Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012
352 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-053-7 (brož.)
Studijní texty ; sv. 51
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000235861
OBSAH // Předmluva k českému vydání | 9 Předmluva ke třetímu vydání | 12 Předmluva ke druhému vydání | 13 Předmluva ? prvnímu vydání | 15 // kapitola první Co je to etnicíta? | 17 Termín jako takový 21 - Etnicíta a rasa 22 - Etnicíta, národ a třída 28 - Současný zájem o etnicitu 30 - Od kmenů ? etnickým skupinám 33 - Co je tedy etnicíta? 34 - Druhy etnických vztahů 37 - Analytické a „nativní" koncepty 41 // kapitola druhá Etnická klasifikace: my a oni | 45 // Ekologie města 46 - Metafora tavícího tyglíku 47 -Komunikace kulturních odlišností 49 - Vytváření stereotypů 51 - Lidové taxonomie a sociální distance 55 -Komplementarizace a dichotomizace 58 - Etnické stigma 60 - Vyjednávání identity 63 - Etnicíta z perspektivy jednotlivce 65 - Kritéria etnicity 68 // kapitola třetí Sociální organizace kulturní odlišnosti | 71 // Askripce jako klíčový faktor etnicity 71 - Udržování hranic 74 - Překračování hranic a propustnost 75 -Stupně etnické konsolidace 78 - Etnicíta jako soutěž o zdroje 83 - Úrovně etnicity 85 - Teorie plurálních společností 87 - Etnicíta a hierarchie 89 - Vzájemný vztah mezi kritérii 93 - Instrumentalismus a jeho kritikové 95 -Problém kultury 99 // kapitola čtvrtá Etnická identifikace a ideologie | 104 // Řád v sociálním univerzu 106 - Anomálie 109 -Podnikavci ?? - Analogové a digitální; My jako subjekt a My jako předmět ?5 - Vznik etnických identit 118 -Vytváření
identity společného původu 121 - Historie a ideologie 123 - Genetika, příbuzenství a etnicíta 126 -Sociální faktory v procesech tvorby identity 128 - Je představitelná evropská identita? 129 - ? čemu slouží // identity? 133 // kapitola pátá Etnicíta v dějinách | 135 // Historický vývoj etnických vztahů 136 - Expanze hranic systému 137 - Kapitalismus a individualizace 138 - Etiketa „černé identity" 140 - Indové v nových světech 142 -Etnická revitalizace: jak se lidé mění v lid 144 -Kolonialismus a migrace 146 - Moc označování 149 -Moderní vzdělávání a etnická identita 152 - Etnicíta, historie a kultura 154 - Historie a mýtus 156 // kapitola šestá Nacionalismus | 162 // Etnická (t)rasa ? národu 162 - Co je nacionalismus? 164 -Národ jako kulturní komunita 168 - Politické užití kulturních symbolů 170 - Nacionalismus a průmyslová společnost 172 - Komunikační technologie a národnost 174 - Nacionalismus jako metaforické příbuzenství 177 - Národní stát 179 - Nacionalismus proti státu 180 - Nacionalismus a ti Druzí 182 - Problém hranic identity 185 - Nacionalismus bez etnicity? 189 -Nacionalismus a etnicíta: přehodnocení 194 // kapitola sedmá Menšiny a stát | 198 Menšiny a většiny 199 - Menšiny a stát 200 - Utváření menšin v moderním světě 203 - Domorodé populace 204 -Teritoriální konflikt 206 - Stadia etnogeneze 208 - Faktory vstupující do domorodé etnogeneze 2io - Přistěhovalecké skupiny
213 - Hranice a hybridita 215 - Kultura // a ekonomika mezi migranty 217 - Identity a kultura 222 -Etnicíta v USA: rasa, třída a jazyk 224 - Menšiny a modernita 227 // kapitola osmá Politika identit, kultura a práva | 231 // Dilemata etnické diverzity 232 - Multikulturalismus a jeho kritici 234 - Za standardním paradigmatem budování národa 236 - Zavedené diskurzy kultury a pluralismu 241 -Boje o kulturní identitu a sociální integraci 244 - Diaspora a hybridita 246 - Transnacionalismus a nacionalismus na dálku 248 - Modernita hnutí hindutva 254 - Některé obecné rysy politiky identit 257 // kapitola devátá O tom, co není etnické I 263 // Globalizace 264 - Sociální teorie a postmoderní svět 267 -Změny ve světě meziskupinovych vztahů 270 - Globalizace a lokalizace 273 - Identity a loajality 277 - Gender, etnicíta a národní příslušnost 280 - Budoucnost etnicity? 282 -Konec etnicity? 285 - Otázka vkusu 288 - Doporučená // četba 290 // Literatura | 291 // Doslov (Marek Jakoubek) | 323 // Rejstřík I 338
cnb002276135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC