Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
Příručka
2, přeprac. a dopl. vyd.
Praha : Portál, 2006
223 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7367-061-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 221-223
000235810
Úvod ...9 // Charakteristika kurikula podpory zdraví v MŠ ...10 // Formální kurikulum PZ a ostatní dění v MŠ ...11 // Organizace přepracovaného vydání příručky ...14 // I. ČÁST // FILOZOFIE, PRINCIPY A ZÁSADY PODPORY ZDRAVÍ ...17 // Filozofie programu podpory zdraví ve škole ...18 // Současné pojetí zdraví klade důraz na celistvost a souvislosti ...19 // Současné pojetí zdraví uznává úlohu subjektivního pocitu zdraví - pohody ...20 // Integrující principy programu podpory zdraví ...26 // Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa ...27 // Rozvíjení komunikace a spolupráce ...33 // Zásady podpory zdraví v MŠ - podmínky formálního kurikula ...39 // 1. Učitelka podporující zdraví ...39 // 2. Věkově smíšené třídy ...42 // 3. Rytmický řád života a dne ...47 // 4. Tělesná pohoda a volný pohyb ...52 // 5. Zdravá výživa ...57 // 6. Spontánní hra ...61 // 7. Podnětné věcné prostředí ...65 // 8. Bezpečné sociální prostředí ...69 // 9. Participativní a týmové řízení ...72 // 10. Partnerské vztahy s rodiči ...77 // 11. Spolupráce mateřské školy se základní školou ...82 // 12. Začlenění mateřské školy do života obce ...86 // II. ČÁST // PODKLADY PRO TVORBU A REALIZACI ŠKOLNÍHO KURIKULA PODPORY ZDRAVÍ V MŠ ...91 // Struktura rámcového formálního kurikula PZ v MŠ ...92 // 1. Klíčové kompetence dospělého člověka podporujícího zdraví ...92 // Přehled kompetencí ...93 // 2. Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období ...94 // 3. Oblasti vzdělávání v podpoře zdraví v MŠ ...95 // Přehled oblastí a podoblastí podpory zdraví v MŠ ...95 // I. Biologická oblast ...96 // II. Psychologická oblast ...97 // III. Interpersonální oblast ...98 // IV. Sociálně-kulturní oblast ...98 // V. Environmentální oblast ...99 //
4. Dílčí cíle vzdělávání v oblastech podpory zdraví ...100 // 5. Činnosti dětí ...101 // 6. Ukazatele dosažených dílčích cílů vzdělávání (evaluace) ...102 // 7. Rizika ohrožující nebo znesnadňující proces vzdělávání ...102 // Tabulky ...104 // 1. sada tabulek ...106 // 2. sada tabulek ...155 // Jak používat rámcové kurikulum podpory zdraví ke zpracování školního kurikula MŠ ...167 // Východiska ...167 // Kroky vedoucí k vytvoření školního kurikula ...168 // 1. Vyhledávání a shromažďování materiálů, které // souvisejí s tvorbou kurikula ...168 // 2. Vyhodnocování získaných informací ...168 // 3. Písemná osnova školního kurikula ...169 // 4. Zpracování školního kurikula ...170 // Realizace školního kurikula ...183 // Evaluace školního kurikula ...185 // Východiska ...185 // Jak přistupovat k autoevaluaci ...186 // Autoevaluace MŠPZ ...187 // Autoevaluace principů a zásad - podmínek PZ v neformálním kurikulu ...188 // Prostředky autoevaluace a vedení jejich záznamů ...193 // Prožitkové učení dítěte a pedagogická činnost učitelky v kurikulu podpory zdraví v MŠ ...198 // O prožitkovém učení ...198 // Pedagogické podmínky pro zdar prožitkového učení ...200 // Postupy učitelky vedoucí k realizaci prožitkového stylu učení ...202 // 1. Získávání poznatků o dítěti ...202 // 2. Plánování vycházející z konkrétních podmínek školy a třídy ...205 // 3. Dosahování rovnováhy mezi řízením činnosti dítěte, nepřímou účastí při spontánní hře dětí a využíváním vzniklých situací ...211 // 4. Soustavné vyhodnocování pedagogické činnosti a jejích výsledků (autoevaluace) ...219 // Literatura 221
(OCoLC)85709542
cnb001631134

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC