Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:5x 
SE
Seriál, periodikum
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2004-
sv. ; 30 cm
Externí odkaz    Online verze: https://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-archeologie/old/knihovna-edice-redakce/ 

2004-
Roč.1 (2004)-
1x za dva roky
Jednotlivé svazky mají ISBN
Jednotlivé svazky mají rozlišovací názvy
Český, anglický, německý, polský a slovenský text
Nad názvem: Ústav historie a muzeologie FPF Slezské univerzity v Opavě (2004, 2006); Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě (2008); Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (2018)
80-7248-2320-0 (1/2004 ; brož.) 80-7248-395-1 (2/2006 ; brož.) 978-80-7248-507-9 (3/2008 ; brož.) 978-80-7248-797-4 (4/2011 ; brož.) 978-80-7510-288-1 (5/2018 ; brož.)
000238007
SV. 2 (2006) XVIII. SYMPOSIUM O STARŠÍ DOBĚ BRONZOVÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU :   Stanislav Stuchlík: XVIII. Sympozium o starší dobì bronzové v českých zemích a na Slovensku ...5 // Marta Dočkalová: Kostry z hrobů nitranské skupiny ze Slatinic (okr. Olomouc) ...15 // Marek Gedl: Wczesna i starsza epoka brązu na wyżynie Glubczyckiej ...37 // Miroslava Gregerová - Martin Hložek - Klára Sabatová: Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc ...55 // Ondřej Chvojka - Jiří Michálek: Výzkum sídliště v Radčicích (okr. Strakonice). K současnému stavu poznání mohylové kultury střední doby bronzové v jižních Cechách ...65 // Vratislav Janák: Starší doba bronzová v Oderské bráně ...83 // Jerzy Kopacz - František Matějka - Jiřina Matějková - Antonín Přichystal - Petr Skrdla - Lubomír Šebela: Chipped stone industry of the Moravian Early Bronze Age - typological considerations ...95 // Ernst Lauermann: Zum Forschungsstand der Aunjetitzer Kultur im nördlichen Niederösterreich ...119 // Mária Novotná: K nálezovým okolnostiam bronzových depotov staršej doby bronzovej na Slovensku ...135 // Jaroslav Peška: Sídelní areál ze starší a střední doby bronzové v Olomouci-Slavoníně. Předběžná pozorování ...143 // Stanislav Stuchlík: Únětické hroby z Horních Věstonic ...165 // Miloš Vávra - Dražen Šťastný: Úvaha nad interpretacemi starších nálezových situací zVelimi ...179
SV. 3 (2008) :   Stanislav Stuchlík: Konference o pohřebním ritu muž a žena v pohřebním ritu // Miriam Nývltová Fišáková, Sandra Sázelová: Příspěvek paleontologie a etnologie k poznání pohřebního ritu lovce DVÍ6 // Eva Čermáková: Symbolika neolitických ženských pásů // Marta Dočkalová, Zdeněk Čižmář: Zvláštní pohřby v moravském pravěku // Radomír Tichý, Turek Jan, Dohnálková Iva, Dohnálková Hana, Thér Richard: Birituální pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v cihelně Tuněchody u Chrudimi. Předběžná zpráva o výzkumu pohřebiště I // Jiří Kala, Kateřina Konášová, Václav Smrčka: Pohřby ze zásobních jam na okraji únětického pohřebiště v Brně Tuřanech // Ivana Pleinerová: K otázce společných pohřbů muže a ženy v únětické kultuře // Etela Studeníková: Výpověď kalenderberských mohyl na Slovensku o vzťahu pohlaví // Eduard Krekovič: Víno, ženy a bronzové nádoby // Petr Limburský, Jakub Likovský, Klára Fleková, Petr Velemínský: Zachovalost antropologického materiálu jako nepřímý doklad rituálních praktik na pohřebišti stěhování národů ve Vlíněvsi, okr. Mělník // Naďa Profantová, P. Stránská: Muži a ženy na raně středověkých pohřebištích v Klecanech (podle poznatků archeologie a antropologie) // Drahomíra Frolíková-Kaliszová: Prsteny v hrobové výbavě kostrových pohřebišť od 9. do 13. stol. na Moravě a v Čechách // Renata Přichystalová: Ženy a muži pochovaní na južnom predhradí na Pohansku

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC