Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

nanda (@@20120925-13:42:56@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(17.4) Půjčeno:122x 
BK
Příručka
Vyd. 4., české
Praha : Grada, 2012
xiv, 366 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3908-3 (váz.)
angličtina, němčina
Přeloženo z anglické verze německého originálu
Obsahuje bibliografii na s. 350 a rejstřík
Určeno studentům medicíny, farmacie a biologických věd
000237487
VII // Obsah // Seznam zkratek. // Obecná farmakologie // Dějiny farmakologie... 2 // Dějiny farmakologie... ~ // Myšlenka ... 2 // Podnět ... 2 // O začátcích... 3 // Osamostatnění oboru...3 // Konsolidace - všeobecné uznání ...3 // Status quo... 3 // Původ léčiv ...4 // Droga a účinná látka...4 // Cíle izolace účinných látek...4 // Rostliny jako zdroj účinných léku...6 // Vývoj léčiv...8 // Vývoj léků...8 // Analogické látky a nadměrné množství názvů... 10 // Aplikace léčiv ... 12 // Perorální aplikační formy... 12 // Inhalační aplikace léčiva... 14 // Dermatologika... 16 // Dermatologika pro ochranu kůže---16 // Dermatologika jako vehikula ... 16 // Od podání léčiva ? jeho distribuci v organismu ... 18 // Cílová místa účinku v buňce...20 // Možná cílová místa působení farmak ... 20 // Distribuce v organismu ...22 // Vnější bariéry organismu...22 // Bariéry mezi krví a tkáněmi ...24 // 1 // Prostup membránami...26 // Transportéry léčiv...28 // Možné způsoby distribuce léčiva ...30 // Vazba léčiv na plazmatické proteiny-32 // Eliminace léčiv ... 34 // Játra jako eliminační orgán ...34 // Biotransformace léčiv...36 // Metabolismus léčiv působením enzymového systému cytochromu P450 38 // Enterohepatální cirkulace ...40 // Konjugační reakce...40 // Ledviny jako eliminační orgán ...42 // Presystémová eliminace...44 // Farmakokinetika ...46 // Koncentrace léčiva v
organismu v závislosti na čase - exponenciální // funkce...46 // Časový průběh koncentrace léčiva // v plazmě ...48 // Průběh koncentrací látky při pravidelném // opakovaném podávání...50 // Časový průběh koncentrace léčiva při // nepravidelném podávání ...50 // Kumulace: Dávka, interval mezi dávkami a cílené dosažení požadované // hladiny ...52 // Změny charakteru eliminace v průběhu podávání léčiva ...52 // Kvantitativní zákonitosti účinků léčiv . 54 // Vztah mezi dávkou a účinkem ...54 // Vztah mezi koncentrací a účinkem ... 56 Křivky vztahu mezi koncentrací a účinkem...56 // Vlil Obsah // Interakce léčiva s receptorem ...58 // Křivky vztahu mezi koncentrací // a vazbou ...58 // Typy vazeb ...60 // Kovalentní vazba...60 // Nekovalentní vazba...60 // Agon isté a antagon isté ...62 // Modely molekulárních mechanismů // působení agonistů a antagonistů...62 // Jiné formy antagonismu...62 // Enantioselektivita účinku léčiv...64 // Typy receptorů...66 // Mechanismus působení receptorů // spřažených s G-proteinem...68 // Časový průběh plazmatických koncentrací a účinek léčiva...70 // Speciální farmakologie // Léčiva ovlivňující sympatikus ...86 // Sympatický nervový systém...86 // Struktura sympatického nervového // systému...88 // Adrenergní synapse...88 // Subtypy adrenergních receptorů // a účinky katecholaminů...90 // Účinky na hladké svalstvo ...90 // Ovlivnění
srdce...90 // Metabolické účinky...92 // Desenzibilřzace receptorů ...92 // Vztahy mezi strukturou a účinkem // sympatomimetik...94 // Nepřímá sympatomimetika...96 // a-sympatomimetika a a-sympatolytika . 98 // a-sympatomimetika...98 // a-sympatolytika ...98 // ß-sympatolytika ... 100 // Léčiva ovlivňující parasympatikus ... 102 // Parasympatický nervový systém...102 // Cholinergní synapse...104 // Parasympatomimetika ...106 // Parasympatolytika...108 // Nežádoucí účinky léčiv...72 // Nežádoucí účinky léčiv, vedlejší účinky . 72 Příčiny nechtěných a nežádoucích // účinků...72 // Alergie na léčiva...74 // Kožní reakce...76 // Poškození plodu, resp. novorozence léčivem v průběhu těhotenství a kojení . 78 // Farmakogenetika ...80 // Farmakogenetika...80 // Účinky nezávislé na léčivu...82 // Placebo ...82 // 85 // Inhibice žlázové sekrece...108 // Relaxace hladkých svalů...108 // Zrychlení srdeční činnosti... 110 // Útlum některých oblastí // centrálního nervstva... 110 // Biogenní aminy ... 112 // Dopamin... 112 // Histamin... 114 // Serotonin ... 116 // Látky zvyšující účinky serotoninu .. 116 // Inhibitory účinku serotoninu...116 // Substance P...118 // Aminokyseliny...118 // Vazodilatancia ... 120 // Vazodilatancia - přehled ... 120 // Organické nitráty... 122 // Antagonisté kalcia (blokátory // kalciových kanálů)... 124 // Deriváty dihydropyridinu... 124 // Verapamil a jini kationticky
amfifilní antagonisté vápníku... 124 // Obsah IX // Inhibitory systému renin-angiotenzin -aldosteron ... // Inhibitory systému renin-angiotenzin--aldosteron... 12(’ // Léčiva působící na hladké svaly .. // Léčiva ovlivňující hladkou svalovinu orgánů... // Léčiva ovlivňující srdce ... // Léčiva ovlivňující srdce... // Srdeční glykozidy ... // Antiarytmika... // Léčiva ovlivňující cíleně sinoatriální // a atrioventrikulární uzel... // Nespecifické ovlivnění tvorby // a vedení vzruchu... // Elektrofyziologické účinky antiarytmik typu blokátorů Na’-kanálu... // 130 // 130 // 132 // 134 // 134 // 134 // 136 // Antianemika... 138 // Léčiva používaná ? léčení anémií...138 // Erytropoéza...138 // Vitamin B12 ... 138 // Kyselina listová ... 138 // Anémie z nedostatku železa ...140 // Antitrombotika ... 142 // Profylaxe a terapie trombóz ...142 // Vitamin ? a jeho antagonisté — ... 144 // Perorální antikoagulancia ... 144 // Možnosti interakcí // shydroxykumariny... 144 // Nová perorální antikoagulancia... 144 // Heparin... 146 // Hirudin a jeho deriváty ... 146 // Fibrinolytika... 148 // Inhibitory agregace trombocytú...150 // Presystémové účinky kyseliny // acetylsalicylové (ASA) ... 150 // Náhražky plazmy... 152 // Náhražky plazmy... 152 // Antihyperlipidemika ... 154 // Léčiva snižující koncentraci // lipidů v plazmě... 154 // Diuretika... 158 // Diuretika - přehled... 158 // Zpětná resorpce
NaCl v ledvinách--- 160 // Akvaporiny (AQP) ... 160 // Osmotická diuretika... 160 // Sul fonamidová diuretika ... 162 // Diuretika šetřící kalium ... 164 // Vazopresin (adiuretin, ADH) a jeho deriváty... 164 // Poruchy hospodaření vodou a elektrolyty ... 166 // Poruchy hospodaření vodou // a elektrolyt)’ ... 166 // Poruchy homeostázy Na* ... 166 // Poruchy homeostázy ? ’... 166 // Gastrointestinální trakt ...168 // Terapie žaludečních a dvanáctníkových // vředů... 168 // Terapie hyperacidity... 168 // Projímadla (laxancia) ...168 // Obstipancia ... 172 // Léčiva ovlivňující motorický systém . 174 // Léčiva ovlivňující motorické funkce ... 174 Centrální myorelaxancia a toxiny ... 174 // Periferní myorelaxancia... 176 // Depolarizující myorelaxancia... 176 // Nedepolarizující myorelaxancia---178 // Ovlivnění kontraktilního systému ..178 // Léčiva potlačující bolest... 180 // Vznik a dráha pocitu bolesti ... 180 // Eikosanoidy... 182 // Analgetika-antipyretika a nesteroidní // antiflogistika (NSA) ... 184 // Analgetika-antipyretika... 184 // x // Obsah // Nesteroidní antiflogistika (NSA)...184 // Inhibitory cyklooxygenázy (COX)___186 // Lokálni anestetika... 188 // Opioidy = opiáty... 194 // Speciální opioidy... 198 // Léčiva působící na CNS ...200 // Celková anestezie a celková anestetika . 200 // Inhalační celková anestetika ...202 // Injekční celková anestetika...204 // Benzodiazepiny...206 // Antagonista
benzodiazepinů...206 // Farmakokinetika benzodiazepinů...208 // Farmakoterapie depresí ...210 // Mánie ...214 // Farmakoterapie manických stavů ... 214 // Farmakoterapie schizofrenie...216 // Neuroleptika ...216 // Hormony...220 // Hormony hypotalamu a hypofýzy ... 220 Terapie podáváním hormonů štítné // žlázy...222 // Hypertyreóza a tyrcostatika // (antityreoidální látky)...224 // Terapie glukokortikoidy...226 // Substituční terapie ...226 // Farmakodynamická terapie // glukokortikoidy...226 // Androgeny, anabolika, antiandrogeny . 230 // Inhibitory...230 // Zrání vajíčka a ovulace, tvorba // estrogenů a gestagenů...232 // Přípravky s est rogeny...232 // Přípravky s gestageny ...232 // Perorální kontraceptiva ...234 // Antiestrogeny a antigestageny...236 // Inhibitory aromatázy ...238 // Diabetes mellitus...240 // Inzulínové přípravky ...240 // Různé aplikační formy...240 // Různé sekvence aminokyselin...240 // Dlouhodobé účinné inzulínové // analogy...240 // Léčení inzulindependentního diabetes // mellitus (diabetů typu I)...242 // Nežádoucí účinky inzulínu...242 // Terapie diabetů typu II...244 // Perorální antidiabetika...246 // Léčiva zabezpečující homeostázu // kalcia...248 // Antibakteriální látky ...250 // Farmaka proti bakteriálním infekcím . 250 // Inhibitory syntézy buněčné stěny...252 // Látky vytvářející póry v membráně ... 256 Inhibitory syntézy kyseliny // tetrahydrolistové
...256 // Inhibitory funkce DNA ...258 // Inhibitory proteosyntézy ...260 // Látky proti infekcím vyvolaným // mykobakteriemi...264 // Antituberkulózní látky...264 // Léčiva proti lepře ...264 // Antimykotika ...266 // Léčiva používaná při mykózách ...266 // Virostatika...268 // Farmakoterapie virových infekcí...268 // Léčiva používaná při léčbě infekce // HIV...272 // Inhibitory reverzní transkriptázy - // nukleosidové inhibitory...272 // Nenukleosidové inhibitory ...272 // Inhibitory HIV-proteázy...272 // Rezervní léčiva ...272 // Antiparazitární látky ...274 // Látky používané proti endoparazitům // a ektoparazitům...274 // Antimalarika ...276 // Terapie dalších tropických chorob ___278 // Obsah XI // Léčiva používaná proti maligním tumorům ... // Léčiva používaná proti maligním // tumorům... // Interference se signálními mechanismy // buněčné proliferace... // Speciální antineoplastické látky... // Mechanismy rezistence // na cytostatika... // Imunomodulátory ... // Inhibice imunitních reakcí... // Inhibitory kalcincurinu, sirolimus ... Inhibitory migrace leukocytu ... // Antidota . 294 // 280 Antidota ? léčení otrav . 294 // 280 Omamné a zneužívané látky . 298 // 284 Psychotomimelika, omamné jedy // 286 (psychedelika, halucinogeny) . 298 // Účinky nikotinu . 300 // 286 Lokalizace nikotinových receptorů ... . 300 // Účinky nikotinu . 300 // 288 Prostředky pro odvyknutí kouření
... . 300 // Následky kouření tabáku . 302 // 288 290 292 Alkoholismus . 304 // Terapie vybraných onemocnění___307 // Terapie vybraných onemocnění ...308 // Hypertenze...308 // Angina pectoris...310 // Angina pectoris, antianginóza...312 // Akutní koronární syndrom - infarkt // myokardu...314 // Chronická srdeční insuficience...316 // Septický sok...318 // Antiparkinsonika...320 // Antiepileptika ...322 // Migréna a její léčba...326 // Emeze a antiemetika...328 // Poruchy spánku a hypnotika...330 // Lokální farmakoterapie glaukomu---332 // Osteoporóza...334 // Dna a její léčba...336 // Obezita - následky a přístup ? léčbé .. 338 // Atopie a antialergické léčení ...340 // Bronchiálni astma...342 // Revmatická artritida ...344 // Chronická zánětlivá střevní onemocnění...346 // Literatura pro další studium ...349 // Rejstřík // 351
(OCoLC)796018052
cnb002348889

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC