Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Barrister & Principal, 2012
136 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-87474-55-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 125-130 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000236924
OBSAH // ÚVOD 7 // 2. PODPORA ZDRAVÍ A PREVENTIVNÍ PROGRAMY // SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE 13 // 2.1. Vznik a vývoj výživových návyků a důsledky nesprávné výživy 13 // 2.2. Prevence neinfekčních onemocnění 15 // 2.3. Definice a typologie preventivních programů 17 // 2.4. Ideová východiska preventivních programů na podporu zdraví 18 // 2.5. Preventivní programy Světové zdravotnické organizace // na podporu zdraví, správné výživy a aktivního životního stylu 19 // 2.5.1. Health Promoting School (HPS) 20 // 2.5.2. Focusing Resources on Effective School Health (FRESH) 21 // 2.5.3. Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) 22 // 2.5.4. Nutrition-Friendly Schools Initiative (NFSI) 23 // 2.5.4.1. Cíle a úkoly NFSI 24 // 2.5.4.2. Základní kritéria NFSI 25 // 2.5.4.3. Implementace a získání akreditace NFSI 27 // 2.6. Situace v České republice, preventivní programy // a podmínky implementace NFSI 28 // 3. ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 33 // 3.1. Metodika 33 // 3.1.1. Výběr respondentů 33 // 3.1.2. Sběr dat a příprava pro analýzu 34 // 3.1.3. Vyhodnocení a interpretace 35 // 3.2. Charakteristika šesti zkoumaných škol 36 // 3.2.1. Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova // 36 // 37 // 3.2.2. Základní škola Dambořice // 3.2.3. Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 37 // 3.2.4. Základní škola a mateřská škola Blansko 38
// 3.2.5. Základní škola a mateřská škola Těšany 39 // 3.2.6. Základní škola Brno, Vedlejší 40 // 3.3. Zapojení škol do preventivních programů 41 // 3.3.1. Preventivní programy na školách 43 // 3.3.2. Interpretace 46 // 3.4. Oblast deklarované a psané školní politiky 48 // 3.4.1. Strategie škol v oblasti podpory zdraví, správné výživy // a aktivního životního stylu 48 // 3.4.2. Interpretace 52 // 3.5. Oblast kontaktů a spolupráce s veřejností 53 // 3.5.1. Analýza komunitních prvků podle kritérií NFSI 54 // 3.5.1.1. Spolupráce s rodiči 54 // 3.5.1.2. Spolupráce se širším okolím 56 // 3.5.1.3. Aktivity na podporu zdraví 57 // 3.5.1.4. Další vzdělávání zaměstnanců školy 59 // 3.5.2. Interpretace 60 // 3.6: Oblast obsahu školního kurikula ve smyslu podpory // správné výživy a zdravého životního stylu 62 // 3.6.1. Vzdělávací programy v ČR a výchova ke zdraví 65 // 3.6.2. Podpora zdraví ve školních vzdělávacích programech // s ohledem na požadavky RVP a preventivních programů 69 // 3.6.2.1. Nutriční vzdělávání 71 // 3.6.2.2. Podpora fyzických aktivit 73 // 3.6.2.3. Výuka ke zdravému životnímu stylu 75 // 3.6.3. Interpretace 75 // 3.7. Oblast tvorby školního prostředí podporujícího zdravý vývoj dětí 79 // 3.7.1. Školní stravování a pitný režim 80 // 3.7.2. Sociální zařízení a hygienické návyky 85 // 3.7.3. Reklama, marketing
a podpora správné výživy 85 // 3.7.4. Vybavení pro sport a aktivní využití volného času 89 // 3.7.5. Tvorba bezpečného a přátelského prostředí, prevence šikany // a násilí a výchova vlastním příkladem 92 // 3.7.6. Interpretace 93 // 3.8. Oblast podpůrných zdravotních služeb na školách 95 // 3.8.1. Zajištění podpůrných zdravotních služeb na základě // sledování růstu a vývoje dětí 96 // 3.8.2. Možnosti spolupráce školy se zdravotnickými odborníky 98 // 3.8.3. Interpretace 99 // 4. ŠKOLA ZDRAVÉ VÝŽIVY 101 // 4.1. Zkušební zavedení preventivního intervenčního // programu Škola zdravé výživy (NFSI) 101 // 4.1.1. Metodika implementace 101 // 4.1.2. Průběh implementace 104 // 4.1.3. Vyhodnocení implementace podle jednotlivých fází 110 // 4.2. Výsledky implementace programu 113 // 5. ZÁVĚR 117 // PRAMENY A LITERATURA 125 // SEZNAM TABULEK, SCHÉMAT A GRAFŮ 131 // SEZNAM ZKRATEK 132 // SUMMARY // 133
cnb002360461

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC