Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.08.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Lomnice nad Popelkou : Jaroslav Bárta, Studio JB pro Českou komoru architektů, 2002
185 s. : il., plánky ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86512-14-2 (brož.)
ISBN 80-86512-11-8 (soubor)
Název z tiráže
Svazek uložen spolu s dalšími 6 díly v kartonovém obalu
Obsahuje bibliografie
000228057
Obsah // Tomáš Hájek: Úvodní poznámka...5 // Přednesené příspěvky // Dagmar Sedláková: Listy kulturních památek - možný krok // ? účinnější péči o památkový fond v České republice...9 // Božena Pacáková-Hošťálková: Péče o historické zahrady a parky - problémy a formy řešení.13 // Jan Hendrych: Historická kulturní krajina - současný stav a potřeba zákonné ochrany a péče.. 17 Jitka Feitová: Tendence ve vývoji památkové péče na příkladu středoevropských zemí // - České republiky a Spolkové republiky Německo od počátku 20. století...22 // Zbyněk Dočkal, Martin Šerák: Demolice historických staveb // - selhání ochrany krajinného rázu...31 // Martina Berdychová: Příběh holovouské návsi...36 // Irena Bukačová, Tomáš Hájek: Severní Plasko jako obnova komponované krajiny...42 // Michal Burian: Certifikace jako základní předpoklad rozvoje // setrvalého venkovského cestovního ruchu v ČR...47 // Příspěvky do sborníku // Alois Čížek, Petr Pajas: Privatizace do veřejných rukou // jako cesta ? záchraně kulturního bohatství...55 // Irena Bartošová: Využití kulturních památek na základě zkušeností // z grantového programu nadace Občanského fóra „Památky a zdraví"...62 // Tomáš Hájek: Památková péče bez růžových brýlí a ve změně // (na téma oživení památkového fondu)...66 // Martina Pásková: Dědictví pro turismus nebo turismus pro dědictví...73
// Oleg Suša, Michael Hauser, Rudolf Kolářský: ? možnostem trvale udržitelného rozvoje // globálního cestovního ruchu z hlediska kulturních a ekologických parametrů...80 // Drahomíra Kolmanová, Arno Pařík: Židovské hřbitovy v české krajině...87 // Jitka Feitová: Životní prostředí památek - příklady z práce // bavorského zemského úřadu památkové péče...92 // Dagmar Sedláková: Historické jádro Prahy - světová památka UNESCO v ohrožení...96 // Naděžda Kalousové: Reminiscence najedno téma: památky...103 // Jiří Malínský: Třídy evropského dědictví - naděje i otazníky...107 // Jan Hendrych: Historická kulturní krajina - krajina jako památka...114 // Libuše Sedláčková: Zámecké obory - součást kulturní krajiny...124 // Dagmar Fetterová: Krajinné památkové zóny na jižní Moravě...128 // Ing. arch. Jarmila Podzimková, CSc: Historické mapy obcí // - svědectví o stavu vesnického osídlení a krajiny...136 // Tomáš Tomsa: Bažantnice u Loukova Integrace přírodního // a kulturního dědictví na konkrétním případu...142 // Irena Bukačová: Mikroregiony jako nástroj péče o kulturní dědictví a krajinu...145 // Dana Novotná: Obraz města v krajině // (na příkladu městských památkových zón Brtnice a Jemnice)...148 // David Jech: Možnosti geografických informačních systémů v řízení ochrany // a využití kulturních hodnot krajiny...I61 // Peter Jančura: Identita krajiny -
vzťah krajinného obrazu, krajinného rázu a génia loci.166 // Vladimíra Koubová-Eidernová: Krajina jako autorský výkon, šlechtický přídomek, // krajina jako „dobrá adresa"... // Jitka Matuszková: Zadrátovaný svět našich vesnic...179 // Zbyněk Dočkal, Martin Šerák: Ochrana historických staveb v krajině // z pohledu památkářského občanského sdružení...180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC