Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Historický ústav, 2011
685 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 22 cm

ISBN 978-80-7286-186-6 (váz.)
Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A, Monographia ; sv. 38
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Část. francouzský a slovenský text, česká, anglická a francouzská resumé
000228015
Obsah // Místa paměti: metodologické a historiografické přístupy // Milan Hlavačka: Místa paměti a jejich „místo“ v historickém // a společenském „provozu“...10 // Svatava Raková: Místa paměti na přelomu tisíciletí: výzvy // a proměny jednoho konceptu ...22 // Milan Řepa: Dějinná paměť Moravy na prahu moderní doby Moravské dějepisectví v první polovině 19. století...33 // Institucionalizovaná paměť: instituce, události, imaginace // Antoine Mares: ĽInstitut ďétudes slaves comme lieu // de mémoire...50 // Stéphane Audoin-Rou eau: La grande guerre et la société fran9aise: // retour ďune présence (1989-2008) ...71 // Etienne Boisserie: Quelques réflexions sur les querelles // ďinterpretation de la Déclaration de Martin du 30 October 1918 ...83 // Dušan Kováč: Štátne sviatky v Slovenskej republike jako „miesta // pamäti“ ...105 // Michal KJiňan: Identita Európskej únie...119 // Kultovní paměť: kulty, konfese, náboženská identita // Václava Kofránková: Den svätého Rufa. Moravské pole // v proměnách staletí ...134 // Marie-Elisabeth Ducreux: Les Saints patrons de Bohéme: „lieux // de mémoire“ oubliés et réinventés...150 // Jiň Mikulec: Minulost českého státu v barokních „rituálech // pamětí“ ...*...174 // Eva Frimmová: Uhorská koruna: navrátený symbol státnosti...188 // Jaroslav Šebek: Transformace úlohy poutních míst v kontextech interakce katolické církve a společnosti
v meziválečném Československu ...206 // 5 // Miroslav Michela: Percepcia svätého Štefana na Slovensku // v medzivojnovom období...218 // Peter Macho: „Ten starý nepřítel zkazit by nás chtěl...“ Obraz rekatolizácie a jezuitov v literárních dielach protestantskej proveniencie a luďácký režim ...244 // Catheňne Horel: Lieux de mémoire juive en Slovaquie depuis 1989 ..265 // Pertrifikovaná paměť: pomníky, památníky, mauzolea a veřejné budovy // Jan Randák: Hrob neznámého vojína a národní paměť — nástin // problematiky ...282 // Bernard Michel: Jan Hus et la chapelle de Bethléem dans 1’Épopée // slave de Mucha ...301 // Wolfgang Bahr: Rakouské pohřebiště padlých v Neufiinřhausu: // Od padlých revoluce 1848 ke kultu spolkových kancléřů...314 // Vojtěch Kessler Chlumecké bojiště z roku 1813 — pomníky, na // které se nezapomíná ...323 // Petr Popelka: Sobotínské mauzoleum rodiny Kleinů jako symbol osudů německého podnikatelstva v českých zemích ve 20. století... 332 Pavel Cibulka: Historicko-mytologické motivy výzdoby Německého domu v Brně ...348 // Martin Brtko: Pamätník v Darney jako miesto pamäti...375 // František Sístek: Njegošova hrobka na Lovéenu: proměny a reinterpretace místa paměti v kontextu sukcesivních politických, ideologických a nacionálních projektů, 1845—2010...392 // Nacionalizovaná paměť: příklad husitství // Eduard Maur. Porážka křižáků u Domažlic roku
1431 jako místo // paměti...424 // Petr Čomej: Přibyslav — město Žižkovo?...442 // Jiří Kořalka: Tábor: realita, mýtus, symbolika...463 // Historická paměť: osobnosti // Pavel Kladiwa: „Bauernbefreier“ Hans Kudlich — součást // národního příběhu českých a rakouských Němců ...480 // Hukáš Fasora: Josef Hýbeš a Pankrác Krkoška, průkopníci socialismu...512 // Historická paměť krajiny // Milan Hlavačka: Ztráta historické paměd v důsledku umělého // přejmenování krajiny ...528 // Eva Semotanová: Kladské Vambeřice — osm století duchovní krajiny ...551 // Historická paměť: stereotypy, příběhy a symboly // Milena Eenderová: Stereotyp Francouzky a její idealizace a stylizace // v jazykově českém prostředí ...586 // Jelena Serapionova: Památka na československé legionáře v Rusku ...605 // Jiň Šouša, Jiň Štaif: Obsahy, přesahy a kontexty české historické paměti: Symbolický život Františka Palackého na bankovkách...621 // Záznam rozhovoru s akademickým malířem Oldřichem Kulhánkem v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FFUK v Praze dne 28. července 2009 ...653 // Rejstřík osobní // 667
(OCoLC)776512278
cnb002265167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC