Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:25x 
BK
Příručka
1. české vyd.
Praha : Grada, 2012
281 s. : il. (převážně barev.) ; 17 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4192-5 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
"Překlad 4. vydání"--Tit. s.
Obsahuje rejstřík
000237545
5 // Obsah // Předmluva ke 4. vydání... 9 // 1. Základy EKG ... 11 // 1.1 Převodní systém srdeční... 11 // 1.2 Popis jednotlivých úseků EKG ...12 // 1.3 EKG svody...13 // 1.4 Metodika měření...17 // 2. Normální EKG ... 18 // 2.1 Charakteristika normálního EKG...18 // 2.2 Stanovení elektrické osy srdeční...20 // 2.3 Postup při hodnocení EKG...25 // 2.4 Normální parametry EKG u dětí...32 // 3. Srdeční hypertrofie ... 33 // 3.1 Hypertrofie pravé síně...33 // 3.2 Hypertrofie levé síně...35 // 3.3 Hypertrofie pravé komory...36 // 3.4 Hypertrofie levé komory...40 // 4. Raménkové blokády ... 45 // 4.1 Obecný úvod...45 // 4.2 Levá přední hemiblokáda...50 // 4.3 Levá zadní hemiblokáda...52 // 4.4 Inkompletní blokáda levého raménka Tawarova...54 // 4.5 Kompletní blokáda levého raménka Tawarova ...55 // 4.6 Funkční blokáda levého raménka Tawarova...60 // 4.7 Inkompletní blokáda pravého raménka Tawarova...62 // 6 // Obsah // 4.8 Kompletní blokáda pravého raménka Tawarova ...67 // 4.9 Bifascikulární blokáda ...70 // 5. Atrioventrikulární převodní poruchy... 75 // 5.1 Obecný úvod...75 // 5.2 AV blokáda I. stupně ...76 // 5.3 AV blokáda II. stupně, Wenekebachův typ...80 // 5.4 AV blokáda II. stupně, Mobitzův typ...82 // 5.5 AV blokáda III. stupně...84 // 6. Ischemie myokardu ... 89 // 6.1 Ischemie při stenózách koronárních tepen...92 // 6.2 Infarkt myokardu s elevacemi ST úseku // (STEMI, Q infarkt)...98
// 6.3 Non-Q infarkt (non-STEMI) přední stěny...117 // 6.4 Zátěžové EKG - ergometrie ... 120 // 7. Bradyarytmie... 127 // 7.1 Náhradní rytmy... 127 // 7.2 AVjunkční rytmy... 130 // 7.3 Sinoatriální blokáda ... 134 // 7.4 Reflexní bradykardie ... 137 // 7.5 Fibrilace síní s pomalou komorovou odpovědí ... 145 // 7.6 Trvalá kardiostimulace při bradyarytmiích... 147 // 8. Tachyarytmie... 154 // 8.1 Obecný úvod... 154 // 8.2 Sinusová tachykardie... 155 // 8.3 Fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí... 158 // 8.4 Flutter síní ... 166 // 8.5 AV nodální reentry tachykardie...171 // 7 // 6.6 .Volfův-Parkinsonův-Whiteův (WPW) syndrom... 177 // L 7 Sinová tachykardie ... 189 // : : Bradykardicko-tachykardická forma // sick sinus syndromu (brady-tachy SSS)... 191 // L.9 Supraventrikulární (sinové) extrasystoly... 192 // 6 *0 Komorové extrasystoly... 194 // ? 11 Setrvalá komorová tachykardie... 201 // L 12 Fibrilace komor...210 // L ’3 Proarytmogenní efekt antiarytmik ... 214 // : Syndrom dlouhého QT intervalu // (long QT syndrome)... 222 // Zanětlivá onemocnění srdce, kardiomyopatie...225 // 9 1 Akutní perikarditida ... 225 // 9.2 Nízká voltáž ... 229 // 9 3 Dilatační kardiomyopatie ...234 // r - Hypertrofická kardiomyopatie... 235 // WEL Poruchy iontů, efekt léků ...241 // *0.1 Hypokalemie... 241 // *0.2 Hyperkalemie... 241 // *0.3 Hyperkalcemie ...242 // *0.4 Hypokalcemie... 242 // *0.5 EKG změny při terapii digoxinem ...243
// ’ľ.6 Beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu... 247 // 11. Rašení EKG křivky a artefakty...250 // ** * Záměna svodů, lokalizace elektrod...250 // ’ ’ .2 Další rušivé vlivy a artefakty...255 // 8 // Obsah // Dodatek...261 // D.1 Stručný přehled EKG... 261 // D.2 Léčba fibrilace komor... 272 // D.3 Lokalizace infarktu myokardu, stadia infarktu // myokardu ... 273 // D.4 Délka QT intervalu: závislost na srdeční frekvenci, // Bazettův vzorec... 274 // D.5 Normální parametry EKG ... 275 // D.6 Sokolowův index... 275 // D.7 Cabrerův kruh, určení sklonu elektrické osy srdeční ... 276 // Rejstřík ...277
cnb002361413

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC