Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
169 s. : il., formuláře ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3157-5 (brož.)
Management
Obsahuje bibliografii na s. 165-169
000237780
1 Základní vymezení CSR -- 1.1 Pojem CSR -- 1.2 Souvislosti vzniku CSR -- 1.3 Teorie CSR -- 1.4 Oblasti CSR -- 1.5 Přínosy CSR -- 2 Společenská odpovědnost v organizacích -- 2.1 Etika podnikání v CR -- 2.2 Aktéři v oblasti CSR -- 2.2.1 Soukromé firmy (korporace) -- 2.2.2 Investoři -- 2.2.3 Státy (veřejný sektor) -- 2.2.4 Organizace občanského sektoru -- 2.2.5 Ratingové agentury -- 2.2.6 Evropská unie -- 2.3 Aktivity organizací v oblasti CSR -- 2.3.1 Sponzorství a dárcovství -- 2.3.2 Nadace a podnikové nadační fondy -- 2.3.3 Sociální marketing -- 2.3.4 Reportování společenské odpovědnosti -- 2.3.5 Další formy podpory -- 2.4 Přístupy k CSR v různých organizacích -- 2.4.1 Přístup organizace k CSR podle její velikosti -- 2.4.2 Přístup organizace k CSR dle závislosti jejího zisku na dobré pověsti u zákazníků -- 2.4.3 Přístup organizace k CSR podle jejího vlastnictví -- 3 Zavádění CSR koncepce v organizacích -- 3.1 Motivace organizace ke společensky odpovědnému chování -- 3.1.1 CSR a ziskovost organizace -- 3.1.2 CSR a loajalita zákazníků -- 3.1.3 CSR a motivace zaměstnanců -- 3.1.4 CSR a image firmy -- 3.1.5 CSR a dostupnost kapitálu -- 3.2 Zavádění CSR v organizaci -- 3.3 Tvorba CSR koncepce v organizaci -- 3.3.1 Zjištění hlavních motivačních faktorů pro tvorbu CSR koncepce -- 3.3.2 Identifikace klíčových CSR vizí organizace -- 3.3.3 Zhodnocení současného stavu CSR v organizaci -- 3.3.4 Vnitřní
analýza sebehodnocení organizace -- 3.3.5 Analýza vnějšího okolí -- 3.3.6 Stakeholdeři -- 3.3.7 Stanovení hlavních CSR témat a cílů -- 3.3.8 Vytvoření akčního plánu CSR aktivit -- 3.3.9 Návrh způsobu monitorování výsledků realizovaných CSR aktivit -- 3.3.10 Reporty -- 3.4 Komunikace CSR -- 3.4.1 Důvody a výhody komunikace o společenské odpovědnosti -- 3.4.2 Cílové skupiny CSR aktivit -- 3.4.3 Obsah komunikace CSR aktivit -- 3.4.4 Forma komunikace CSR aktivit -- 4 Hodnocení CSR -- 4.1 Způsoby měření CSR -- 4.1.1 Exaktní metody hodnocení CSR -- 4.1.2 Indexové a benchmarkingové metody hodnocení CSR -- 5 Současná praxe a trendy v CSR -- 5.1 Současný stav konceptu CSR v ČR -- 5.2 Návrh pro vytvoření systémových podmínek k posílení CSR -- v ČR -- 5.2.1 Přijetí jednotné strategie CSR -- 5.2.2 Zdůvodnění potřebnosti nové strategie konceptu CSR -- 5.2.3 Koncept CSR v době recese -- 5.2.4 Propagace konceptu CSR jeho smyslu a efektů -- pro budoucí generace -- 5.2.5 Podpora konceptu CSR -- 5.2.6 Uznání a ocenění společensky odpovědných firem a jejich partnerů v oblasti CSR -- 5.2.7 Posilování transparentnosti a důvěryhodnosti o konceptu CSR -- 5.2.8 Přijetí normy pro oblast CSR -- 5.2.9 Spolupráce s ostatními státy v oblasti CSR -- Závěr -- Příloha A -- Výzkum v oblasti CSR v ČR -- Výzkumný problém a cíle výzkumu -- Použité metody výzkumu -- Kvalitativní výzkum -- Kvantitativní výzkum --
Hlavní závěry a výsledky výzkumu -- Příloha B -- Příklad uplatňování CSR ve firemní praxi skupina Czech Coal -- Identifikace klíčových stakeholderů a zjišťování jejich očekávání -- Stanovení cílů v jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje -- Naplňování cílů udržitelného rozvoje -- Poskytování pracovních míst a péče o zaměstnance -- Podpora zkvalitnění života obyvatel regionu -- Monitoring a reporting udržitelného rozvoje -- Nefinanční reporting -- Stakeholder engagement -- Sociologický výzkum názorů zaměstnanců -- Výzkum značky -- Program Monitoring faktorů udržitelného rozvoje -- Publikace a komunikace výsledků udržitelného rozvoje -- Přínosy reportu v marketingu (zákazníci) a u dalších skupin stakeholderů -- Literatura -- Internetové zdroje
(OCoLC)641506633
cnb002094549

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC