Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Lékařský výzkum a etika (@@20121031-10:13:05@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2012
302 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-780-0 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000238264
SM // // Obsah // Namísto úvodu...9 // 1 Úvod do (bio)etiky (Marek Vácha)...15 // Přírodní védy a etika: úvod...16 // Přírodní vědy a etika: pokus o definici...18 // Etika a morálka...20 // Postup při řešení bioetického problému ...21 // Popis problému na molekulární nebo biologické rovině...21 // Deskriptívni etika...22 // Normativní etika ...22 // Smysl seminářů z lékařské etiky...23 // Problémy vyučování filozofie na lékařské fakulté...24 // 2 Základní etické teorie (Marek Vácha)...27 // Hédonismus...27 // Kritika hédonismu ...28 // Utilitarismus... 29 // Kritika utilitarismu ...31 // (Neo)utilitarismus a zvířata...32 // Deontologie Immanuela Kanta...33 // Druhá formulace kategorického imperativu ...36 // Další rozšíření (druhé formy) kategorického imperativu...37 // Kritika Kantovy deontologie ...38 // Etika ctností ...39 // Etický relativismus...40 // Etické zákony a jejich původ...42 // 3 Problém osoby (Marek Vácha)...45 // Empirický funkcionalismus: Existuje rozdíl mezi lidskou bytostí // a lidskou osobou...49 // Ontologický personalismus: Neexistuje rozdíl mezi bytostí a osobou...52 // 5 // ZÁKLADY MODERNÍ LÉKAŘSKÉ ETIKY // 4 Čtyři principy lékařské etiky (Marek Vácha) ... // Literatura ... // 5 Utrpení, nemoc, hledání smyslu (Miloš Mauer)... // Utrpení a jeho kulturně-psychologické aspekty... // Naučená bezmocnost... // Hledání smyslu utrpení a nemoci... // Utrpení a vina...
// Hledání smyslu a hledání příčin... // Ztráta a popřeni smyslu ... // Smysl jako jedinečná odpověď na utrpení ... // Smysl jako příběh a vztah ? transcendenti... // Hledání smyslu a rituální chování... // Smysl skrze vitální účastenství... // Nemoc a utrpení jako krize a trauma... // Krize, krizová intervence a její etické aspekty... // Emoce a krize ... // Krize a limity osobního růstu... // Psychotrauma jako iatrogenní poškozeni... // 6 Princip autonomie (Miloš Mauer)... // Autonomie pacienta a paternalismus... // Autonomie v rámci informovaného souhlasu... // Společenský kontext vnímání autonomie... // Karpmanův trojúhelník dramatu... // Oběť... // Zachránce ... // Pronásledovatel... // Další psychologické modely vztahu zdravotník-pacient ... // 7 Psychologické aspekty argumentu „kluzkého // svahu“ (Miloš Mauer)... // Nebezpečí kluzkého svahu v některých oblastech medicíny // Psychologické aspekty „kluzkého svahu"... // Ontogeneze lidské morálky... // Kognitivní aspekt etického uvažování... // Osobnostní aspekt etického uvažování ... // Sociálněpsychologický aspekt etického uvažování... // Některé příklady kluzkého svahu ze současné praxe... // Literatura ... // . 55 . 59 . 63 . 63 . 68 . 71 . 71 . 74 . 75 . 78 . 79 . 81 . 82 . 83 . 83 . 87 . 90 . 90 . 99 . 99 103 106 109 111 114 125 129 // 131 // 134 // 138 // 139 // 140 143 148 163 165 // 6 // OBSAH // 8 Asistovaná reprodukce
(Marek Vácha)...173 // Neplodnost jako sociální stigma...173 // Asistovaná reprodukce v číslech...175 // Problematika „darování" gamet ...177 // Legislativa ...178 // USA...179 // Česká republika...179 // Etická problematika spojená s asistovanou reprodukcí...181 // Nadpočetná embrya ...182 // Preimplantační diagnostika...183 // Redukce těhotenství...183 // Argumenty pro asistovanou reprodukci ...184 // Argumenty proti asistované reprodukci ...185 // Další úvahy o asistované reprodukci ...187 // 9 Status lidského embrya (Marek Vácha)...191 // Embryologie, reprodukční technologie a etika...191 // Definice embrya ...192 // Ontologický personalismus, empirický funkcionalismus // a gradualismus...193 // Biologický pohled ...194 // Porod jako chvíle vzniku „osoby“ ...195 // Argumenty empirického funkcionalismu ...197 // Argumenty ontologického personalismu ...198 // Naturalistický omyl... 200 // Náboženské pozice...204 // Judaismus...204 // Křesťanství...205 // 10 Embryonální kmenové buňky (Marek Vácha)...209 // Stručný úvod do biologie kmenových buněk ...209 // Zdroje kmenových buněk ...211 // Využití kmenových buněk...212 // Etické otázky práce s kmenovými buňkami...212 // Legislativa ...213 // Německo ...214 // Švýcarsko...214 // Velká Británie...214 // Česká republika...215 // DSA...215 // 7 // ZÁKLADY MODERNÍ LÉKAŘSKÉ ETIKY // Argumenty pro vytváření linií embryonálních kmenových buněk .. 218
Argumenty proti vytváření linií embryonálních kmenových buněk . 220 // 11 Reprodukční a terapeutické klonování (Marek Vácha)...223 // Reprodukční klonování ...223 // Terapeutické klonování ...225 // Legislativa ...226 // Diskuse o reprodukčním a terapeutickém klonování: argumenty // pro a proti ...227 // Argumenty pro reprodukční klonování...228 // Argumenty proti reprodukčnímu klonování...229 // Argumenty pro terapeutické klonování...230 // Argumenty proti terapeutickému klonování ...230 // Cybridy...231 // 12 Eutanázie (Marek Vácha) ...233 // Eutanázie a situace konce života: pokus o definici...234 // Eutanázie a dystanazie...236 // Ustoupení smrti ...237 // Země, kde se provádí eutanázie nebo asistovaná sebevražda ...238 // Dějiny eutanázie...238 // Švýcarsko: sebevražedný turismus...245 // Diskuse o eutanázii: argumenty pro a proti // Důvody žádosti o eutanázii ... // Argumenty pro eutanázii... // Argumenty proti eutanázii...250 // Další úvahy k eutanázii...257 // Kodexy a přísahy...257 // Eutanázie v judaismu a křesťanství ...259 // Židovství...259 // Křesťanství...261 // Literatura ...264 // 13 Kvalita života po popáleninových úrazech (Radana Konigová)...271 // 14 Hromadná poranění v rámci katastrof (Radana Konigová)...279 // Literatura ...288 // Rejstřík jmenný ...289 // Rejstřík věcný...292 // 8
cnb002158726

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC