Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Liberec : Evernia, 2011
154 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 26 cm

ISBN 978-80-903787-4-2 (brož.)
500 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 141-146
Anglické resumé
000228030
Obsah // Souhrn...1 // 1. Úvod...9 // 2. Základní pojmy a definice...11 // 2.1 Základní pojmy...12 // 2.2 Přehled zkratek...14 // 2.3 Základní rozměrové parametry...15 // 3. Rozbor problematiky...17 // 3.1 Krajina a migrace živočichů...17 // 3.2 Fragmentace krajiny a způsoby jejího hodnocení...23 // 3.3 Pozemní komunikace jako migrační bariéra...28 // 3.4 Opatření ke snížení bariérového efektu silnic a dálnic a hodnocení jejich účinnosti...31 // 3.5 Ochrana přírody a zajištění konektivity...33 // 4. Celková koncepce řešení...37 // 4.1 Obecné zásady...37 // 4.2 Kategorizace živočichů...38 // 4.3 Kategorizace technických opatření...40 // 4.4 Etapy investiční přípravy...44 // 4.5 Metodické nástroje...45 // v // 5. Řešení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů...49 // 5.1 Kategorie A: velcí savci a druhy nejnáročnější na parametry objektů...50 // 5.2 Kategorie B: ostatni kopytníci...55 // 5.3 Kategorie C: savci střední velikosti...58 // 5.4 Kategorie D: obojživelníci, plazi, drobní savci...61 // 5.5 Kategorie E: ryby a ostatní vodní živočichové...65 // 5.6 Kategorie F: ptáci a netopýři...66 // 5.7 Kategorie G: společenstva rostlin, bezobratlých živočichů a drobných obratlovců...69 // 6. Migrační objekty...73 // 6.1 Podchody...75 // 6.2 Nadchody...83 // 6.3 Začlenění migračních objektů do okolí...90 // 6.4 Ochrana proti rušivým vlivům provozu na komunikaci...102 // 7. Opatření
omezující vstup na komunikaci...107 // 7.1 Plocení...107 // 7.2 Bariéry pro obojživelníky a drobné savce...112 // 7.3 Protihlukové clony...115 // 7.4 Ostatní bariéry...118 // 8. Řešení problematiky v jednotlivých etapách investiční přípravy...119 // 8.1 Etapa celostátní koncepce a SEA...119 // 8.2 Etapa dopravních koridorů a územního plánování...120 // 8.3 Etapa výběru trasy a procesu EIA...123 // 8.4 Etapa územního řízení...127 // 8.5 Etapa stavebního řízení...129 // 8.6 Etapa realizace...130 // 8.7 Etapa provozu...132 // 9. Závěr...139 // 10. Literatura...141 // English summary...147
cnb002268996

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC