Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., dopl. vyd.
Brno : VUTIUM, 2009
xi, 339 s. : barev. il. ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-214-3631-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 271-274 a rejstřík
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně
000235767
1 Všemocná úměra aneb lineární algebra poprvé -- 1.1 Lineární rovnice -- 1.1.1 Kde všude se setkáme s úměrou — příklady linearity -- 1.1.2 Soustavy lineárních rovnic a jejich rychlé řešení -- 1.1.3 Přímky a roviny — lineární geometrické útvary -- 1.1.4 Cvičení -- 1.2 Počítání s čísly -- 1.2.1 Reálná čísla -- 1.2.2 Komplexní čísla -- 1.2.3 Cvičení -- 1.3 Počítání s maticemi -- 1.3.1 Základní operace s maticemi a hodnost matic -- 1.3.2 Hodnost matic ještě jinak -- 1.3.3 Násobení matic -- 1.3.4 Čtvercové matice -- 1.3.5 Cvičení -- 1.4 Počítání s vektory -- 1.4.1 Vektory a jejich vyjádření v bázích -- 1.4.2 Vektory jako geometrické objekty -- 1.4.3 Součiny vektorů -- 1.4.4 Vektory v ortonormálních bázích -- 1.4.5 Cvičení -- 2 Funkce jedné proměnné -- 2.1 Funkce a její graf -- 2.1.1 Způsoby zadání funkce -- 2.1.2 Počítání s funkcemi -- 2.1.3 Skládání a inverze funkcí -- 2.1.4 „Zvěřinec" funkcí -- 2.1.5 Limity všeho druhu -- 2.1.6 Seznámení s posloupnostmi a řadami -- 2.1.7 Spojité funkce -- 2.1.8 Elementární funkce -- 2.1.9 Cvičení -- Derivace — rychlost změny funkce -- 2.2.1 Hledáme tečny -- 2.2.2 Graf funkce snadno a rychle -- 2.2.3 Spokojíme se i s přibližnou hodnotou — diferenciál funkce -- 2.2.4 Poznáváme funkci z její derivace — neurčitý integrál -- 2.2.5 Zpět k logaritmu a exponenciále -- 2.2.6 Rozmanité pohyby -- 2.2.7 Od zrychlení k trajektorii
-- 2.2.8 Cvičení -- Integrování — „sčítání" mnoha malých příspěvků -- 2.3.1 Plocha pod grafem dlážděná proužky -- 2.3.2 Souvisí určitý integrál s neurčitým? -- 2.3.3 K čemu lze použít integrál — o rovinných útvarech -- 2.3.4 K čemu lze použít integrál — o rotačních tělesech -- 2.3.5 Křivkový integrál prvního druhu -- 2.3.6 K čemu lze použít integrál — oblouky -- 2.3.7 K čemu lze použít integrál — o rotačních površích -- 2.3.8 Cvičení -- 3 Počet pravděpodobnosti -- 3.1 Pravděpodobnost -- 3.1.1 Co se pravdě podobá — definice pravděpodobnosti -- 3.1.2 Cifry, kostky, karty — kombinatorické opakování -- 3.1.3 Sčítání a násobení — základní počty s pravděpodobnostmi -- 3.1.4 Pravděpodobnější, než bychom čekali — podmíněná pravděpodobnost -- 3.1.5 Cvičení -- 3.2 Náhodné veličiny -- 3.2.1 Jak dobrý je to střelec — diskrétní rozdělení -- 3.2.2 Kolik rychlostí má molekula plynu — spojité rozdělení -- 3.2.3 Cvičení -- 3.3 Náhoda a zpracování měření -- 3.3.1 Součet a součin náhodných veličin -- 3.3.2 Který výsledek je ten pravý? -- 3.3.3 Lineární závislost a metoda nejmenších čtverců -- 3.3.4 Cvičení -- Výsledky cvičení Literatura -- Dodatky Co ještě mohlo být v I. dílu -- A Soustavy rovnic s parametry -- B Soustavy rovnic nad komplexními čísly -- C Vícerozměrné afinní prostory -- D Laplaceův rozvoj determinantu -- E Limita posloupnosti
a hromadné body -- F Užitečné vlastnosti množin reálných čísel -- G Užitečné vlastnosti funkcí -- H Derivace složené funkce -- I Univerzální goniometrická substituce -- J Integrace iracionálních funkcí -- K Ještě něco o integrálech -- L Které integrály se vám nepodaří spočítat? -- M Šeherezádiny hádanky a podmíněná pravděpodobnost. N Ještě jednou průměry
(OCoLC)455840142
cnb001801192

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC