Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2012
29, [11] s. : formuláře ; 30 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-80-7464-129-9 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
000238224
Obsah // 1 Metodický rámec podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými // vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě...4 // 1.1 Článek 1: Obecné zásady...4 // 1.2 Článek 2: Přijímací řízení...6 // 1.3 Článek 3: Funkční diagnostika...6 // 1.4 Článek 4: Pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o uchazečích, // studentech a absolventech SSP a pravidla pro nahlížení do dokumentace...7 // 1.5 Článek 5: Fakultní koordinátor...7 // 1.6 Článek 6: Osobní studijní plán...8 // 1.7 Článek 7: Registrace a zápis...8 // 1.8 Článek 8: Specifické vzdělávací potřeby v průběhu výuku...9 // 1.9 Článek 9: Hodnocení výsledků studia...9 // 1.10 Článek 10: Poplatky spojené se studiem...11 // 2 Přijímací řízení...11 // 2.1 Pokyny pro studijní oddělení, fakultní koordinátory a pracovníky CIT k zajištění přijímacího // řízení studentů se specifickými potřebami na OU...11 // 2.2 Popis činností mezi rozhodnutím o přijetí a zápisem ke studiu studentů se specifickými // potřebami...12 // 2.3 Informace pro přijaté studenty se specifickými potřebami...13 // 3 Asistenční služba poskytovaná Centrem Pyramida...15 // 3.1 Specifikace asistenční služby...15 // 3.2 Formy asistenční služby Centra Pyramida...15 // 3.3 Organizace asistenční služby...16 // 3.4 Personální zajištění asistenční služby...17 // 4 Zapisovatelský a vizualizační
servis...17 // 4.1 Obecná charakteristika služby...17 // 4.2 Specifikace zapisovatelského a vizualizačního servisu na OU...17 // 4.3 Poskytování zapisovatelského a vizualizačního servisu...19 // 4.4 Personální zajištění zapisovatelské služby...20 // 5 Tlumočnický servis...22 // 5.1 Specifikace služby...22 // 5.2 Zajištění tlumočnického servisu na OU...22 // 6 Služba individuální výuky...23 // 6.1 Specifikace služby individuální výuky...23 // 6.2 Poskytování služby individuální výuky...23 // 6.3 Žádost o individuální výuku...24 // 6.4 Organizace individuální výuky...24 // 6.5 Formy individuální výuky...24 // 7 Zpracování a zpřístupnění studijní literatury...25 // 7.1 Zpracovávání studijní literatury...25 // 7.2 Proces adaptace studijních materiálů na OU...25 // 7.3 Uložení a zpřístupňování adaptovaných studijních textů na OU...25 // 8 Speciálně pedagogické poradenství...26 // 8.1 Specifikace služby speciálně pedagogického poradenství...26 // 8.2 Žádost o poskytnutí služby speciálně pedagogického poradenství...26 // 8.3 Evidence služeb speciálně pedagogického poradenství...26 // 8.4 Koordinace poradenských služeb (zajišťuje pracovník Centra Pyramida):...27 // 8.5 Kategorie nabízených služeb...27 // 9 Služba konzultanta - psychologa pro řešení obtížných situací při studiu...28 // 9.1 Specifikace služby konzultanta - psychologa...28 // 9.2 Žádost o poskytnutí služby
konzultanta - psychologa...28 // 9.3 Evidence poskytování služeb konzultanta - psychologa...28 // 10 Pravidla pro odmítnutí poskytování podpůrných služeb...29 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC