Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2009
270 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-246-1539-4 (brož.)
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, ISSN 0567-8277 ; 158
300 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 252-261, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000238398
l.Úvod -- 1.1 Teoretická východiska práce -- 1.1.1 Metodologie a cíl práce -- 1.1.2 Přehled užívané lingvistické terminologie -- 1.1.3 Charakteristika excerpovaného materiálu -- 2. Teorie terminologie -- 2.1 Terminologie a slovní zásoba -- 2.2 Stručný vývoj teorie terminologie -- 3. Terminologie obecně -- 3.1 Termíny, jejich pojetí a definice -- 3.1.1 Termíny ve slovní zásobě -- 3.1.2 Termíny v textu -- 3.2 Termíny a jejich pojmenování -- 3.2.1 Pojmenování termín a terminologie ve slovnících -- 3.2.2 Pojmenování termín a terminologie -- a pojmenování prostředků ne plně terminologických -- 3.2.3 Užívání pojmenování termín a terminologie -- v odborných lingvistických pojednáních -- 3.2.4 Užívání pojmenování termín a terminologie v ČNK -- 3.3 Termíny a jejich zdroje -- 3.3.1 Terminologizace -- 3.3.2 Motivace termínů -- 3.4 Termíny a jejich typy -- 3.4.1 Kolokační termíny -- 3.4.1.1 Status, delimitace a rozsah kolokačních termínů -- 3.4.2 Zkratky -- 3.4.3 Kompozita -- 3.4.4 Deminutiva -- 3.4.5 Přejaté termíny -- 3.4.6 Obrazné tvoření termínů a deproprializace -- 3.5 Termíny a odborná komunikace -- 3.5.1 Odborný styl, jeho pojetí a charakteristika -- 3.5.2 Současná odborná komunikace -- 4. Lékařská terminologie -- 4.1 Lékařské termíny a jejich historie -- 4.2 Tematické okruhy lékařských termínů -- 4.3 Lékařské termíny podle jazykového původu a podle konkurence v odborných textech
-- 4.4 Lékařské termíny z hlediska terminologizace -- 4.4.1 Obrazné termíny -- 4.4.2 Eponyma -- 5. Latinské lékařské termíny v konfrontaci s českými -- 5.1 Významová explicitnost latinských a českých termínů -- 5.2 Latinské kolokační termíny -- 5.2.1 Přehled vybraných strukturních typů kolokačních termínů -- 5.3 Latinské zkratky -- 5.3.1 Strukturní typy zkratek -- 5.3.2 Sémantické typy zkratek -- 5.3.3 Víceznačnost a ekvivalence zkratek -- 6. České lékařské termíny -- 6.1 Onomaziologické typy termínů -- 6.2 Kolokační termíny -- 6.2.1 Přehled strukturních typů kolokačních termínů -- 6.3 Zkratky a kolokační termíny se zkratkou -- 6.3.1 Strukturní typy zkratek -- 6.3.2 Sémantické typy zkratek -- 6.3.3 Víceznačnost a ekvivalence zkratek -- 6.4 Kompozita -- 6.5 Deminutiva -- 7. Anatomické termíny jako základ lékařské terminologie -- 7.1 Anatomická nomenklatura -- 7.2 Anatomické určení polohy a směrů částí těla -- 7.3 Anatomické termíny v jazykovém srovnání -- 8. Závěr -- 8.1 Přehled tematických okruhů práce a jejích výsledků -- 8.2 Dílčí závěry a výhledy práce -- Příloha I -- Příloha II -- Příloha III -- Příloha IV -- Příloha V -- Summary -- Seznam citované literatury -- Excerpované lékařské materiály
(OCoLC)655132675
cnb001804010

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC