Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Rukopis
Smíšené literární formy
1842-1845
[180] listů ; 20 x 13 cm

objednat
Rukopisný manuálník blíže neidentifikovaného Jakuba Cebuského psaný v Nymburku, "Hůrce" a okolních městech v l. 1842-1845. Obsahuje zejm. české básně, promluvy a jiné kratší texty, většinou česky, místy německy. Cebuský je podepsán po většinou textů jako autor. Podle obsahu byl Cebuský poeticky laděný a literárně činný slavista a přívrženec Národního obrození. V závěru český výkladový/překladový (něm.) slovník. Autograf
Koupeno v r. 2012 v antikvariátu U Rynku v Ostravě
Část. německý a slovenský text
Hnědá mramorová lepenková vazba, 1 pár tkanic
000238623
I-1v: čes. a něm. výňatky poezie, citátů Kollára, Pythagora, Jungmanna, Ossolinského, Herdera, anonyma
2r-8r: čes. básně: „1.kwětna 1842” – „1.kwětna 1843” -- „1843 prosinec” -- „W letě 1843” -- „Příteli” – „Na Jozefa Jungmana[!] w čerwenci 1841”. V básni „1.kwětna 1843” (3r): …čtyř nás wšech we jménu powzbuzuje // wroucí laska, ucta, díkůčinění // Slaviť Twoje čtyčiceté jmeniny…”
6v: „Na Horku // Dědictwí by Horka neměla,// kdyby jí jak matoe huba nejela. // Payer”
9v: stručné biogramy rodáků z Nymburka: skladatel Bohuslav M. Černohorský OFMConv., hudebník Pražák (†1763), spisovatel Tomáš Mitis Tichý (1523-1591), farář Jan Nymburský (srv. Jungmann, 238)
10r-11v: krátké čes. něm. a slov. verše, čes. báseň „1844 dne 1ho kwětna”, čes. píseň „Na Slovensko” (bez notace)
12r: „10 října 1844” Poetická úvaha, proč si psát deník
12v: čes. báseň „Na Česko”
13r-14v: čes. a něm. aforismy
15rv: poetický popis venkovského posvícení a sebereflexe autora
16r-21r: „O prázdninách 184…” Deníkový zápis zapsaný v okolí Labe a města (Nymburka?), vyskytují se zde další jména/oslovení: Antonín, Karel
21v: čes. básně „Piják Mudrák” -- „Živý obrázek”. „Psáno v Kolíně nad Labem dne 11 Září 1845 C.“
22r-24r: deníkové zápisy z Horky, opisy textů do památníků přátel, září 1845
24v: „Obraz sktečnosti”
25r: „Oheň v Nymburce” – popis požáru v noci 13./14.5.[1845?]
26rv: „Wysoce důstojnému Pánu Jozefowi Regnerowi Wikáři Náchodskému” čes. báseň, „Na požádání složil dne 17ho Listopadu 1845. J. Cebuský”
27r: čes. báseň „ W Čerwenci 1843 // Nápis”
28r-35r: poetické úvahy o životě, smrti, 1.10.1845
35v-41v: koncept pozvání na „loučivou merendu” studentů v Horkách 28.9.1845, veršovaný doslov k téže zábavě
42r-48r: něm. poznámky k českému jazyku, zejm. lexikální srovnání češtiny a němčiny
48v-49v: něm. báseň „Das Hauses letzte Stunde”
50r-54v: koncept krátké čes. divadelní hry „Obraz skutečnosti“, psáno v listopadu 1844
55r-61r: „Milek swětem wládnoucí (Deklamovánka)“, čes. báseň, psáno v prosinci 1844
61v-64r: „Proslow přenášen s desprací od spisovatele dne 1ho ledna 1845 večer“, čes. verš.
64v-73v: „Hlouposti a pravdy (Deklamovánka)”, čes. báseň, 26.leden 1845
74r-76v: „Johanísek (žertík domácí)”, čes. báseň, „na nový rok 1845“
77r-79v: koncept programu a verš. doslov na zábavu na radnici v [Českém?] Brodě 4.9.1845
80rv: „Wadidla, proč nějaké nářečí neuwedlo za wšeobecné mezi Slowany jsou...”, úvaha
81r-83v: čes. básně „1845 1ho kwětna” – „Duben 1845 Do památníku J. Jb.” -- „Wyswětlení kwěten 1845”
84r-85r: něm. poznámky k německým básníkům, snad výpisky z časopisu Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland
85v-87v: čes. básně „Hwězda kwěten 1845” -- „1845 13ho čerwna” –
88r-92v: „Comentár k ničemu aneb Starý mládenec na námluwách”, Inc.: „Čtení milostné o zkamenělé lásce jednoho až po lejtka wycpaného panice...”, psáno 15.10.1845
93rv: čes. báseň „Bělohorská”, bitvu na Bílé hoře hodnotí negativně
94r: čes. koncepty zápisků do památníků
95r-180v: český slovník. K abecedně setříděným heslům bývá doplněn výklad nebo synonyma nebo něm. překlad, zpravidla více z těchto možností. Místo doplněno citáty, biogramy nebo naučný výkladem. Volné listy pro pozdější doplňování.
II: „Dne 12. prosince 1845 bylo 2129 slow”

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC