peterka (Orava) : Zemské knihy jako prameny k dějinám hornoslezské šlechty ve fondech Zemského archivu v Opavě // ŠLECHTIC V HORNÍM SLEZSKU / SZLACHCIC NA GÓRNYM ŚLĄЅKU // 71 Jiří Stibor (Opava) : Těšínská šlechta v proměnách staletí // 107 Petr Kozák (Opava) : Z dolnoslezské Olešnice do hlavního města Českého království. Pozoruhodný život opavského zemského hejtmana Bernarda Bírky z Násilé (†1483) // 131 Karel Müller (Opava) : Heraldická sebereprezentace šlechty na Těšínsku -formy a jejich proměny v 16.-19. století // 137 Wac‰aw Gojniczek (Katowice) : Upadek rodziny Czelów z Czechowic. Okoliczności konfliktu kanclerza Jana Czelo z Czechowic z księciem cieszyńskim Wacławem III Adamem // 147 Radim Jež (Český Těšín) : Kariéra konvertity. Životní osudy knížete Adama Václava Těšínského (1574-1617) // 177 Marek Vařeka (Hodonín) : Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů v Horním Slezsku // 197 David Pindur (Český Těšín) : „Si Deus pro nobis, quis contra nos?" Rod Oppersdorfů jako reprezentant barokního katolicismu v nižším stavovském panství Frýdek // 223 Jiří Kubeš (Pardubice) : Ze Španělska až do Horního Slezska. Osudy Verdugů v habsburské monarchii v raném novověku // 241 Ryszard Kaczmarek (Katowice) : Jan Henryk XI Hochberg. Książe pszczyński i górnośląski magnat przemysłowy //
MEZI VÍDNÍ A BERLÍNEM / MIĘDZY WIEDNIEM A BERLINEM // 259 Małgorzata Konopnicka (Zielona Góra) : Miedzy lojalizmem wobec Habsburgom a pruską rzeczywistością. Szlachta górnośląska na dworze pruskim (1741-1806) // 271 Milan Myška (Ostrava) : Friderici Maximi Sacerdos. Říšský hrabě Albert Josef Hodic a pruský král Friedrich II. // 279 Zbyněk Zouželka (Mohelnice) : Nobilitace Slezanů za loajalitu k Marii Terezii v období slezských válek // 289 Dušan Uhlíř (Opava) : Rodina knížat Lichnovských z Voštic mezi Vídní a Berlínem // 303 Jiří Jung (Ostrava) : „Chuchelná - Berlín" - kulturní a společenské styky Karla Maxe knížete Lichnowského a jeho ženy Mechtildy s berlínskou společností v první třetině 20. století // ZA HRANICEMI HORNÍHO SLEZSKA / POZA GRANICAMI GÓRNEGO ŚLĄSKA // 329 Bożena Czwojdrak (Katowice) : Jan Mężyk z Dąbrowy (11437) - Ślązak w służbie Korony // 337 Jerzy Sperka (Katowice) : Migracja rycerstwa górnośląskiego do Królestwa Polskiego w końcu XIV i pierwszej połowie XV wieku. Zarys problému // 347 Jan Štěpán (Opava) : Kariéra slezského šlechtice ve vztahu k olomouckému biskupství na příkladu Václava Pavlovského z Pavlovic - mezi determinujícím nepotismem a aspirací k arivismu // 357 Frederik Federmayer (Bratislava) : Christoph Georg Hilscher († 1678). Kariéra Slezana v uhorskom hlavnom meste // EXKURZY / EKSKURSY // 375 Jan Al Saheb (Český Těšín) : Proměny uvnitř rytířského stavu v 16. století na příkladu severovýchodní Moravy // 387 Tomáš Krejčík (Ostrava) : Anton Wittmann von Denglaz - v cizích službách // 401 Václav Horčička (Praha) : Vyvlastnění majetku knížete Františka Josefa II. von und zu Liechtenstein v Československu v roce 1945 a jeho dopad na československo-lichtenštejnské vztahy v poválečném období //
421 Seznam pramenů, literatury a webových stránek - Wykaz żródeł, literatury i stron internetowych // 479 Seznam zkratek - Wykaz skrótów // 483 Soupis ilustrací - Wykaz ilustracji // 489 Jmenný rejstřík - Indeks osobowy // 515 Zeměpisný rejstřík - Indeks geograficzny // 525 Autoři - Autorzy // 531 Der Adelige in Oberschlesien. Die Beziehung der Region und des Zentrums am Beispiel der Schicksalen und Karrieren des Adels von Oberschlesien (15.-20. Jahrhundert) - Zusammenfassung
cnb002268565

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC