Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, [2008]-
sv. ; 24 cm
Externí odkaz    Online verze: http://uhv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=61 

2011-
1803-411X
1x ročně
Popsáno podle: sv.4 (2011)
Některé svazky mají rozlišovací názvy
Některé svazky mají ISBN
Český text, anglické resumé
978-80-7510-319-2 (11/2018 ; brož.) 978-80-7510-384-0 (12/2019 ; brož.)
000228512
ČÍSLO 5 / 2012 :  Hornoslezská středověká knížata v komparativní perspektivě // Anna Grabowska: Donacje książąt opolskich na rzecz klasztorów. Migdzy pobożnością a polityką (11-32) // Anna Pobóg-Lenartowicz: Książęta opolscy a miasta (33-41) // Wojciech Dominik: Szlachta a miasto na przykladzie średniowiecznego Prudnika (43-55) // Martin Čapský: Urbánní sítě a jejich proměny na příkladu středověkého opavského vévodství (57-68) // Marek Starý: Sňatkové strategie opavských Přemyslovců (69-82) // Jana Janišová - Dalibor Janiš: Několik poznámek ke vzniku Opolsko-ratibořského a Těšínského zemského zřízení (83-94) // Industrializace, migrace, národnostní a kulturní aspekty středoevropských regionů v 19. století // Dan Gawrecki: Vznik a metamorfózy národních a státních identit ve středoevropských regionech (97-109) // Bojan Balkovec: Remarks on Slovenian population in the 19th century (111-123) // Ryszard Kaczmarek Akulturacja na przykładzie górnoślązaków w armiach pruskiej i niemieckiej przed і wojna swiatowq (125-140) // Marie Gawrecká: Národnostní aspekty vývoje školství v Předlitavsku ve druhé polovině 19. století (141-154) // Martin Javor: Modernizácia a slobodomurári v strednej Európe (155-171) // VARIA // Irena Korbelářová - Rudolf Žáček: I přisedl vévoda do vozu ke knížecí nevěstě...“ Příspěvek k poznání dvorských ceremoniálu posledních Piastovců (175-197) //
Martin Pele: Bertha von Suttner a Třebovice Marie Stony Kulturněhistorická studie (199-212) // Pavel Sopak: Proměny stálé expozice Slezského zemského muzea v Opavě: Výzva pro současnost (213-230) // Miloš Zapletal: Nové indikátory pro návrh a hodnocení ekomuzea - příspěvek k nové muzeologii (231-243) //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC