Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:25x 
BK
Příručka
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2011
375 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7367-930-9 (brož.)
němčina
Obsahuje bibliografii na s. 371-375 a bibliografické odkazy
000237438
I. ČÁST -- Základní informace -- 1 Vzdělávání -- 1.1 Školní vzdělávání -- 1.2 Podnikové vzdělávání -- 1.3 Další vzdělávání -- 2 Nezaměstnanost (Marco Siegrist) -- 2.1 Formy nezaměstnanosti -- 2.2 Účinky -- 3 Klíčové kompetence (Marco Siegrist) -- 3.1 Identifikace klíčových kompetencí -- 3.2 Možnosti a šance -- 3.3 Rámcové podmínky -- II. ČÁST -- Hlediska skupinového učení -- 1 Skupinové učení -- 1.1 Definice skupiny -- 1.2 Výhody skupinového učení -- 1.3 Hranice -- 2 Skupina jako sociální systém -- 2.1 Pravidla hry -- 2.2 Možnosti diagnózy -- 3 Vývojové fáze skupiny -- 3.1 Charakteristické znaky dynamiky -- 3.2 Možnosti podpory -- 4 Úkoly vedoucího kurzu -- 4.1 Administrativa organizace -- 4.2 Přístup k jednotlivci -- 4.3 Interakce se skupinou -- 4.4 Tematicky zaměřené požadavky -- III. ČÁST -- Metodicko-didaktické podněty -- 1 Učení přizpůsobené činnosti mozku -- 1.1 Učení jako proces -- 1.2 Přijímání informací a jejich uchování v paměti -- 2 Cíle učení -- 2.1 Orientace na cílové skupiny -- 2.2 Operacionalizace -- 3 Didaktický model -- 3.1 Teoretické základy -- 3.2 Použití v praxi -- 4 Metodiky a metody -- 4.1 Přehled -- 4.2 Informativní metodika -- 4.2.1 Kviz -- 4.2.2 Audiovizuální přednáška -- 4.2.3 Info-puzzle -- 4.2.4 Analýza pomocí médií -- 4.2.5 Mind-mapping -- 4.3 Narativní metodika -- 4.3.1 Práce v malých skupinách -- 4.3.2 Dotazování expertů -- 4.3.3
Interview -- 4.3.4 Řetězová reakce -- 4.3.5 Případová analýza -- 4.4 Operativní metodika -- 4.4.1 Hra se jmény -- 4.4.2 Blesk -- 4.4.3 Hra na čtyři rohy -- 4.4.4 Interaktivní hra -- 4.4.5 Micro-teaching -- 4.5 Integrativní metodika -- 4.5.1 Interval -- 4.5.2 Optimální aktivace -- 4.5.3 Dárky -- 4.5.4 Učební „kolečko" -- 4.5.5 Projekty -- 4.6 Intuitivní metodika -- 4.6.1 Impulz -- 4.6.2 Metoda ABC -- 4.6.3 Hudba -- 4.6.4 Meditace -- 4.6.5 Imaginární cesta -- 5 Moderační metoda -- 5.1 Učební doprovod -- 5.2 Nejdůležitější charakteristiky -- 5.2.1 Moderace pomocí nástěnky -- 5.2.2 Typický průběh moderace pomocí nástěnky -- 5.2.3 Funkce moderátorky nebo moderátora -- 5.3 Použití moderační metody -- 5.3.1 Praktické příklady -- 5.3.2 Moderovaná technika rozhovoru -- 5.4 Hranice moderování -- 6 Evaluační metody -- 6.1 Neverbální techniky -- 6.1.1 Imaginární škála -- 6.1.2 Sociogram z bot -- 6.1.3 Hledám své místo -- 6.2 Písemné a verbální techniky -- 6.2.1 Graffiti -- 6.2.2 Test upřímnosti -- 6.2.3 Kritika semináře -- 6.2.4 Vytvořit symboly -- 6.3 Individuální metody -- 6.3.1 Učební síť -- 6.3.2 Hodnocení učení -- 6.3.3 Moje klíčové kompetence -- 6.4 Formulář pro hodnocení -- 6.4.1 Standardizované dotazníky -- 6.4.2 Nestandardizované dotazníky -- 6.4.3 Polostandardizované dotazníky -- IV. ČÁST -- Podklady pro kurz -- 1 Tvorba podkladů -- 1.1 Teoretické základy -- 1.2 Praktické používání
-- 2 Klíčové kompetence -- 2.1 Struktura klíčových kompetencí -- 2.2 Učební „kolečko" ke klíčovým kompetencím -- 2.2.1 Stanoviště 1 -- 2.2.2 Stanoviště 2 -- 2.2.3 Stanoviště 3 -- 2.2.4 Stanoviště 4 -- 2.3 Riziko -- 3 Schopnost komunikovat a kooperovat -- 3.1 Zásady komunikace -- 3.1.1 Deset zlatých pravidel úspěšného vedení rozhovoru -- 3.2 Prostředky lidské komunikace -- 3.2.1 Verbální komunikace -- 3.2.2 Neverbální komunikace -- 3.2.3 Komunikační bariéry -- 3.3 Cvičení schopnosti komunikovat -- 3.3.1 Aktivní naslouchání -- 3.3.2 Emocionalita v rozhovoru -- 3.3.3 Souhlasíš s tím? -- 3.3.4 Obraz -- 3.3.5 Telepatie -- 3.3.6 Dokončování vět -- 3.3.7 Neverbální volání -- 3.3.8 Zábavné hádání povolání -- 3.3.9 Kdo je to? -- 3.3.10 Optimální odstup -- 3.3.11 Zrcadlo -- 3.3.12 Řeč těla -- 3.3.13 Ať žije němý film -- 3.3.14 Kdo je mafián? -- 3.3.15 Dotyková pošta -- 3.3.16 Techniky proti mlze 1 -- 3.3.17 Techniky proti mlze 2 -- 3.3.18 Techniky proti mlze 3 -- 3.3.19 Slepé uličky -- 3.3.20 Kolo pocitů -- 3.4 Zásady kooperace -- 3.4.1 Deset zlatých pravidel úspěšné kooperace -- 3.5 Formy kooperace -- 3.5.1 Úspěšně kooperovat -- 3.6 Cvičení kooperativity -- 3.6.1 Spojme své síly! -- 3.6.2 Sestavujeme tým -- 3.6.3 Rozvazujeme uzel -- 3.6.4 Symbol naší skupiny -- 3.6.5 Uprostřed -- 3.6.6 Chobotnice -- 3.6.7 Noha v kruhu -- 3.6.8 Kreativní dialog -- 3.6.9 Důvěřoval jsem -- 3.6.10 Společně
to zvládneme -- 3.6.11 Rozděl plod na poloviny -- 3.6.12 Jízda na kánoi -- 3.6.13 Kam pojedeme? -- 3.6.14 Parkoviště -- 3.6.15 Dobrodružství v Antarktidě -- 3.6.16 Pouze 8 hodin -- 3.6.17 Dopravní zácpa -- 3.6.18 Kdo postaví nejvyšší? -- 3.6.19 Konečně jsme svým vlastním šéfem -- 3.6.20 Umíme to sami -- 4 Řešení problémů a kreativita -- 4.1 Zásady kreativity a schopnost řešit problémy -- 4.2 Faktory řešení problémů -- 4.2.1 Řešení problému jako cirkulační proces (Marco Siegrist) -- 4.2.2 Metody podporující řešení problémů -- 4.2.3 Brzdicí mechanismy (Marco Siegrist) -- 4.3 Kreativní myšlení (Marco Siegrist) -- 4.3.1 Kreativní techniky (Marco Siegrist) -- 4.4 Kreativní metody řešení problémů -- 4.4.1 Brainstorming (Marco Siegrist) -- 4.4.2 Brainpool (Marco Siegrist) -- 4.4.3 Nová formulace (Marco Siegrist) -- 4.4.4 Analogie (Marco Siegrist) -- 4.4.5 Morfologická schránka -- 4.5 Cvičení ke schopnosti řešit problémy a ke kreativitě -- 4.5.1 Starý moudrý muž -- 4.5.2 Malování obrazů -- 4.5.3 Strukturní strom -- 4.5.4 Poklad -- 4.5.5 Rozřezaný čtverec (Marco Siegrist) -- 4.5.6 Brzdicí mechanismy -- 4.5.7 Pracovní místo -- 4.5.8 Hra -- 4.5.9 Stavba mostu (Marco Siegrist) -- 4.5.10 Hrad (Marco Siegrist) -- 4.5.11 Möbiusova páska (Marco Siegrist) -- 4.5.12 Zcizené koláže (Marco Siegrist) -- 4.5.13 Obrazy jako materiál na obrazy (Marco Siegrist) -- 4.5.14 Kreslení masek -- 4.5.15 Monochromní koláž
-- 4.5.16 Cítit se jako strom -- 4.5.17 Pohlednice (Marco Siegrist) -- 4.5.18 Malovací stroj -- 5 Samostatnost a výkonnost -- 5.1 Zásady samostatnosti a výkonnosti -- 5.1.1 Úloha vedoucího (Marco Siegrist) -- 5.1.2 Faktory podporující samostatné učení -- 5.2 Řešení konfliktů -- 5.2.1 Faktory řešení konfliktů -- 5.2.2 Deset zlatých pravidel úspěšného řešení konfliktů -- 5.2.3 Vedoucí kurzu jako manažer konfliktů -- 5.3 Cvičení samostatnosti a výkonnosti -- 5.3.1 Workshop „Klíčová kompetence samostatnost" -- 5.3.2 Tvůrčí vyjádření jména -- 5.3.3 Kreativní představování -- 5.3.4 Moje orientace -- 5.3.5 Moje vlastní hodnota -- 5.3.6 Časový management 1 -- 5.3.7 Časový management 2 -- 5.3.8 Druhy konfliktů -- 5.3.9 Hraní rolí k transakční analýze (TA) -- 5.3.10 Egogram -- 5.3.11 Svět mých pocitů -- 5.3.12 Co potřebuji? -- 5.3.13 Moje zábrany -- 5.3.14 Má energie -- 5.3.15 Postoj k výkonu -- 5.3.16 Optimální výkon -- 5.3.17 Dražba -- 5.3.18 Výkonnostní strom -- 5.3.19 Dílna budoucnosti -- 5.3.20 Hračkářská dílna -- 6 Schopnost přijmout odpovědnost -- 6.1 Zásady odpovědnosti -- 6.2 Znaky vlastní odpovědnosti (Marco Siegrist) 6.2.1 Odpovědnost za role -- 6.3 Vlastní odpovědnost a motivace (Marco Siegrist) -- 6.4 Deset zlatých pravidel vlastní odpovědnosti -- 6.5 Cvičení k odpovědnosti -- 6.5.1 Burza vědomostí -- 6.5.2 Zeleninová polévka (Marco Siegrist) -- 6.5.3 Řešení problémů (Marco
Siegrist) -- 6.5.4 Cesta -- 6.5.5 Vzájemná pomoc (Marco Siegrist) -- 6.5.6 Vůle -- 6.5.7 Co je pro mě nejcennější -- 6.5.8 Pravidla -- 6.5.9 Životní cíle -- 6.5.10 Mé role -- 6.5.11 Dopis čtenáře (Marco Siegrist) -- 6.5.12 Protiklady -- 6.5.13 Robot a hlupáček -- 6.5.14 Na čem chci pracovat? -- 6.5.15 Plán akcí (Marco Siegrist) -- 6.5.16 Strom plný snů -- 6.5.17 Nové já -- 6.5.18 Cestování časem -- 6.5.19 Kdo mě ovlivňuje? -- 6.5.20 Věrnost -- 6.5.21 Možné způsoby chování -- 7 Schopnost přemýšlet a učit se -- 7.1 Lidský mozek -- 7.1.1 Struktura mozku -- 7.1.2 Elektrochemické procesy -- 7.1.3 Zdravá výživa podporující činnost mozku -- 7.2 Optimální učení -- 7.3 O učení a výuce -- 7.4 Cvičení schopnosti přemýšlet a učit se -- 7.4.1 Aktivní dýchání -- 7.4.2 Podpůrná gymnastika -- 7.4.3 Tajuplné hádanky -- 7.4.4 Tangram -- 7.4.5 Hádání cizích slov -- 7.4.6 Někdo to má, někdo ne -- 7.4.7 Moje teta z Afriky má ráda -- 7.4.8 Vytvořit si obrazy -- 7.4.9 Slovní řetěz -- 7.4.10 Balení kufru -- 7.4.11 Umístit pojmy -- 7.4.12 Můj přístup k učení -- 7.4.13 To bych se chtěl naučit -- 7.4.14 Vyprávění příběhů -- 7.4.15 Od A do Z -- 8 Schopnost zdůvodňovat a hodnotit -- 8.1 Zásady schopnosti zdůvodňovat a hodnotit -- 8.2 Charakteristické znaky výkonu -- 8.2.1 Motivace (Marco Siegrist) -- 8.3 Pravidla pro zdůvodňování a hodnocení -- 8.4 Hodnoty -- 8.5 Cvičení ke schopnosti zdůvodňovat
a hodnotit -- 8.5.1 Debata o hloupostech -- 8.5.2 Řeč spatra -- 8.5.3 Dům mládeže -- 8.5.4 Zeptej se, co -- 8.5.5 Moje schopnosti -- 8.5.6 Čerstvě zamilováni -- 8.5.7 Kreativní hodnocení -- 8.5.8 Moje hodnoty, tvoje hodnoty -- 8.5.9 Vyhodnocovací matice -- 8.5.10 Vypracovat vlastní kritéria hodnocení
(OCoLC)752794430
cnb002184339

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC