Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2011
73 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-058-2 (brož.)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd
Obsahuje bibliografie
Určeno pro projekt: "I-I-I" (Inovace - Interdisciplinarita - Integrace): Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce
000236329
OBSAH // ÚVOD .. .7 // 1 EVROPSKÁ DIMENZE - EVROPSKÁ DIMENZE VZDĚLÁVÁNÍ .. .9 // 1.1 Zavádění evropské dimenze do vzdělávání v kontextu procesu sjednocování Evropy ve 2. polovině 20. století ... 9 // 1.2 Evropská dimenze v kontextu terminologickém ... 10 // 2 EVROPSKÉ ASPEKTY POJÍMÁNÍ EVROPSKÉ DIMENZE VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝCHOVĚ K OBČANSTVÍ A JEJICH INTERNACIONALIZACE ... 15 // 2.1 Evropská dimenze vzdělávání ve vybraných dokumentech // Rady Evropy ... 17 // 2.1.1 Doporučení Výboru ministrů členských států Rady Evropy - 1983 ... 17 // 2.1.2 Příloha k Doporučení Výboru ministrů členských států Rady Evropy - 1983 ... 17 // 2.1.3 Deklarace Výboru ministrů Rady Evropy - 1989 ... 20 // 2.1.4 Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy - 1989 ... 20 // 2.2 Evropská dimenze vzdělávání ve vybraných dokumentech Evropské unie ... 21 // 2.2.1 Smlouva o Evropské unii - Maastrichtská smlouva ... 21 // 2.2.2 Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu, tzv. Lisabonská úmluva - 1997 ... 23 // 2.2.3 Sorbonn ská deklarace - 1998 ... 23 // 2.2.4 Boloňská deklarace - 1999 ... 24 // 2.2.5 Pražské komuniké - 2001 ... 25 // 2.2.6 Berlínské komuniké - 2003 ... 26 // 2.2.7 Bergenské komuniké - 2005 ... 27 // 2.2.8 Londýnské komuniké - 2007 ... 28 // 2.2.9 EURYDICE ... 29 // 2.2.10 Společná zpráva Rady Evropy a Evropské komise ... 29 // 2.3 Evropská dimenze vzdělávání a UNESCO ... 29 // Pojetí evropské dimenze u M. Shennan ... 31 // 2.5 Evropská dimenze a problematika kulturní rozmanitosti ... 32 // 3 EVROPSKÁ DIMENZE VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝCHOVĚ K OBČANSTVÍ V ČR ... 37 // 3.1 Evropská dimenze ve vzdělávání a český příspěvek k terminologické diskusi ... 38 //
3.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a evropská dimenze vzdělávání ve výchově k občanství ... 40 // 4 EVROPSKÁ DIMENZE A VZDĚLÁVACÍ POLITIKA ČR ... 45 // 4.1 Sociální politika jako produkt evropských poznávacích tradic ... 45 // 4.2 Vymezení vzdělávací politiky ... 46 // 4.3 Evropská unie a její nástroje v oblasti národní vzdělávací politiky ... 48 // 5 EVROPSKÁ DIMENZE A VZDĚLÁVACÍ POLITIKA EU ... 53 // 5.1 Principy vzdělávací politiky EU ... 53 // 5.2 Cíle vzdělávací politiky EU ... 54 // 5.3 Instituce a organizace EU působící v oblasti vzdělávací politiky ... 56 // 6 VYBRANÉ PROGRAMY EU Z OBLASTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ... 61 // 6.1 Socrates ... 62 // 6.1.1 Erasmus ... 63 // 6.1.2 Comenius ... 63 // 6.1.3 Gmndtvig ... 64 // 6.1.4 Lingua ... 64 // 6.1.5 Minerva ... 65 // 6.2 Leonardo da Vinci ... 66 // 6.3 Další programy ... 66 // KORESPONDENČNÍ ÚKOLY ... 69 // CITOVANÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA ... 71

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC