Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.3) Půjčeno:62x 
BK
2., upravené vyd.
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011
233 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-024-7 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 224-233 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000238086
Obsah // Úvod...9 // 1. Co je filosofie v dnešním světě?...16 // 1.1 Ztráta jako výraz naděje...16 // 1.2 Otázky a chaos...17 // 1.3 Co je filosofie?...18 // 1.4 Let čarodějnic...20 // 1.5 Iluze a tajemství...22 // 1.6 Pojmová osoba...24 // 1.7 Kdo je mé „já“...25 // 1.8 Také krajina vidí...28 // 1.9 Protrhávání slunečníku...30 // 1.10 Filosofie nejsou pouhá slova...31 // 2. Hledání anjelů...33 // 2.1 Jsme andělé?...33 // 2.2 Imago nulla...34 // 2.3 Filosofická a náboženská víra...37 // 2.4 Kdo je člověk?...39 // 2.5 Hledání člověka...40 // 2.5.1 Člověk jako bytí na cestě...41 // 2.5.2 Člověk mýtický v období starověku...43 // 2.5.3 Člověk jako animal rationale v období antiky...45 // 2.5.4 Člověk jako imago Dei v období středověku...46 // 2.5.5 Člověk jako ego cogitans v období novověku...49 // 2.5.6 Člověk jako vznešená bytost s nedostatky a zbloudilý běžec evoluce... 51 // 2.6 Novodobí démoni...54 // 2.6.1 Svoboda techniky a její možné zlo...55 // 2.7 Honička za větrem a dvojí naivita...59 // 3. Komeniánské variace...62 // 3.1 Bloudění...62 // 3.2 Zkroušená srdce...63 // 3.3 Nešťastná světa svoboda...64 // 3.4 Hledání...67 // 3.5 Fascinace člověka člověkem...69 // 3.6 Pojetí člověka podle J. A. Komenského...71 // 3.7 Niterně řízený člověk?...74 // 4. Hledání dítěte...76 // 4.1 Návrat k dítěti...76 // 4.2 Platónova jeskyně a pojetí dítěte...77 // 4.3 Pojetí
trojího pohybu Jana Patočky...78 // 5 // 4.4 Dítě jako ens amans - bytost milující...79 // 4.5 Emoce a vášně duše...80 // 4.6 Radost jako vzájemně prožívané sdílení...83 // 4.7 Láska a pojetí druhého...87 // 4.7.1 Mateřská a otcovská láska...90 // 4.7.2 Bytostně radostná láska...92 // 4.7.3 Logika dětského srdce...93 // 4.8 Dítě jako bytost opuštěná a zároveň bezmocně mocná...94 // 4.9 Chuť žít a její podoby...97 // 4.10 Dítě a věčný návrat...100 // 5. Tvář Medúzy...103 // 5.1 Naděje a bez - naděje...103 // 5.2 Pojetí úzkostí jako nicoty a čirá úzkost dítěte...106 // 5.3 Boží tvář a vzepjaté ruce do nicoty...108 // 5.4 Chvění před nebytím...1K // 5.5 Filosofie, smích a pláč duše a srdce...111 // 5.6 Dítě a resilience...114 // 5.7 Bylas u toho?...117 // 6. Člověk v zrcadle druhého...119 // 6.1 Tvář toho druhého...119 // 6.2 Nevyhnutelná existence...123 // 6.3 Hypostaze a Lévinasův svět světla...125 // 6.4 Minulost, budoucnost a přítomnost...127 // 6.5 Konkrétní filosofie Gabriela Marcela...128 // 6.6 Filosofův ztracený ráj...131 // 6.7 To, co vlastníme...132 // 6.8 Intersubjektivita a transsubjektivní přítomnost...133 // 7. Člověk a jeho místo...137 // 7.1 Poutníci světem a místem...137 // 7.2 Přírodní místo - ztracený svět?...140 // 7.3 Umělé místo...143 // 7.4 Místo a jeho význam...144 // 7.5 Místo a identita...145 // 7.6 Znovuobjevení místa...146 // 7.7 Básnicky
bydlí člověk na této zemi...148 // 8. Let čarodějnic z pohledu vědeckého poznání...150 // 8.1 Vzpomínka a věda...150 // 8.2 Filosofie a věda...151 // 8.3 Filosofie a metodologie...152 // 8.4 Fyzikální a přirozený svět Jana Patočky...154 // 8.5 H. Bergson a bergsonismus...155 // 8.6 Vzpomínky a Bergsonova teorie trvání...158 // 9. Dětství a vzpomínky...163 // 9.1 Dětství jako ráj v nás samých...163 // 9.2 Vnitřní záblesky vzpomínek...164 // 9.3 Dětství z pohledu historického vnímání...168 // 9.4 Dítě jako bytost budoucího smutku a vzpomínek...170 // 9.5 Patočkův fyzikální a přirozený svět a výchova...173 // 9.6 Well-being?...174 // 9.7 Láska jako iluze?...176 // 9.8 Život jako iluze?...177 // 10. Výchova člověka...180 // 10.1 Výchova jako péče a starost... 180 // 10.2 Výchova jako péče o nefeš... 183 // 10.3 Oči ducha...185 // 10.4 Úkoly filosofie výchovy...187 // 10.5 Problémy výchovy v současnosti...191 // 10.6 Víra v dobro a naděje jako cesta a cíl...192 // 10.7 Co člověka utváří - vzpomínky a smutek...194 // 10.8 Dobro a zlo jako neuchopitelná jednovaječná dvojčata...196 // 10.9 Možnosti potlačení zla...198 // 11. V zrcadle vzpomínek...201 // 11.1 Vzpomínka jako žitá přítomnost...201 // 11.2 Vzpomínky žen a mužů na rodiče a prarodiče...207 // 11.3 Ztracenost člověka...209 // 12. Závěr - Kdo je dítě v nás...213 // 12.1 Dítě v nás jako tajemství...213 // 12.2 Dítě v
nás jako propast propastí...214 // 12.3 Dítě jako poutník životem, jako bytost na cestě...215 // 12.4 Dětství a druzí lidé...218 // 12.5 Dítě, láska a samota...219 // 12.6 Dítě a krajina vzpomínek...220 // Summary...223 // Seznam použité literatury a zdrojů...224 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC