Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.4) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011
249 s. : il., mapy, faksimile ; 22 cm

ISBN 978-80-7368-996-4 (váz.)
Spis Ostravské univerzity v Ostravě ; č. 247/2011
200 výt.
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. slovenský text, anglické resumé
000238084
Obsah // 9 Retrospektivy // Martin Tomášek // 13 I. Teoretická východiska // 15 Alice Jedličková // Prostor fíkčntho nárativu: textová konstrukce, kulturní modely a mentální obrazy // 25 Richard Změllk // Ke třem konceptům městského prostoru: město Jako sít v po/eti O. Hadrově, hledáni ur-kódu města K V. N. Toporova a antropologie města J. Derdowské // 35 Petr Komenda // Text města v tartuské sémiotice (na pozadí religionistických výzkumů) // 46 René Bilik // K tematizácii mesta v slovenské/ literárnej kultúre (O jednom kultúrnom konstrukte) // 59 K. Historické representace města // 51 Jan Malura // Cesty k městskému prostoru v literatuře raného novověku // 74 Lucie Storchová // Systémové intertexty o spaaólnl reprezentace v českých vernakulárnich cestopisech raného novověku // 88 Lenka Řezníkové // Metafory města. Imaginace národnostní heterogenity v diskursu středoevropského města na přelomu 19. a 20. století // 101 Martin Tomášek // K obrazu velkoměsta v románech K. M. Čapka-Choda // 114 Jaroslaw Malicki // Vratislav - město cizl, avšak české // 127 III. Vytvářeni městského prostoru // 129 Erik Gilk // Model maloměsta v české fikci a ritualizoce života jeho obyvatel // 137 Jakub Češka // Zramantizovaný horor - Hrabalovy Harlekýnovy milióny (K literóml topografii města) // 154 Izabela Mroczek // Proměny městského prostoru v díle Jana Balabóna // 165 Jan Nemček // Prostor a vypravěč
(v novelách Nebe pod Berlínem a Brněnské metro) // 177 IV. Vizuálni a kulturní kontexty // 179 Daniela Rywiková // Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové mentality a zbožnosti // 194 Veronika Faktorové // Města v divočině. Střet přírody a civilizace ve vědeckém a uměleckém diskursu první poloviny 19. století // 203 Martin Strakoš // Stará versus nová města. Urbánní prostor jako reprezentace revolučních představ o uspořádání společnosti // 226 Joanna Derdowska // Od suvenýru k epistemologii - intuitivní způsoby prezentace městského prostoru na přikladu jedné psychogeografické hry // 231 Závěry a výhledy/Conclusions and Prospects // Jan Malura // 241 Spoluautoři // 243 Rejstřik jmenný // 251 Rejstřík měst
cnb002371821

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC