Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Brno : Paido : Masarykova univerzita, 2010
213 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7315-209-3 (Paido - Vladimír Jůva ; brož.)
ISBN 978-80-210-5402-8 (Masarykova univerzita ; brož.)
Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 20
Obsahuje bibliografii na s. 187-207 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000238107
I. KVALITA KURIKULA A VÝUKY: -- TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA -- 1. Kvalita ve vzdělávání: vymezení a systematizace pojmů -- 1.1 Kvalita školského systému -- 1.2 Kvalita školy -- 1.3 Kvalita kurikula -- 1.4 Kvalita výuky -- 2. Kvalita výuky v oborech školního vzdělávání -- 2.1 Kvalita výuky cizích jazyků -- 2.2 Kvalita výuky matematiky a přírodních věd -- 2.3 Kvalita výuky společenskovědních předmětů -- 2.4 Kvalita výuky tělesné výchovy -- 3. Monitoring a evaluace kvality kurikula a výuky -- 3.1 Monitoring, evaluace, assessment: vymezení pojmů -- 3.2 Modelování kompetencí -- II. NÁSTROJE PRO MONITORIG A EVALUACI KVALITY KURIKULA -- 4. Posuzování kvalit nonverbálních prvků v učebnicích -- 4.1 Úvod -- 4.2 Vymezení řešené problematiky a základních pojmů -- 4.3 Shrnutí dosavadního stavu poznání -- 4.4 Cíle výzkumu -- 4.5 Tvorba a ověřování kategoriálního systému -- 4.6 Závěr -- 5. Návrh diagnostického nástroje pro hodnocení vizuálních prostředků v učebnicích německého jazyka pro výuku reálií -- 5.1 Úvod -- 5.2 Vymezení řešené problematiky a základních pojmů -- 5.3 Shrnutí dosavadního stavu poznání -- 5.4 Cíle výzkumu -- 5.5 Tvorba a ověřování diagnostického nástroje -- 5.6 Závěr -- 6. Zastoupení tématu Evropa v učebnicích dějepisu: tvorba a ověřování výzkumného nástroje -- 6.1 Úvod -- 6.2 Vymezeni řešené problematiky a základních pojmů -- 6.3
Shrnutí dosavadního stavu poznání -- 6.4 Cíle výzkumu -- 6.5 Tvorba a ověřování kategoriálního systému -- 6.6 Závěr -- 7. Vývoj výuky dějepisu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů -- 7.1 Úvod -- 7.2 Vymezení řešené problematiky a základních pojmů -- 7.3 Shrnutí dosavadního stavu řešení a poznání -- 7.4 Metodologie výzkumu -- 7.5 Původní návrh kategoriálního systému pro hodnocení cílů a obsahů vyučovacího předmětu dějepisu -- 7.6 Závěr -- III. NÁSTROJE PRO MONITORIG A EVALUACI KVALITY VÝUKY -- 8. Příležitosti k učení jako aspekt kvality výuky -- 8.1 Úvod -- 8.2 Teoretické a metodologické přístupy ke zkoumání příležitostí k učení -- 8.3 Teoretická východiska a vymezení pojmů -- 8.4 Vytváření diagnostického nástroje pro zkoumání příležitostí k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka -- 8.5 Závěr -- 9. Návrh kategoriálního systému pro analýzu výuky reálií a interkultumí komunikativní kompetence ve výuce cizímu jazyku -- 9.1 Úvod -- 9.2 Vymezení řešené problematiky a základních pojmů -- 9.3 Hlavní modely a nástroje vymezující a testující interkultumí komunikativní kompetenci -- 9.4 Výzkumy kvality výuky reálií a interkultumí komunikativní kompetence v jazykovém vzdělávání -- 9.5 Model interkultumí komunikativní kompetence (IKK) v jazykovém
vzdělávání -- 9.6 Tvorba a ověřování kategoriálního systému -- 9.7 Přepracovaná verze kategoriálního systému -- 9.8 Závěr -- 10. Výzkum výskytu a reprodukce genderových stereotypů ve výuce angličtiny -- 10.1 Úvod -- 10.2 Vymezení řešené problematiky a základních pojmů -- 10.3 Shrnutí dosavadního stavu poznání -- 10.4 Výběr a tvorba metodologického nástroje pro výzkum genderových stereotypů ve výuce -- 10.5 Závěr -- 11. Strategie učení cizímu jazyku a jejich diagnostikování -- 11.1 Úvod -- 11.2 Vymezení základních pojmů -- 11.3 Shrnutí dosavadního stavu poznání -- 11.4 Tvorba a ověřování inventáře strategií učení cizímu jazyku -- 11.5 Závěr -- 12. Realizace experimentu ve výuce fyziky -- 12.1 Úvod -- 12.2 Vymezení základních pojmů -- 12.3 Shrnutí dosavadního stavu poznání -- 12.4 Tvorba a ověřování kategoriálního systému -- 12.5 Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC