Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:39x 
BK
V Ostravě : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011
134 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-991-9 (brož.)
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 123-134, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000237107
OBSAH // ÚVOD ...5 // 1 Jazyková a komunikativní kompetence ...8 // 1.1 Terminologické vymezení ...8 // 1.2 Komunikace v procesu socializace člověka ...9 // 1.3 Profesní kompetence pedagogů ...11 // 1.4 Podmínky osvojování jazykové kompetence ...13 // 1.5 Nástin ontogeneze řeči ...16 // Shrnutí kapitoly ...18 // 2 Jazyková kompetence v kontextu podmínek rozvoje řeči ...19 // 2.1 Jazyková kompetence a myšlení ...19 // 2.2 Jazyková kompetence a motorika ...21 // 2.3 Jazyková kompetence a sluchová percepce ...22 // 2.4 Jazyková kompetence a zraková percepce ...23 // 2.5 Jazyková kompetence a sociální prostředí ...24 // 2.6 Proces osvojování jazykové kompetence ...25 // 2.7 Auditívni diferenciace řeči jako predikce jazykové kompetence ...27 // Shrnutí kapitoly ...29 // 3 Specifika osvojování jazykové a komunikativní kompetence // u dětí s mentálním postižením ...32 // 3.1 Příčiny narušeného vývoje řeči u dětí s mentálním postižením ...32 // 3.2 Osvojování jazykové a komunikativní kompetence u dětí s mentální retardací.33 // 3.3 Vliv stupně mentální retardace na rozvoj řeči ...38 // Shrnutí kapitoly ...41 // 4 Rozvoj řeči u dětí s lehkou mentální retardací ...42 // 4.1 Specifické projevy v rozvoji lexikálně sémantické jazykové roviny ...42 // 4.2 Specifické projevy v rozvoji morfologicko - syntaktické jazykové roviny ...46 // 4.3 Specifické projevy v rozvoji foneticko - fenologické jazykové roviny ...49 //
4.4 Specifické projevy v rozvoji pragmatické jazykové roviny ...52 // 4.5 Symptomatické poruchy řeči u dětí s mentálním postižením ...56 // Shrnutí kapitoly ...57 // 5 Stimulace jazykové a komunikativní kompetence ...58 // 5.1 Raná stimulace psychomotorického vývoje u dětí s mentálním postižením ...58 // 5.2 Dítě s mentálním postižením v předškolním vzdělávání ...61 // 5.3 Žák s mentálním postižením v povinném vzdělávání ...64 // Shrnutí kapitoly ...72 // 6 Aspekty výchovy řeči v základní škole // 6.1 Komunikační kompetence žáka na počátku školní docházky z diagnostického hlediska ...7 // 6.2 Dílčí způsobilosti komunikativní kompetence žáků // na počátku povinné školní docházky ...’ // Shrnutí kapitoly // 7 Prostředky výchovy řeči u žáků s lehkou mentální retardací // 7.1 Druhy učení aplikované ve výchově řeči // 7.2 Principy výchovy řeči // 7.3 Metody výchovy řeči // Shrnutí kapitoly // 8 Analýza vybraných oblastí auditívni diferenciace řeči u žáků v základních škol!ách ...9 // 8.1 Význam auditívni diferenciace řeči v osvojování jazykové // a komunikativní kompetence ...9 // 8.2 Průběh empirického šetření úrovně // fonematické diferenciace u žáků základních škol ...9 // 8.3 Souhrnné vyhodnocení a diskuze o výsledcích empirického šetření ...10 // 8.4 Podpora rozvoje fonematické diferenciace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ...11 // Shrnutí kapitoly // Závěr // Resumé // Seznamy // Literatura // Školské legislativní zdroje
cnb002277982

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC