Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Rovnost, 1952
595 s. : il., mapy, noty, geneal. tab. ; 23 cm

objednat
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 553-567, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. souběžný řecký text
000238151
OBSAH // Předmluva k anglickému vydání ...15 // Předmluva k českému vydání ...17 // Na pomoc čtenáři a poznámka vydavatele ... // Úvod ...23 // ČÁST PRVNÍ // PŘÍBUZENSTVÍ // I. // TOTEMISMUS // 1. Srovnávací studie ethnologického a archeologického materiálu ... 33 // 2. Původ totemismu ...36 // 3. Původ exogatnie ...39 // 4. Totemický koloběh zrosení a smrti ...43 // 5. Od totemismi! k náboženství ...46 // 6. Totemismus v paleolotické Evropě ...48 // II. // NOMENKLATURA PŘÍBUZENSKÝCH VZTAHŮ // 1. Struktura kmene ...54 // 2. Klasifikační soustava: typ I ...56 // j. Rituální promiskuita ...60 // 4. Klasifikační soustava: typ II ...61 // 5. Skupinové manželství ...63 // 6. Úpadek klasifikační soustavy ...65 // 7. Popisný systém ...71 // IO // III. // OD KMENE KE STÁTU // 1. Svaz Irokesů ...80 // 2. Římský kmenový systém ...85 // 3. Matrilineární posloupnost římské monarchie ...89 // 4. Populus Romanus ...92 // IV. // ŘECKÁ KMENOVÁ ZŘÍZENÍ // 1. Ailové, Dorové a lonové ...94 // 2. Attické kmenové zřízení ...96 // j. Domácnost ... // 4. Předhelénské rody v Attice ...102 // Přežitky totemismu: Uctívání hadů ...104 // 6. Přežitky totemismu: Rodové znaky ...no // 7. Rodové kulty a státní kulty ...2 // 8. Rodový podklad cleusinských mystérií ...116 // 9. Právní posuzování vraždy ...120 // Zákon o dědičce ...125 // Stará řecká ethnologie ...127 // j 2. Lingvistické důkazy matrilineárního původu ...131 // ČÁST DRUHÁ // MATRIARCHÁT // V. // MATRIARCHÁLNÍ NÁRODY EGEIDY // 1. Co je matriarchát ...137 // 2. Lykiové ...149 // 3. Karové a Lelegové ...152 // 4. Pelasgové ...156 // j. Minojští Kréťané ...161 // 6. Hettité ...163 // 11 // 7. Báje o Amazonkách ...164 // 8. Miny ovci ...167 // Několik matriarchálních přežitků ...180 // VI. // JAK VZNIKAJÍ BOHYNĚ // 1. Porod a menstruace ...185 //
2. Vzývání mésíce ... // 3. Měsíc v řeckém lidovém náboženství ...194 // 4. Rostlinná magie ...197 // 5. Thesmoforia a Arrheforia ...200 // 6. Rituální omývání ...202 // 7. Proitovy dcery ...205 // 8. Řecké bohyně a měsíc ...207 // p. Únos Persefony ...210 // 10. Socha ženy ...215 // VIL // NĚKOLIK MATRIARCHÁLNÍCH BOŽSTEV EGEJSKÉ OBLASTI // 1. Demeter ...228 // 2. Athéna ...235 // 3. Artemis efeská ...246 // 4. Artemis brauronská ...253 // 3. Hera ...256 // 6. Apollon ...267 // ČÁST TRETÍ KOMUNISMUS // VIII. // PŮDA // 1. Začátky soukromého vlastnictví ...271 // 2. Problém vlastnictví ve starém Řecku ...273 // 3. Primitivní držba půdy ...276 // 12 // 4- Společenství anglické vesnice ... S . 279 // 3. Řecké zemědělství ...281 // 6. Novodobá držba pudy v Řecku ...284 // 7. Systém neohrožených polí ve starém Řecku ...286 // 8. Nové rozdělení půdy ...291 // 9. Způsob rozdělování ...295 // 10. Vzrůst privilegií ...299 // IX. // ŽIVOTNÍ ÚDĚL ČLOVĚKA // 1. Rozdělení rodů podle povolání ... 304 // 2. Moiry jako pradleny ...306 // 3. Hory a Charitky ...310 // 4. Erinye ...312 // 5. Indoevropský původ Moir ...313 // 6. Přeměna Moiry ...315 // X. // VZNIK MĚST // i. Thukydides a staré Řecko ...318 // Vznik měst v době historické ...320 // j. Od kmenových táborů k městskému státu ...321 // 4. Město Faia a Pylos ...328 // 3. Staré Athény ...330 // ČÁST ČTVRTÁ DOBA HEROJSKÁ // XI. // MYKÉNSKÉ DYNASTIE // 1. Tradiční chronologie ...337 // 2. Archeologický rámec ...339 // 3. Tradiční dynastie ...342 // 13 // XII. // ACHAJOVÉ // 1. Rozdelení Achajů ...351 // 2. Aiakovci ...353 // 3. lonové ...355 // 4. Peloponnes Achajovi ...357 // 5. Původ Achajů ...360 // 6. Pelopovci ...365 // XIII. // STŘETNUTÍ KULTUR // 1. Charakteristika achajské společnosti ...374 // 2. Homérske podání matriarchátu ...378 //
3. Odysseovo království ...384 // 4. Lelegové ze západního Řecka ...388 // 3. Nadřazenost Achajů ...392 // ČÁST PÁTÁ HOMÉR // XIV. // BÁSNICKÉ UMĚNÍ // 1. Řeč a magie ...397 // 2. Rytmus a práce ...407 // 3. Improvisace a inspirace ...416 // XV. // RITUÁLNÍ PŮVOD ŘECKÉ EPIKY // 1. Problém ...425 // 2. Strofa ...426 // 3. Hexametr ...435 // 4. Sbor ...440 // U // 3 Epické preludium ...450 // 6. Písně po večeři ... 453 // XVI. // HOMÉRSKÁ ARCHEOLOGIE A LINGUISTIKA // 1. Datovatelné prvky ...460 // 2. Způsob pohřbívání ...463 // j. Helena ...465 // 4. Epický dialekt ...474 // 5. Epický sloh ...485 // XVII. // HOMÉROVO I // 1. Aiolis a Ionie ...500 // 2. Homérovo rodiště ... 505 // Ze dvora na tržiště ...508 // 4. Homérské korpus ... 510 // 3. Kyklické básně ...517 // 6. Rozšíření Iliady a Odysseje ...521 // 7. Peisistratovská kodifikace Homéra ...527 // 8. Konec epiky ...531 // Struktura Iliady a Odysseje ...534 // Poznámka o řecké pozemkové držbě ...539 // Seznam map ...550 // Seznam tabulek ...550 // Seznam ilustrací ...55 // Bibliografie ...553 // Vysvětlení zkratek ...568 // Indexk mapám ...574 // Rejstřík ...582
(OCoLC)85312016
cnb000507312

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC