Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : OIKOYMENH, 2011
487 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-447-3 (váz.)
Knihovna raně křesťanské tradice ; 12
němčina, antická starověká řečtina
Přeloženo z řečtiny, část. z němčiny
Obsahuje bibliografii na s. 465-485 a bibliografické odkazy
Část. souběžný řecký text
000237240
OBSAH // DVOJÍ MOUDROST // Klement Alexandrijský a základy křesťanských věd...7 // I. Logika. Metaforika biblického příběhu // a povaha gnostické definice...9 // Zahrada křesťanské gnóze...H // Přikázání si zapiš nadvakrát...16 // Podsvětí řecké dialektiky...23 // Logika biblické alegoreze ...31 // Jazyk gnostické definice...42 // Energie Boží moudrosti ...50 // H. Fysika. Biblické desatero jako paradigma // „fysiologického“ výkladu...60 // Dvojí desky božského pneumatu...63 // Je jen jeden všemocný Bůh...71 // Cti svého otce a matku ...81 // Nezcizoložíš, nezabiješ...88 // Nepokradeš...94 // Nepožádáš...101 // III. Etika. Zlatý věk křesťanské gnóze...109 // Čas gnostických ctností...113 // Návrat božského pastýře...118 // Plášť moudrosti...124 // Scholé gnostického Edenu ...129 // Gnostická cesta do Nódu ...135 // Parametry křesťanské vědy: Měřítko pravdy a měřítko dobra...139 // IV. Závěr. Zákony Boží obce...147 // Klement Alexandrijský: Stromata VI // Výsadba gnostické zahrady...153 // Technika řeckého plagiátu ...161 // Jakým způsobem pojednává řecká věda o působení // božských sil ...205 // Co si Řekové vypůjčili u Egypťanů a Indů...217 // Křesťanská zbožnost podle Petrova Zvěstování...223 // Podsvětí řecké filosofie...229 // Dvojí moudrost...247 // Věda bez vášně...277 // Gnóze a odborné vědy...297 // Gnostický postup ? dokonalé ctnosti...327
// Hierarchie nebeských příbytků a úřady // pozemské církve...347 // Předpoklady gnostického pokroku ...365 // Základy gnostické hermeneutiky...381 // Gnostický výklad Desatera...399 // Nedokonalost řeckého poznání Boha...427 // Filosofie a gnóze ...451 // Bibliografie ...465 // Zkratky...486 // Ediční poznámka ...487

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC