Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2008
266 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7248-496-6 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. německý a polský text, německá a české resumé
000236863
OBSAH: -- Zdeněk Jirásek Úvodní slovo -- Dan Gawrecki Úvod -- Rudolf Žáček K základním mezníkům slezské periodizace -- Vratislav Janák Periodizace slezského pravěku v ohledu obecně historickém a její problémy -- Vladimír Goš -- Cechy a Slezsko — pokus o koordinaci periodizací raného středověku -- Jaroslav Bakala K periodizaci středověkých dějin Slezska -- Martin Čapský Od knížat k zemi (1335-1469) -- Dalibor Prix -- Glosy k periodizaci dějin středověkého umění ve Slezsku -- Gundolf Keil und Hüde-Marie Groß Die große Zeit schlesischer Fachliteratur das 12. und 13. Jahrhundert. Mit einem Ausblick bis 1500 -- Jiří Brňovják -- Poznámky k vymezení období let 1526-1740 v periodizaci slezských dějin -- Irena Korbelářová Glosy k periodizaci raněnovověkých dějin Slezska -- Jaroslaw Malicki -- Periodizační body dějin jazyků ve Slezsku (středověk a raný novověk) -- Dan Gawrecki Periodizace dějin Slezska od poloviny 18. století do konce 1. světové války -- Pavel Šopák -- Slezská architektura od baroka po modernu — meze a možnosti periodizace -- 147-151 -- Wanda Musialik -- Problém periodyzacji historii religii (kościolów) na Sla sku ( XIX i XX w.) -- Marie Gawrecká Slezsko mezi světovými válkami — pokus o srovnávací periodizaci -- Lech Krzyžanowski Zmiany organizacji wymiaru sprawiedliwości w XX wieku jako kryterium dla periodyzacji dziejów Górnego Slapská i Polski -- Krzysztof Nowak W kwestii
periodyzacji dziejów Polaków na Zaolziu w okresie miedzywojennym 1920-1938/9 -- Mečislav Borák K problémům periodizace dějin Slezska v letech 1938-1945 -- Dušan Janák Periodizace slezských dějin po roce 1945 -- Zdeněk Jirásek -- Periodizace z pohledu ekonomického vývoje Slezska po roce 1945 -- Ryszard Kacmarek Dylematy periodyzacji historii najnowszej Slapská z perspektywy polskiej -- historiografii -- Maciej Fic -- Periodyzacja najnowszych dziejów Górnego Slapská z perspektywy jednostki na przykladzie žycia i dzialalnošci Wilhelma Szewczyka -- Karel Boženek Periodizace hudebních dějin Slezska -- Jiří Urbanec Slezská literatura nebo literatura ve Slezsku? -- Antoni Barciak -- Kilka uwag na témat periodyzacji, zwlaszcza periodyzacji dziejów Slapská -- Závěr -- Seznam účastníků pracovního zasedání autorů příspěvků ve sborníku
(OCoLC)320206786
cnb001831597

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC