Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:50x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011-2015
3 sv. (541, 735, 814 s.) : il., mapy, portréty, plány ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-953-7 (sv. 1 ; váz.)
ISBN 978-80-7464-190-9 (sv. 2 ; váz.)
ISBN 978-80-7464-754-3 (sv. 3 ; váz.)
Spis OU ; č. 238/2011, 270/2012
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
I. Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy -- II. Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy -- III. Závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků
První svazek přináší informace o významných dělnických sídlištích v Ostravě-Mariánských Horách, Ostravě-Moravské Ostravě, Ostravě-Přívozu a Ostravě-Vítkovicích, ale i dosud přehlížených dělnických lokalitách na levém břehu Ostravice (kolonie U Dubu, U Jámy Ignát, U Kostela, Stará kolonie dolu František a Louis), a vedle řady prvně publikovaných informací z oblasti historické topografie a regionálních dějin je předpokladem potřebného výzkumu firemní sociální politiky ostravských průmyslových závodů, a to v klíčové oblasti bytové politiky, v poslední třetině 19. století - v době vrcholící industrializace ostravské průmyslové aglomerace – rozhodujícím segmentu podnikatelské strategie místních průmyslových gigantů z řad kamenouhelných a hutních společností.
Anglické a německé resumé
Vydavatel: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
000236052
DÍL I - ZÁVODNÍ KOLONIE KAMENOUHELNÝCH DOLŮ A KOKSOVEN V MORAVSKÉ ČÁSTI OSTRAVY :   Úvod (Martin Jemelka) 9 // Mariánské HoryaHulváky // Dolní kolonie jámy Ignát (Mariana Stonišová) 21 // Základní prostorové informace 23 // Stavební vývoj 25 // Standard bydlení 37 // Charakteristika populačních poměrů 44 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 46 // Život v kolonii 52 // Významně osobnosti spjaté s kolonii 54 // Horní kolonie U Koule (Jarmila Peňázová) 57 // Základní prostorové informace 59 // Stavební vývoj 62 // Standard bydlení 73 // Charakteristika populačních poměrů 82 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 82 // Společenský život 89 // Kolonie U Jámy Ignát (Jarmila Peňázová) 93 // Základní prostorové informace 95 // Stavební vývoj a standard bydleni 96 // Charakteristika populačních poměrů 108 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 109 // Kolonie U Kostela (Mariana Stonišová) 113 // Základní prostorové informace 115 // Stavební vývoj 118 // Nejstarší zástavba 118 // Rozšíření areálu kolonie ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století 123 // Standard bydlení 128 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 134 // Moravská Ostrava // Kolonie jámy Hlubina (Martin Jemelka) 137 // Základní prostorové informace 139 // Stavební vývoj 141 // Standard bydlení 156 // Populační vývoj 162 // Teritoriální původ obyvatel 162 // Struktura obyvatelstva podle pohlaví 165 // Struktura obyvatelstva podle věku 168 // Struktura obyvatelstva podle rodinného stavu 168 // Kulturní struktury obyvatelstva 169 // Socioprofesní struktura obyvatelstva 172 // Rodina a domácnost 174 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 176 // Spolkový a společenský život 184 // Významné události a osobnosti spjaté s kolonií 195 //
Kolonie jámy Jindřich (Martin Jemelka) 199 // Základní prostorové informace 201 // Stavební vývoj 202 // Standard bydleni 212 // Populační vývoj 219 // Teritoriální původ obyvatel 220 // Biologické struktury obyvatelstva 222 // Kulturní struktury obyvatelstva 224 // Socioekonomicko struktury obyvatelstvu 226 // Rodina a domácnost 227 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 230 // Významné osobnosti spjaté s kolonii 233 // Osada jámy Jiří (Martin Jemelka) 235 // Základní prostorové informace 237 // Stavební vývoj 239 // Dvojí založení 239 // Stavební vývoj 241 // Standard bydlení 249 // Populační vývoj 254 // Úvodem 254 // Teritoriální původ obyvatel 256 // Biologické struktury obyvatelstva 257 // Kulturní struktury obyvatelstva 258 // Socioekonomické struktury obyvatelstva 259 // Závěrem 260 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 261 // Osada jámy Šalomoun (Martin Jemelka) 267 // Základní prostorové informace 269 // Stavební vývoj 272 // Standard bydlení 282 // Populační vývoj 294 // Teritoriální původ obyvatel 295 // Struktura obyvatelstva podle pohlaví 296 // Struktura obyvatelstva podle věku 297 // Struktura obyvatelstva podle rodinného stavu 298 // Kulturní struktury obyvatelstva 299 // Socioprofesní struktura obyvatelstva 301 // Rodina a domácnost 304 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 307 // Spolkový a společenský život 317 // Významné události a osobnosti spjaté s kolonii 325 // Kolonie U Dubu (Martin Jemelka) 333 // Základní prostorové informace 335 // Stavební vývoj a standard bydlení 336 // Populační vývoj 343 // Teritoriální původ obyvatel 343 // Biologické struktury obyvatelstva 345 // Kulturní struktury obyvatelstva 346 // Socioekonomické struktury obyvatelstva 348 // Rodina a domácnost 350 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 352 //
Přívoz // Kolonie dolu a koksovny František (Ondřej Štarman) 357 // Základní prostorové informace 359 // Stavební vývoj 361 // Hornická „protokolonie“ - nejstarší obydlí a domy bez data vzniku 361 // Kolonie jámy František 365 // Kolonie koksovny František 375 // Standard bydlení 386 // Populační vývoj 389 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 397 // Společenský život 401 // Významné osobnosti spjaté s kolonii 403 // Osada Odra (Martin Jemelka) 405 // Základní prostorové informace 407 // Stavební vývoj 409 // Standard bydlení 422 // Populační vývoj 428 // Teritoriální původ obyvatelstva 429 // Biologické struktury obyvatelstva (pohlaví, věk, rodinný stav) 431 // Kulturní struktury’obyvatelstva (národnost, náboženské vyznání, gramotnost) 433 // Ekonomické struktury populace (ekonomická aktivita, profese, postavení na pracovišti) 435 // Rodina a domácnost 436 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 437 // Společenský a spolkový život 445 // Významné osobnosti spjaté s kolonii 452 // Osada U Odry (Stará kolonie jámy František] (Ondřej Štarman) 455 // Základní prostorové informace 457 // Stavební vývoj a standard bydleni 457 // Charakteristika populačních poměru 465 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 466 // Vítkovice // Stará a Nová kolonie jámy Louis (Marianna Grussmannová) 469 // Základní prostorové informace 471 // Stavební vývoj a standard bydlení 474 // Charakteristika populačních poměrů 484 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 488 // Společenský, spolkový a politický život 492 // Život v kolonii očima Rudolfa Františka Šimka (1906-1962) 496 // Prameny 499 // Literatura 509 // Použité zkratky 515 // Osobní rejstřík 517 // Místní rejstřík 523 // Rejstřík veřejnoprávních korporací, průmyslových závodů a firem 527 // Resumé 533 // Summary 535 // Résumé 537 // Autoři
DÍL III - ZÁVODNÍ KOLONIE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN A DALŠÍCH PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ :   Úvod (Martin Jemelka) 13 // HRABOVÁ // Šídlovec (Radonnr Sed a) 25 // Základní prostorové informace 27 // Stavební vývoj a standard bydlení 29 // Charakteristika populárních poměrů 52 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 52 // Spolkový a společenský život 62 // Významné osobnosti spjaté s kolonií 63 // HRABŮVKA // Jubilejní kolonie Vítkovických železáren (Radomír Seďa) 67 // Základní prostorové informace 69 // Stavební vývoj a standard bydleni 71 // Populační vývoj 95 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 97 // Spolkový a společenský’ život 105 // Významné události a osobnosti spjaté s kolonii 111 // HRUŠOV // Tovární kolonie a Kolonie chemické továrny (Radomír Seďa) 117 // Základní prostorové informace 119 // Stavební vývoj a standard bydleni 121 // Populační vývoj 133 // Zařízení občanské vybavenosti 135 // Spolkový a společenský život a události spjaté s koloniemi 140 // MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY // Hulvácká kolonie (Martin Malinek) 151 // Základní prostorové informace 153 // Stavební vývoj a standard bydlení 156 // Červená kolonie 156 // Nová kolonie 159 // Pováleční výstavba 162 // Standard bydlení 166 // Populační vývoj 167 // Úvod 167 // Teritoriální původ obyvatelstva 171 // Biologické struktury obyvatelstva 172 // Kulturní struktury obyvatelstva 173 // Socioekonomicko struktury obyvatelstva 175 // Rodina a domácnost 177 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 180 // Spolkový a společenský život 184 // Významné osobnosti spjaté s kolonií 190 // MORAVSKÁ OSTRAVA // Krausova kolonie u Moravské Ostravě (Ondřej Starman) 195 // Základní prostorové informace 197 // Stavební vývoj a standard bydleni 199 // Populační vývoj 212 // Úvod 212 // Teritoriální původ obyvatelstva 214 //
Biologické struktury obyvatelstva 215 // Kulturní struktury obyvatelstva 21b // Socioekonomické struktury obyvatelstva 217 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 220 // Fenomén Krausovec optikou krásné literatury 223 // Kolonie Žofinské huti (Martin Drápela) 227 // Základní prostorové informace 229 // Stavební vývoj a standard bydlení 231 // Charakteristika populačních poměrů 236 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 337 // NOVÁ VES // Kolonie Československých továren na dusíkaté látky (Martin Jemelka - David Sýkora) 245 // Základní prostorové informace 247 // Stavební vývoj a standard bydlení 250 // Populační vývoj 262 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 266 // Spolkový a společenský život 267 // Významné události a osobnosti spjaté s kolonií 271 // PŘÍVOZ // Krausovec (Martin Drápela) 275 // Základní prostorové informace 277 // Stavební vývoj a standard bydleni 279 // Populační vývoj 286 // Úvod 286 // Teritoriálni původ obyvatelstva 287 // Biologické struktury obyvatelstva 28S // Kulturní struktury obyvatelstva 291 // Socioekonomické struktury obyvatelstva 292 // Rodina a domácnost 293 // Romové 294 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 297 // Prednádraží (Martin Drápela - Lukáš Vaculík) 303 // Základní prostorové informace 305 // Stavební vývoj a standard bydlení 308 // Populační vývoj 317 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 321 // SVINOV // Kolonie lihovaru Wilhelma Grauera (Mariana Stonišová) 327 // Základní prostorové informace 329 // Stavební vývoj a standard bydlení 332 // Stavební vývoj 332 // Standard bydlení 334 // Populační vývoj 338 // Úvod 338 // Teritoriální původ obyvatelstva 338 // Biologické struktury obyvatelstva 339 // Kulturní struktury obyvatelstva 339 // Socioekonomické struktury obyvatelstva 340 // Rodina a domácnost 341 //
Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 341 // Spolkový a společenský život 344 // Významné udalosti a osobnosti spjaté s kolonií 345 // Kolonie Mannesmannovy válcovny trub (Mariana Stonišová) 351 // Základní prostorové informace 353 // Stavební vývoj a standard bydlení 356 // Stavební vývoj 356 // Standard bydlení 361 // Populační vývoj 364 // Úvod 364 // Teritoriální původ obyvatelstva 365 // Biologické struktury obyvatelstva 366 // Kulturní struktury obyvatelstva 367 // Socioekonomické struktury obyvatelstva 368 // Rodina a domácnost 369 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 370 // Spolkový a společenský život 373 // Zavodní osada mestské elektrárny v Ostravě-Třebovících (Lukáš Vaculík) 375 // Základní prostorové informace 377 // Stavební vývoj a standard bydlení 379 // Charakteristika populačních poměrů 382 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 383 // Spolkový a společenský život 386 // VÍTKOVICE // Anglická kolonie (Antonín Szturc) 389 // Základní prostorové informace 391 // Stavební vývoj a standard bydleni 393 // Populační vývoj 401 // Teritorialní původ obyvatelstva 401 // Biologické struktury obyvatelstva 403 // Kulturní struktury obyvatelstva 406 // Socioekonomické struktury obyvatelstva 408 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 409 // Významné osobnosti spjaté s kolonií 411 // Mistrovská kolonie v Erbenově ulici (Martin Malinek) 417 // Základní prostorové informace 419 // Stavební vývoj a standard bydleni 419 // Populační vývoj 424 // Uvod 424 // Teritoriální původ obyvatelstva 424 // Biologické strukzury obyvatelstva 426 // Kulturní struktury obyvatelstva 427 // Socioekonomicko struktury obyvatelstva 428 // Rodina a domácnost 430 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 431 //
Josefínská kolonie (Martin Jemelka - Martin Malinek) 435 // Základní prostorové informace 437 // Stavební vývoj a standard bydlení 440 // Populační vývoj 452 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 458 // Spolkový a společenský život 467 // Významné osobnosti spjaté s kolonii 468 // Kairo (Radomír Seďa) 471 // Základní prostorové informace 473 // Stavební vývoj a standard bydleni 473 // Populační vývoj 485 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 492 // Spolkový a společenský život 495 // Významné události a osobnosti spjaté s kolonií 498 // Ocelářská kolonie (Tomáš Majliš) 503 // Základní prostorové informace 505 // Stavební vývoj a standard bydlení 507 // Charakteristika populačních poměrů 510 // Pěťáky a Štěnicová kolonie (kolonie B) (Martin Jemelka - Radomír Seďa) 513 // Základní prostorové informace 515 // Stavební vývoj a standard bydlení 520 // Péťaky 520 // Kolonie B (Štěnicova kolonie) 524 // Populační vývoj 527 // Úvod 527 // Teritoriálni původ obyvatelstva 528 // Biologické struktury obyvatelstva 530 // Kulturní struktury obyvatelstva 532 // Socioekonomické struktury obyvatelstva 535 // Rodina a domácnost 537 // Okolí kolonií a zařízení občanské vybavenosti 539 // Sirotčí kolonie (Tomáš Majliš) 543 // Základní prostorové informace 545 // Stavební vývoj a standard bydleni 547 // Populační vývoj 556 // Teritoriální původ obyvatelstva 556 // Biologické struktury obavytelstva 557 // Kulturní struktury obyvatelstva 557 // Socioekonomické struktury obyvatelstva 558 // Rodina a domácnost 562 // Okolí kolonie a zařizení občanské vybavenosti 562 // Významné události a osobnosti spjaté s kolonii 564 // Současnost Sirotčí kolonie 568 // Štítová kolonie (Antonín Szturc) 571 // Základní prostorové informace 573 // Stavební vývoj a standard bydleni 575 //
Populační vývoj 583 // Úvod 583 // Teritorialní původ obyvatelstva 584 // Biolologické struktury obyvatelstva 586 // Kulturní struktury obyvatelstva 588 // Socioekonomické struktury obyvatelstva 591 // Okolí kolonie a zařízení občanské vybavenosti 592 // Významné osobnosti spjaté s kolonií 593 // U-Haus a l-Haus (Aleš Materna) 597 // Základní prostorové informace 599 // Stavební vývoj a standard bydlení 601 // Kolonie U-Haus 601 // Kolonie I-Haus 609 // Populační vývoj 612 // Populační vývoj kolonie U-Haus 612 // Teritoriální původ obyvatelstva 613 // Biologicke struktury obyvatelstva 614 // Kulturní struktury obyvatelstva 615 // Socioekonomické struktury obyvatelstva 616 // Rodina a domácnost 617 // Populační vývoj kolonie I-Haus 618 // Teritoriální původ obyvatelstva 618 // Biologické struktury obyvatelstva 619 // Kulturní struktury obyvatelstva 619 // Socioekonomické struktury obyvatelstva 620 // Rodina a domácnost 621 // Okolí kolonii a zařízení občanské vybavenosti 621 // Významné události a osobnosti spjaté s koloniemi 628 // Úřednické kolonie v Ruské a Štramberské ulici (Radomír Seďa) 64i // Základní prostorové informace 643 // Stavební vývoj a standard bydleni 645 // Úřednická kolonie v Ruské ulici 645 // Úřednická kolonie v Štramberské ulici 650 // Populační vývoj úřednické kolonie v Ruské ulici 658 // Okolí kolonii a zařízeni občanské vybavenosti 662 // Spolkový a společenský život a významné osobnosti spjaté s koloniemi 664 // Westend (Mariin Malinek) 669 // Základní prostorové informace 671 // Stavební vývoj a standard bydlení 674 // Populační vývoj 680 // Úvod 680 // Teritoriální původ obyvatelstva 681 // Biologické struktury obyvatelstva 682 // Kulturní struktury obyvatelstva 684 // Socioekonomické struktury obyvatelstva 686 // Rodina a domácnost 689 //
ZÁBŘEH NAD ODROU // Osada Bedřiška a závodní osada národního podniku Vítkovické stavby (Lukáš Vaculík) 593 // Základní prostorové informace 695 // Stavební vývoj a standard bydlení 698 // Charakteristika populačních poměrů 708 // Okolí osady a zařízení občanské vybavenosti 710 // Společenský vývoj a současný stav osady 712 // Kolonie komanditní společnosti Julius Rütgers (Martin Jemelka - Martin Malinek) 715 // Základní prostorové informace 717 // Stavební vývoj a standard bydleni 719 // Populační vývoj 723 // Okolí kolonie a zařízeni občanské vybavenosti 728 // Spolkový a společenský život 734 // Významné události spjaté s kolonií 735 // Prameny 741 // Literatura 765 // Použité zkratky 775 // Osobní rejstřík 777 // Místní rejstřík 785 // Rejstřík veřejnoprávních korporaci, průmyslových závodu a firem 791 // Resumé 799 // Summary 803 // Resumee 807 // Autoři 811
(OCoLC)780139541
(OCoLC)852383360

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC