Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(10.7) Půjčeno:32x 
BK
Příručka
Vyd. 4.
Praha : Portál, 2010
251 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7367-728-2 (brož.)
Speciální pedagogika
angličtina
Obsahuje bibliografie na s. 249-251
000237446
KAPITOLA 1 -- Definice ADD/ADHD? -- Charakteristické projevy chování dětí -- s poruchou pozornosti bez hyperaktivity (ADD) -- Typické projevy chování dětí s poruchou pozornosti, -- jež je provázena hyperaktivitou (ADHD) -- Jak často se ADD/ADHD vyskytuje? -- Jaké jsou možné příčiny syndromu ADD/ADHD? -- KAPITOLA 2 -- Nejvýznamnější faktory v práci s dětmi s ADD/ADHD -- KAPITOLA 3 -- Seznam věcí, kterým je třeba se vyhnout -- KAPITOLA 4 -- Komplexní program péče o děti s ADD/ADHD -- KAPITOLA 5 -- Prevence problémového chování ve třídě -- Naučte žáky pravidlům (vytvořte si třídní řád) -- Pozitivní posilování -- Některé příklady pozitivního posilování (zpevňování) ve třídě -- Pobídky (incentivy) při vyučování -- Asertivní kázeň -- Jak se problémovému chování vyhnout -- Co mám dělat, když ? -- Ukázky smluv, které mají doplnit výše uvedenou tabulku pro sledování chování -- KAPITOLA 6 -- Prevence problémového chování během přechodů od jedné činnosti -- k jiné činnosti a v období, kdy výuka neprobíhá -- Jakými způsoby lze těmto dětem pomáhat? -- Další nápady k úvaze: -- KAPITOLA 7 -- Jak upoutat, zaměřit a udržet pozornost žáků -- Způsoby, jak upoutat pozornost žáků -- Jak zaměřit pozornost žáků -- Nápady, jak pomoci rozptýleným žákům -- Jak pozornost žáků a jejich aktivní zapojení do výuky udržet -- Metody pro společnou odpověď -- Jak žáky
zaměřit na plnění úkolu při samostatné práci v lavicích -- KAPITOLA 8 -- Metody výuky organizačních a studijních dovedností -- Zásadní dovednosti, které je nutné žáky s ADD/ADHD naučit -- Metody pro záznamy domácích úkolů -- a uspořádání pracovního prostoru a pomůcek -- Jak žákům pomoci s uspořádáním písemných úkolů -- Jak se vyhnout vizuálnímu zmatku -- Techniky řízení/organizace času -- Jak žákům pomáhat s uspořádáním myšlenek -- Zapojení rodičů -- KAPITOLA 9 -- Multisenzorická výuka -- Postupy zapojující sluchové vnímání -- Postupy zapojující zrakové a hmatové vnímání -- Postupy zapojující prostorové vnímání -- Postupy zapojující slovní vyjádření -- Postupy zaměřující se na pochopení pojmu násobení -- KAPITOLA 10 -- Metody výuky čtení, psaní a mluveného projevu -- Strategie připravující žáky na čtení -- Metody pro grafické znázornění/uspořádání informací -- a další metody pro porozumění textu -- Aktivity na rozvíjení tématu a knižní projekty -- Vyprávění příběhů -- Metody hlasitého čtení -- Vyzkoušejte následující postupy: -- Potíže, které mohou mít žáci s ADD/ADHD se čtením -- KAPITOLA 11 -- Metody výuky psaní a slohu -- Jak vyučovat pravopis slov -- Rukopis a ovládání pera -- Uspořádání psaného projevu -- Postup při psaném projevu -- Psaný projev -- Jak vyučovat interpunkci, psaní diakritických znamének a velkých
písmen Další užitečné postupy a pomůcky -- KAPITOLA 12 -- Metody výuky matematiky -- Výhody a význam praktických aktivit zaměřených -- na řešení problémů v situacích kooperativního učení -- Některá doporučení pro výuku matematiky -- Opatření a metody pro výuku početních operací -- Doporučená literatura pro výuku matematiky -- KAPITOLA 13 -- Metody pro udělování pokynů -- KAPITOLA 14 -- Výhody kooperativního učení pro žáky s ADD/ADHD -- Pět prvků kooperativního učení -- Uspořádání skupin a minimalizace problémů ve skupinové práci -- Způsoby dosažení vzájemné pozitivní závislosti ve skupině -- Výuka sociálních dovedností v situacích kooperativního učení -- Některé výsledky dosažitelné kooperativním učením -- Které kooperativní dovednosti je třeba žáky naučit -- Formuláře pro kooperativní vyučování -- KAPITOLA 15 -- Styly učení -- Definice, statistické údaje a prvky -- Statistické údaje k úvaze -- Jak se přizpůsobit různým stylům učení a vyhovět tak potřebám všech žáků -- Jak uspořádat prostředí -- Uplatnění různých typů inteligence ve třídě -- Požadavky na pohlaví, etnikum a výkon žáka -- Dotazník o stylech učení -- KAPITOLA 16 -- Postupy relaxace, řízené imaginace a vizualizace -- Legrace a smích -- Postup při dýchání -- Jóga a pomalá pohybová cvičení -- Meditace při chůzi -- Vizuální znázornění a řízená imaginace -- Další
postupy při vizualizaci a relaxaci -- KAPITOLA 17 -- Hudba pro přechodové fáze, uklidnění a vizualizaci -- Hudba pro zklidnění -- Netradiční hudba pro zklidnění -- Hudba pro přesuny -- Hudba pro přechodové fáze -- Rocková hudba -- KAPITOLA 18 -- Komunikace s rodiči a vzájemná podpora -- Jak rodičům může pomoci konzultační tým ve škole? -- KAPITOLA 19 -- Příběh jednoho rodiče aneb -- Co by si měl vyslechnout každý učitel -- Linda Haugheyová: Příběh jednoho rodiče -- KAPITOLA 20 -- Farmakoterapie a úloha školy -- Jaké jsou nejběžnější léky při ADD/ADHD? -- Jaké jsou nej důležitější problémy týkající se řízení farmakoterapie -- u dětí s ADD/ADHD, o kterých by učitelé měli vědět? -- Jaké jsou některé vedlejší účinky jmenovaných léků? -- Kdo je ve škole za podávání léků zodpovědný? Jak se podávání léků sleduje? -- Co se stane, jestliže lék zapomeneme podat? -- Ztrácí dítě s ADD/ADHD při užívání medikamentů -- svou vlastní vůli a sebekontrolu? -- KAPITOLA 21 -- Jak je to s mateřskými školami? -- Začátek školního roku -- Míra hlučnosti -- Jak strukturovat den ve škole -- Rozvrh hodin a důslednost -- Postupy pro řízení chování v mateřské škole -- KAPITOLA 22 -- Nároky na druhém stupni a na počátku studia na střední škole -- Témata a návrhy pro zlepšení výuky v sekundární škole -- KAPITOLA 23 -- Rozbory skutečných případů s plánem konkrétních
opatření -- Případová studie A: Štěpán žák s ADD s výraznou hyperaktivitou -- Rozbor případu B: Randy, žák s ADD bez hyperaktivity -- KAPITOLA 24 -- Jak může vedení školy napomáhat úspěšné práci učitelů i žáků -- Další způsoby pomoci -- KAPITOLA 25 -- Týmové vyučování a spolupráce učitelů -- Výhody týmového vyučování -- Žákovská „kolečka" -- Týmová práce z kázeňských důvodů -- KAPITOLA 26 -- Jak mohou žákům ve třídě prospět pomocníci a dobrovolníci -- Tvořivé způsoby, jak zajistit dodatečnou pomoc při vyučování Dodatečné zdroje pomoci -- KAPITOLA 27 -- Školní dokumentace a komunikace s lékařem -- a zdravotnickými zařízeními -- Dotazníky a hodnotící formuláře -- Dokumentace učitele -- Příklady průvodního dopisu lékaři/zdravotnímu středisku -- KAPITOLA 28 -- Posudky, hodnocení žáka -- a jeho zařazení do speciálního programu -- Vyzkoušeli jste už tato opatření a úpravy? -- Funkce týmu pro sledování žáka/konzultačního týmu -- Doporučení žáků do programu speciálního vzdělávání -- Získání komplexního školního hodnocení -- Jak u dítěte rozpoznat poruchu učení? -- Poruchy zpracovávání informací -- KAPITOLA 29 -- Některé speciální programy -- Projekt pro poruchy pozornosti (PARD) -- Klíčová škola -- Mentorský program (s účastí odborníka) -- Úloha rodičů -- KAPITOLA 30 -- Jak prosazovat zájmy dětí aneb Co nám ještě zbývá
-- Prohlášení o poslání programu -- Cíle programu -- Lidský faktor -- KAPITOLA 31 -- Nástin situace v České republice -- (Kapitolu připravila PaedDr. Anna Kuchařská) -- Vzdělávací instituce -- Legislativa -- Poradenství a další pomoc
(OCoLC)655147056
cnb002097933

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC