Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:42x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2012
399 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0076-5 (váz.)
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 367-383, bibliografické odkazy a rejstříky
000237217
Obsah // Předmluva... H // Předmluva k vydání v nakladatelství Pelican z roku 1975 ... 15 // Poděkování... 16 // CASTI .. // Jistota, úzkost a duševní tíseň... 19 // 1. Prototypy lidského zármutku ... 20 // Reakce malých dčtí na odloučení od matky... 20 // Podmínky vedoucí ? silným reakcím ... 23 // Podmínky zmírňující intenzitu reakcí... 31 // Přítomnost či nepřítomnost mateřské postavy: klíčová proměnná ... 36 // 2. Místo odloučení a ztráty v psychopatologii ... 39 // Problém a úhel pohledu... 39 // Separační úzkost a další formy úzkosti...43 // Výzva pro teorii...44 // 3. Chování s matkou a bez matky: lidé ...46 // Naturalistická pozorování... 46 // Výzkumné studie ... 51 // Ontogeneze reakcí na odloučení ... 62 // 4. Chování s matkou a bez matky: subhumánní primáti... 67 // Naturalistická pozorování... 67 // Rané experimentální výzkumy... 70 // Další výzkumy Hindeho a Spencerové-Boothové... 77 // CASTI! // Etologický přístup ? lidskému strachu... 83 // 5. Základní postuláty v teoriích úzkosti a strachu ... 84 // Úzkost spojená se strachem... 84 // Modely motivace a jejich dopad na teorii... 85 // Záhadná fobie nebo přirozený strach... 89 // 5 // ODLOUČENI // 6. Formy chování prozrazujícího strach ... 93 // Empirický přistup... 93 // Ústupové chování a vazebné chování ... 95 // Pocit strachu a jeho varianty: pocit znepokojení a pocit úzkosti... 97 // 7. Situace,
které vyvolávají strach u lidí ... 101 // Obtížná oblast výzkumu... 101 // Situace vyvolávající strach: první rok... 104 // Situace vyvolávající strach: druhý rok a dále ... 109 // Komplexní situace... 120 // Chování spojené se strachem a vznik citové vazby... 121 // 8. Situace, které vyvolávají strach u zvířat ... 125 // Přirozené signály potenciálního nebezpečí ... 125 // Chování spojené se strachem ? subhumánních primátů... 128 // Komplexní situace... 134 // Strach, útok a zkoumání okolí... 136 // 9. Přirozené signály pro nebezpečí a bezpečí... 138 // Raději si dát pozor, než později litovat... 138 // Potenciální nebezpečí osamocenosti... 142 // Potenciální bezpečí ? známých společníků a ve známém prostředí... 145 // Udržování stabilního vztahu se známým prostředím: forma homeostázy ... 147 // 10. mrozené signály, kulturní signály a odhadování nebezpečí ... 150 // Tři druhy signálů... 150 // Skutečné nebezpečí: obtíže při jeho odhadováni... 152 // „Imaginárnľ’ nebezpečí... 154 // Kulturní signály naučené od druhých lidí... 157 // Pokračující úloha přirozených signálů... 159 // Chování při katastrofě... 163 // 11. Racionalizace, chybné přisuzování a projekce ... 166 // Obtíže při rozpoznávání situaci, které vyvolávají strach... 166 // Chybné přisuzování a úloha projekce... 168 // Schreberův případ: přezkoumání ... 171 // 12. Strach
z odloučení... 174 // Hypotézy o jeho vzniku ... 174 // Potřeba dvojí terminologie... 177 // 6 // OBSAH // Část in // Individuální rozdíly v náchylnosti ke strachu: úzkostná vazba... 179 // 13. Některé proměnné zodpovědné za individuální rozdíly ... 180 // Konštituční proměnné... 180 // Prožitky a procesy, které snižují náchylnost ke strachu... 184 // Prožitky a procesy, které zvyšují náchylnost ke strachu... 188 // 14. Náchylnost ke strachu a dostupnost vazebných postav ... 192 // Předvídání dostupnosti vazebné postavy... 192 // Pracovní modely vazebných postav a vlastního já... 194 // Úloha zkušenosti při budování pracovních modelů ... 197 // Poznámka o používáni pojmů „ zralý “ a „ nezralý “... 199 // 15. Úzkostná vazba a nčkterc faktory, které ji posilují...200 // „Nadměrná závislost“ neboli úzkostná vazba ...200 // Úzkostná vazba dětí vychovávaných bez trvalé mateřské postavy...203 // Úzkostná vazba po období odloučení nebo denní náhradní péče...207 // Úzkostná vazba následné po hrozbách opuštěním nebo sebevraždou ...214 // 16. „Nadměrná závislost“ a teorie rozmazlování ...223 // Některé protikladné teorie ...223 // Výzkumy „nadměrné závislosti“ a jejích předchůdců ...225 // 17. Hněv, úzkost a citová vazba...230 // Hněv: reakce na odloučení ...230 // Hněv: funkční a nefunkční ...231 // Hněv, ambivalence a úzkost...237 // 18. Úzkostná
vazba a „fóbie“ v dětství ...241 // Fobie, pseudofobie a úzkostný stav...241 // „Školni fobie“ neboli odmítání školy...243 // D\’a klasické případy dětské fobie: přehodnocení...262 // Fobie ze zvířat v dětství...266 // 19. Úzkostná vazba a „agorafobie“ ...269 // Symptomatologie a teorie „agorafobie"...269 // Patogenní vzorce rodinných interakcí...275 // „Agorafobie“, ztráta blízké osoby a deprese...283 // Poznámka o reakci na léčbu...284 // 20. Opomenuti, zamlčení a překroucení rodinného kontextu ...287 // 21. Jistá citová vazba a posilování samostatnosti...294 // Vývoj osobnosti a rodinná zkušenost ...294 // Výzkumy dospívajících a mladých dospělých...299 // 7 // ODLOUČENI // Výzkumy malých dětí...318 // Samostatnost a spoléhání na druhé...325 // 22. Cesty pro růst osobnosti...329 // Podstata individuální variability: alternativní modely...329 // Vývojové cesty a homeorhéza ...331 // Cesta jednoho člověka: některé faktory...334 // Přílohy ...337 // 23. Separační úzkost: přehled literatury...338 // Názory hlavních autorů ___ 340 // 24. Psychoanalýza a evoluční teorie...358 // 25. Terminologické problémy ...362 // Literatura ...367 // Jmenný rejstřík ...385 // Věcný rejstřík...390 // 8
(OCoLC)791309441
cnb002258036

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC