Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Baset, 2007
863 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 32 cm

ISBN 978-80-7340-104-7 (váz.)
Česko-německý a německo-polský místopisný slovníček
Obsahuje rejstříky
000238399
OBSAH // Předmluva 9 // “K // т // SEZNÁMENÍ S OBLASTÍ 10-79 // Geografické vymezení 13 Horopis 19 Vodopis 29 // Krkonoše na mapách 39 Správní členění 47 Místopis 49 // PŘÍRODA 80-391 // Neživá příroda 82 // Geologie 83 Geomorfologie 103 Vliv člověka na současný geomorfologický vývoj 125 Krkonošský kras 129 Půdy 135 Podnebí 147 // Sněhové poměry artkoalpínské tundry 155 Hydrologie 157 // Wielki Staw a historie přírodních poměrů Krkonoš 166 Laviny 169 // Živá příroda - Rostlinstvo 178 // Rasy a sinice 179 // Vliv člověka na fytobentos toků 184 Houby 187 Lišejníky 191 // Lišejníky a čistota ovzduší 199 Mechorosty 201 Kapradbrosty 205 Cévnaté rostliny 211 // Živá příroda - Zvířena 222 // Půdní organismy 223 Měkkýši 233 Pavouci 235 Sekáči 241 Motýli 245 Dvoukřídlí 251 Brouci 253 Ostatní bezobratlí 259 Obratlovci 269 Parazité obratlovců 286 // Vegetační stupně 290 // Prostorové uspořádání krkonošské přírody 291 Listnaté a smíšené lesy 293 Horské smrčiny a imisní holiny 303 Louky 315 // Klečové porosty a subalpínské trávníky 329 Subalpínská rašeliniště 337 Lišejníková tundra na nejvyšších vrcholech 347 // Příroda ledovcových karů 353 Vodní prostředí 363 Podzemí 371 // Lidská sídla a jejich okolí 375 Geoekologický význam Krkonoš 383 // Člověk 392-725 // Dějiny - Historický přehled 394 // Pravěk a raný středověk 395 Od středověku po konec třicetileté
války Od třicetileté války po 20. století 409 // KKKK // Dějiny - Vybrané kapitoly 420 // Dějiny válečné a vojenské 421 Krkonošské opevnění 427 Lázeňství 435 Jazyk a nářečí 443 // Obživa 446 // Hornictví a hutnictví 447 Skláři a sklárny 461 Lesní hospodářství 473 Lov a myslivost 485 Budní hospodářství 491 Laboranti 501 Textilní výroba 503 Výroba papíru 513 Výroba porcelánu 517 Domácká výroba 519 // Duchovní život 522 // Katolická církev 523 Evangelíci 531 // Církev československá husitská Spiritismus 537 Náboženské poměry na severní straně hor 541 // 535 // Kultura - Památky a umění 542 // Hrady, zámky a tvrze 543 Města a městečka 551 Přehled památek 571 Zaniklé a ohrožené kostely, kaple a kapličky 591 Výtvarné umění 597 Krkonoše ve filmu 607 Fotografové v Krkonoších do roku 1918 609 Krkonoše literární 615 Umělecká kolonie ve Szkiarské Por?bě 619 Muzea a expozice 623 // Kultura - Lidová kultura 632 // Lidová architektura 633 Lidový nábytek 641 Lidové podmalby na skle a lidové plastiky 645 Betlémářství 649 Lidový odév 655 Lidová strava 659 Lidové zvyky 665 // Česká lidová hudba, píseň a tanec 673 // Německá lidová hudba 681 Krkonošská houslařská škola 685 České sousedské a ochotnické divadlo 687 Krkonošští písmáci 689 Krakonoš folklorní a literární 691 Lidové umění na severní straně hor 695 // Doprava, turistika a sport 698 // Dopravní síť
699 Letní turistika 703 // Zimní turistika a lyžování do roku 1945 709 Zimní sporty po roce 1945 715 Horská služba 723 // ČLOVĚK A PŘÍRODA 726-816 Znalosti o území 728 // Historie ochrany přírody v Krkonoších 729 Inventarizace, monitoring a výzkum 733 Krajinný ráz 739 Utváření kulturní krajiny v 19. a 20. století 745 // Aktuální problémy Krkonoš 748 // Lesy a péče o lesní ekosystémy Zemědělství 767 Turistika, rekreace a sportovní využívání Krkonoš 773 Doprava a stavby 779 Ekologické limity a územní plánování 785 // 749 // Vize Krkonoš 814 // Vize Krkonoš: Přátelství lidí a hor Vize Krkonoše 2050 816 // 815 // Rejstříky 817 // Místní rejstřík 818 // Česko-německý místopisný slovníček 823 Polsko-německý místopisný slovníček 825 Rejstřík rostlin, živočichů a nerostů 825 Jmenný rejstřík 851 // Příloha 856 // Krkonoše jako zdroj inspirace 857 Pouť krkonošská 862 // CD-ROM // Literatura // Přílohy ke kapitolám: // Lišejníky Cévnaté rostliny // Ekologické limity a územní plánování Národní parky Seznamy druhů: // Cévnaté rostliny (Červený seznáni) // Půdní organismy // Pavouci // Vážky // Rovnokřídlí, švábi, škvoři Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi Ptáci Savci // Ochrana území 792 // Národní parky 793 Mezinárodní ochrana a spolupráce Biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze 808 Natura 2000 811 // 805
(OCoLC)228778896
cnb001782358

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC