Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Katalog
Praha : Pražský dům fotografie, 2006
275 s. : il. (převážně barev.) ; 21 x 26 cm

objednat
ISBN 80-903872-0-9 (brož.)
čeština
V tiráži podnázev: katalog k projektu Šestka
Nad názvem: Fakulta užitého umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Akademie výtvarných umění Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Akademie múzických umění v Praze, Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Slezská univerzita v Opavě
1500 výt.
Souběžný anglický text
000237399
4 // Úvod / Foreword (Eva M. Hodek) // 9 // Institut tvůrčí fotografie, // Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univerzity v Opavě / Institute of Creative Photography. // Faculty of Philosophy and Science. // Silesian University in Opava // 53 // Ateliér Nová média II. Fotografický a digitální obraz, Škola Veroniky Bromové, // Akademie výtvarných umění v Praze / The School of Veronika Bromová. // New Media II. Photographic and Digital Image, Academy of Fine Arts in Prague // 97 // Katedra Fotografie, Fakulta užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Department of Photography. // Faculty of Art and Design, // Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem 141 // Ateliér reklamní fotografie, // Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně / Department of Advertising Photography. // Faculty of Multimedia Communications, // Tomáš Bata University in Zlín // 185 // Ateliér fotografie, Katedra grafiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze / Photography Studio, Department of Graphics. Academy of Arts, Architecture and Design in Prague // 229 // Katedra fotografie, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze / Department of Still Photography, // Film and TV School // of the Academy of Performing Arts in Prague 273 // Jmenný rejstřík / Index of Names
(OCoLC)187296026
cnb001717485

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC