Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Příručka
Vyd. 5.
Praha : Portál, 2009
289 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7367-650-6 (brož.)
Pedagogická praxe
angličtina
Terminologický slovník
000235785
ČÁST I Co vede žáky ke spolupráci při vyučování? -- Co vede žáky k nespolupracujícímu chování? -- KAPITOLA 1 Úvahy o úloze učitele -- Účel kapitoly -- Rozdíl mezi uspokojivými a frustrujícími zkušenostmi z vyučování Model vyučovacího procesu Vymezený a přechodový čas -- Spolupráce a zapojení žáků do studijních činností -- a spolupracující či nespolupracující chování Rušivé chování -- Jak řešit otázku spolupráce a zapojení žáků -- Rozdíly mezi žáky Jak vést svou třídu -- KAPITOLA 2 Jak naučíme žáky spolupracovat -- Účel kapitoly Žáci se učí spolupracovat Kouninova metoda vhled a organizace Vhled -- Vliv reakcí učitele na nesprávné chování Jak se věnovat několika činnostem současně -- Hladkost přechodu a spád Soustředění skupiny Jonesova metoda řeč těla, kladné stimuly, účinná pomoc Řeč těla a fyzická vzdálenost Kladné stimuly -- Poskytování individuální pomoci Ginottova metoda spolupráce prostřednictvím komunikace -- Popis místo charakterizace -- Vyhněte se „nálepkování" -- Negativní vliv chvály -- Zaměření na cíl Glasserova metoda racionální výběr -- Neomluvitelné chování -- Rozhovor se skupinou a s jednotlivcem Dreikursova metoda mylné názory -- Demokracie ve třídě -- Nesprávné názory na přijetí ve skupině Metoda Canterových asertivní kázeň -- Šest doporučení -- Asertivní chování -- Neomluvitelné chování -- Potřeby učitele
-- Podpora rodičů, kolegů, inspektorů a vedení školy Behaviorální metoda podmiňování reakcí Naučené reakce Modifikace chování Ojedinělé chování a vzorce chování Kladné zpevňující podněty Destruktivní kladné zpevňující činitele Trest -- Destruktivní trest -- Negativní zpevnění Úvahy o integraci žáků se specifickými potřebami -- do normálních tříd Skupinová dynamika -- ČÁST II Jak získáme žáky pro spolupráci? , -- Jak zabráníme vzniku kázeňských problémů? -- KAPITOLA 3 Vytvoření příznivého klimatu -- Účel kapitoly -- Vytvoření „podnikatelské" atmosféry Výhody „podnikatelské" atmosféry -- Význam pojmu „podnikatelský" -- Pět kroků k vytvoření „podnikatelské" atmosféry Začátek školního roku -- Představy žáků -- Využití počáteční nejistoty -- Příprava na příznivý začátek -- Učební činnosti podporující příznivý začátek Příprava a organizace -- Důležitost třetího a čtvrtého kroku v modelu vyučovacího procesu -- Vliv přípravy na atmosféru ve třídě a účinnost vyučování Zkrácení přechodových časů na minimum Vyřizování administrativních úkolů -- Neefektivní využití vyučovacího času -- Účelné využití času ve škole Možnosti ušetření času při rozdávání pomůcek a vydávání pokynů -- Účelné a neúčetně metody -- Výhody možnosti nemuset mluvit k celé třídě najednou Proč rozdávat pomůcky předem Signály
pro účinné provádění rutinních činností (často se opakujících) -- Úspory času použitím audiovizuálních pomůcek -- Úspora času prací ve skupinách -- Jak sladit práci ve třídě, když jednotliví žáci dokončí úkol dříve než jiní -- Vytvoření příjemné a neohrožující atmosféry Děsivé místo Ohrožená sebeúcta -- Oddělení osobní hodnoty žáka od úspěchů ve studiu -- KAPITOLA 4 Komunikace s žáky -- Účel kapitoly -- Popisný jazyk místo posuzujícího -- Rozdíl mezi popisným a posuzujícím jazykem -- Důsledky posuzujícího vyjadřování -- Jak se vyhnout označování -- Klamnost nálepek Naučte žáky, aby vám naslouchali -- Bohatství popisného jazyka -- Moudré používání slov -- Než promluvíte, přemýšlejte -- Další a další neužitečná slova -- Mluvte pouze k člověku, kterého se sdělení týká -- Řeč těla -- Mluvte jen k pozorným posluchačům Naslouchejte žákům -- Reagujte podporujícím způsobem -- Přijetí pocitů -- Zmírnění zklamání -- Zmírnění konfliktu Vyhněte se předávání nechtěných sdělení -- Riziko nedorozumění -- Buďte vzorem „podnikatelského"postoje -- Nechovejte se rušivě -- Nepoužívejte destruktivní kladné zpevňující činitele -- Vyhýbejte se destruktivním trestům Každý je zodpovědný za své chování Formativní versus finální hodnocení -- Dva důvody, proč je třeba hodnotit prospěch žáků -- Důraz na formativní hodnocení
Známky jako forma komunikace Komunikace s rodiči -- Zaměření na formativní hodnocení -- Rodičovské schůzky -- Písemná komunikace Profesionální důvěra a práva žáků -- Neprofesionální chování -- Důvěrné informace Asertivní komunikace -- KAPITOLA 5 Postupy a pravidla chování -- Účel kapitoly -- Formulace funkčních pravidel Sémantika -- Soustřeďte se na účel pravidla -- Počet funkčně vyjádřených pravidel Postupy pro hladký průběh výuky ve třídě Nezbytná pravidla chování -- Čtyři cíle, jež sledujeme zaváděním pravidel -- Ospravedlnění existence pravidla -- Zdvořilost a ohleduplnost Důsledky nadbytečných pravidel Kdy stanovit pravidla a rutinní postupy Kdo by měl vytvářet pravidla? Jak žáky učit pravidlům -- Jak učitelé efektivně stanovují, naučí a prosazují pravidla -- a postupy Kázeňská politika školy -- KAPITOLA 6 Příprava a vedení poutavých učebních činností -- Účel kapitoly -- Vnitřní a vnější motivace -- Nezájem žáků -- Vnitřní motivace -- Vnější motivace , -- Preferovaný druh motivace Problémové učení -- Přístup, při němž se k výuce nepoužívá řešení problémů -- Problémové učení -- Vnitřní motivace vytvořená problémovým učením Podněty ke způsobu vydávání pokynů -- Zřetelnost, konkrétnost a přímost -- Devět bodů o pokynech k výuce Rozmanitost studijních činností Podněty pro výklad ve výuce -- Zapojení žáků do studia
během výkladu -- Čtrnáct bodů k výuce výkladem Podněty pro skupinové učební činnosti -- Žáci se učí jeden od druhého -- Vedení a struktura, které vytvoří podmínky pro soustavné zapojení žáků do učební činnosti -- Deset bodů k výuce ve skupinách Podněty pro diskuse -- Zapojení žáků během diskusí -- Šest bodů k diskusím Podněty pro řízené diskuse -- Zapojení žáků do řízené diskuse -- Šest bodů k řízeným diskusím o náročnějších otázkách Podněty pro výuku metodou zadání samostatné práce ve třídě -- Zapojení žáků během samostatné práce ve třídě -- Čtyři body k výuce metodou samostatné práce Podněty pro domácí úkoly -- Zapojení žáků do práce na domácích úkolech -- Osm bodů k domácím úkolům Uspořádání učebny, zvyšující možnost zapojení žáků -- do studijních činností -- ČÁST III Co dělat, když žáci nespolupracují? Jak řešit kázeňské problémy? -- KAPITOLA 7 Systematický přístup k nespolupracujícímu chování -- Účel kapitoly -- Při řešení nespolupracujícího chování postupujte podle modelu -- vyučovacího procesu -- Mechanismus pro soustředění pozornosti -- Použití modelu v komplikovanějších případech -- Zůstaňte v klidu a utřiďte si myšlenky Vyřešte nespolupracující chování dřív, než vás vyvede z míry Na nespolupracující chování buď reagujte rozhodně, -- nebo ho zcela přehlížejte Rozlišujte mezi vedením
žáků ke spolupracujícímu chování -- a utvářením charakteru -- Odpovědnost a možnosti učitele -- Soustředění na hlavní úkol Rozlišujte mezi ojedinělým nespolupracujícím chováním -- a pravidelně se opakujícím vzorcem nespolupracujícího chování Mějte pod kontrolou, kdy a kde budete nespolupracující chování řešit Dejte žákům možnost důstojně ukončit nespolupracující chování Nesnažte se hrát si na detektiva Používejte alternativní plán výuky Využívejte pomoci kolegů Využívejte pomoci rodičů a nadřízených -- Mýtus „dobrého" učitele -- Asertivita Nepoužívejte tělesné tresty -- Tělesný trest -- Tělesné tresty: Důvody pro a proti -- Tělesný trest špatná volba Buďte si vědomi svých práv a hranic svých možností Držte se svých názorů Poznejte sami sebe a poznejte své žáky -- KAPITOLA 8 Modifikace vzorců nespolupracujícího chování -- Účel kapitoly -- Systematické metody pro změny návyků -- Vytváření a odstraňování (eliminace) vzorců chování Potřeba systematického pozorování -- Aplikace pravidla vyhasínání Pravidlo -- Bezděčné vyhasínání -- Záměrné vyhasínání Alternativní vzorce chování Aplikace principu formování (tvarování) Jak udržet žádoucí změny v chování -- Rozvrhy udílení zpevňujících podnětů -- Pevný (fixní) rozvrh -- Přerušovaný rozvrh -- Plánované rozvrhy zpevnění Využití signálů Generalizace a diskriminace -- Myšlenka
-- Pravidlo generalizace -- Pravidlo diskriminace (rozlišení) -- Rozlišení mezi pravidlem generalizace a pravidlem diskriminace Aplikace pravidla modelování (napodobování) Aplikace pravidla přesycení -- KAPITOLA 9 Jak řešit případy nerušivého nespolupracujícího chování -- Účel kapitoly -- Nerušivé nespolupracující chování Toulání mysli a denní snění -- Jak je zjistit a jak na ně reagovat -- Strategie -- Žák odmítá podílet se na studijní činnosti ve třídě Neplnění domácích úkolů -- Smysluplné domácí úlohy -- Strategie Žáci nenosí pomůcky -- Jak jednat, je-li žák pod vlivem omamných látek Postoje učitele Strategie Pozdní příchody a chození za školu -- Jak žákům pomáhat, aby si vytvořili vnitřní motivaci -- pro chození do školy celoškolská politika Jak žákům pomáhat, aby získali vnější motivaci pro chození -- do školy politika jednotlivých učitelů Iracionalita některých rozšířených metod kontroly -- školní docházky Strategie Podvádění při testech Devět případů Strategie -- KAPITOLA 10 Jak řešit rušivé chování -- Účel kapitoly Rušivá chování Rušivé mluvení Skákání do řeči Předvádění se Všeobecná nezdvořilost Neuklízení si po sobě Vandalismus -- Násilné jednání vůči žákům Násilné chování vůči učitelům -- Příčiny -- Strategie -- ČÁST IV Proč někdy osvědčené metody selžou? Jak můžete dosáhnout toho, aby osvědčené
metody pomáhaly i vám? -- KAPITOLA 11 Začlenění nových myšlenek do osobního stylu vyučování -- Účel kapitoly Vycházejte ze zkušeností Odborná asistence učitelům Hodnocení vlastní výuky Experimentace Vaše jedinečnost
(OCoLC)500008504
cnb001998515

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC