Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:79x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011
242, [55] s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-020-9 (brož.)
Na rubu tit. s.: Pedagogická fakulta Ostravské univerzitě v Ostravě, Katedra pedagogicky primárního a alternativního vzdělávání
Část. tištěno napříč
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 235-239, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000227978
OBSAH // ÚVOD...5 // 1. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST...7 // l.lTeoretická východiska problematiky gramotnosti...7 // 1. 1.1 Gramotnost, vývoj obsahu pojmu...7 // 1. 1. 2 Negramotnost, funkční negramotnost...9 // 1.1.1 Typy a druhy gramotnosti...10 // 1. 2 Vymezení čtenářské gramotnosti...13 // 1. 2.1 Čtenářská gramotnost z výzkumného hlediska...17 // 1. 2.1.1 Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti PIRLS, vybrané výsledky...20 // 1. 2. 2 Čtenářská gramotnost v soudobém kurikulu primárního vzdělávání ČR...24 // 2 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A KOMPETENCE...27 // 2.1 Kompetence v kurikulu pro ZV ČR...28 // 2.1.1 Kompetence ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace...31 // 2. 2 Kompetence a čtenářská gramotnost...34 // 3 POČÁTEČNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, KLASIFIKACE ROVIN...36 // 3. 1 Faktory ovlivňující počáteční čtenářskou gramotnost...43 // 3. 2 Diferenciace pojmů...47 // 3.2.1 Diferenciace pojmů vztahujících se ke čtení...47 // 3. 2. 2 Diferenciace pojmů vztahujících se k psaní...57 // 3. 2. 3 Diferenciace pojmů vztahujících se k pojmu jazyk a komunikace...58 // 4 ROZVOJ POČÁTEČNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V PRIMÁRNÍ ŠKOLE...60 // 4. 1 Metody výuky počátečního čtení z historického aspektu...60 // 4. 2 Proměna metod výuky počátečního čtení...64 // 4. 2.1 Popis metody analyticko-syntetické v tradičním (původním) pojetí...65 // 4. 2. 2 Výuka počátečního čtení metodou
analyticko-syntetickou s inovativními prvky 68 // 4. 2.3 Výuka počátečního čtení metodou genetickou...71 // 4. 3 Znaky gramotnostního pojetí výuky počátečního čtení...72 // 4. 4 Čtenářská kompetence žáků na počátku primárního vzdělávání...74 // 4. 5 Zjišťování kvality počáteční čtenářské gramotnosti v soudobé škole...77 // 5 ROZVOJ POČÁTEČNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 80 // 5. 1 Smysl a cíl srovnávací analýzy...80 // 5. 2 Charakteristické rysy primárního vzdělávání...81 // 5. 3 Výuka mateřského jazyka a časová dotace...82 // 5. 4 Charakteristika výuky počátečního čtení a rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti 83 // 5. 4.1 Cíle výuky počátečního čtení vybraných zemí EU...83 // 5. 4. 2 Didaktická stránka výuky počátečního čtení...85 // 5. 4. 3 Organizační složka výuky počátečního čtení...86 // 5. 4. 4 Využití učebnic a didaktických materiálů...87 // 5.4. 5 Hodnocení žákova rozvoje čtenářských kompetencí, čtenářské gramotnosti...88 // 5. 4. 6 Trendy ve výuce počátečního čtení v mezinárodním měřítku...89 // 6 VÝZKUMNÁ ANALÝZA KVALITY POČÁTEČNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI...91 // 6. 1 Východiska výzkumného šetření, přínos pro pedagogickou praxi...91 // 6. 2 Popis realizace empirického šetření...93 // 6. 2.1 První etapa empirického šetření (pilotáž)...93 // 6. 2.1.1 Výsledky I. etapy
empirického šetření, interpretace dat... 94 // 6. 2.3 Druhá etapa empirického šetření...98 // 6. 2.4 Třetí etapa empirického šetření...107 // 7 VÝSLEDKY EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ, INTERPRETACE DAT...114 // 7. 1 Výsledky II. etapy empirického šetření, interpretace dat...114 // 7. 1.1 Úroveň počáteční čtenářské gramotnosti žáků 1. ročníků základní školy...115 // 7. 1. 2 Kvalita didaktické práce učitelů 1. ročníku základní školy...171 // 7. 1. 3 Stav domácího čtenářského zázemí žáků 1. ročníku základní školy...182 // 7. 2 Výsledky III. etapy empirického šetření...192 // 7. 2.1 Úroveň počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníků základní školy...193 // 7. 2. 2 Kvalita didaktické práce učitele 2. ročníku základní školy...211 // 7. 2. 3 Stav domácího čtenářského zázemí žáků 2. ročníků základní školy...216 // 7. 2. 4 Vyjádření závislosti mezi kvalitou počáteční čtenářské gramotnosti domácím // čtenářským zázemím...225 // ZÁVĚR...227 // SUMMARY...231 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...235 // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...240 // REJSTŘÍK...241 // PŘÍLOHY...243
cnb002269741

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC