Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Brno : Paido, 2010
183 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7315-203-1 (brož.)
Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 19
300 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 165-177, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000238111
1. K možnostem a problémům interkulturního srovnávání -- 1.1. Paradigma interkulturního srovnávacího výzkumu -- 1.2. Problém terminologie interkulturního srovnávání v kinantropologii -- 1.3. Kinantropologie a pedagogika: konkurenti nebo spoluhráči? -- 1.4. Srovnávání jako poznávací prostředek -- 1.5. Srovnávání v pedagogice -- 1.6. Srovnávání v kinantropologii -- 1.7. Shrnutí -- 2. Kurikulum a jeho proměny -- 2.1. Reforma školská, vzdělávací, kurikulární -- 2.2. Kurikulum a jeho struktura -- 2.3. Kurikulum jak se utváří a proměňuj e -- 2.4. Mezinárodně srovnávací výzkumy projektovaného kurikula -- 2.5. Shrnutí -- 3. Cíle a postup řešení -- 3.1. Postup řešení -- 3.2. Sběr výzkumného materiálu -- 3.3. Výzkumný soubor a pramenné zdroj e -- 3.4. Výzkumné metody -- 3.5. Zpracování výsledků -- 4. K historickému vývoji školní tělesné výchovy -- 4.1. Historický vývoj tělesné výchovy v českých zemích -- 4.2. Historický vývoj tělesné výchovy v Německu -- 4.3. Historický vývoj tělesné výchovy ve Spojených státech amerických -- 4.4. Shrnutí výsledků a diskuse -- 5. Školské systémy a tělesná výchova -- 5.1. Česká republika školský systém a tělesná výchova -- 5.2. Spolková republika Německo školský systém a tělesná výchova -- 5.3. Spojené státy americké školský systém a tělesná výchova -- 5.4. Shrnutí výsledků a diskuse -- 6. Školské reformy a kurikulum
-- 6.1. Ke školským reformám a modernizaci kurikula v České republice -- 6.2. Ke školským a kurikulárním reformám v SRN -- 6.3. Ke školským a kurikulárním reformám v USA -- 6.4. Shrnutí výsledků a diskuse -- 7. Tělesná výchova v kurikulárních dokumentech ČR, SRN a USA -- 7.1. Tělesná výchova v projektovaném kurikulu České republiky -- 7.2. Tělesná výchova v projektovaném kurikulu SRN -- 7.3. Tělesná výchova v projektovaném kurikulu USA -- 7.4. Shrnutí výsledků a diskuse

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC