Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Paido, 2011
199 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-7315-213-0 (brož.)
Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 21
220 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 177-189, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000238104
OBSAH // ÚVODEM 7 // I. VIDEO V UČITELSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ: TEORETICKÁ VÝCHODISKA 11 // 1. Učitel jako reflektivní praktik 13 // 1.1 K povaze vyučování: učitelovo jednání jako předmět reflexe 13 // 1.2 Reflexe a reflektivní praxe 20 // 2. Podpora reflektivního praktika: rozvíjení reflektivních kompetencí 25 // 2.1 Teoretická východiska podpory 25 // 2.2 Druhy, zdroje a prostředky podpory 26 // 2.3 Video jako nástroj podporující rozvíjení reflektivních kompetencí 32 // II. VIDEO V UČITELSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ: // ZAHRANIČNÍ A DOMÁCÍ ZKUŠENOSTI 39 // 3. Video v učitelském vzdělávání - historické ohlédnutí 41 // 3.1 Video v učitelském vzdělávání včera a dnes 41 // 3.2 Základní způsoby využívání videa v učitelském vzdělávání 43 // 4. Video v učitelském vzdělávání: vybrané zahraniční zkušenosti 47 // 4.1 STeLLA: program dalšího vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů 47 // 4.2 LUV: učení se z videozáznamů výuky fyziky 54 // 4.3 Problem-Solving Cycle - program další vzdělávání učitelů matematiky 58 // 4.4 Videokluby - rozvíjení schopnosti všimnout si a profesního vidění 64 // 5. Video v učitelském vzdělávání: vybrané domácí zkušenosti 75 // 5.1 Využití videa v profesní přípravě učitelů: pardubické zkušenosti 76 // 5.2 Využití videa ve výuce didaktiky matematiky: pražské zkušenosti 85 // 5.3 Virtuální hospitace: zkušenosti z Výzkumného ústavu
pedagogického v Praze 94 // III. CPV VIDEO WEB: TVORBA ELEKTRONICKÉHO UČEBNÍHO PROSTŘEDÍ 103 // 6. CPV videoweb: funkce a postup tvorby 105 // 6.1 Východiska a funkce CPV videowebu 105 // 6.2 Postup tvorby CPV videowebu 106 // 7. CPV videoweb pro vzdělávání učitelů fyziky 109 // 7.1 Experimentování ve výuce 110 // 7.2 Řešení problémů 112 // 7.3 Aktivizace žáků, samostatná a skupinová práce 115 // 7.4 Aplikace znalostí a dovedností 116 // 7.5 Závěrem 120 // 5 // 8. CPV videoweb pro vzdělávání učitelů chemie 121 // 8.1 Úvod výuky 122 // 8.2 Cíl vyučovací hodiny 123 // 8.3 Didaktická hra 125 // 8.5 Pedagogická komunikace 127 // 8.5 Pokus 129 // 8.6 Závěrem 131 // 9. CPV videoweb pro vzdělávání učitelů přírodopisu 133 // 9.1. Zprostředkování nového učiva 134 // 9.2. Práce s materiálně-didaktickými prostředky 136 // 9.3. Opakování učiva a hodnocení žáků 137 // 9.4. Zkoušení žáků 139 // 9.5. Práce s chybou 140 // 9.6. Závěrem 141 // 10. CPV videoweb pro vzdělávání učitelů tělesné výchovy 143 // 10.1. Motorické učení 143 // 10.2. Motivace/motivování 147 // 10.3. Didaktické řídící styly učitele 149 // 10.4. Diagnostikování 151 // 10.5. Závěrem 152 // 11. CPV videoweb: modul výukové komunikace a interakce 153 // 11.1. Teoretická východiska 154 // 11.2. Postup vytváření Videowebu: Modul výukové komunikace a interakce 161 // 11.3. Výzkum zaměřený na práci ve videowebu 167
// 11.4. Výhledy pro další výzkum 171 // 11.5. Shrnutí a diskuse 172 // ZÁVĚREM 175 // LITERATURA 177 // SUMMARY 191 // SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 193 // REJSTŘÍK VĚCNÝ 195 // O AUTORECH 197 // 6
(OCoLC)768557680
cnb002226051

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC